För två år sedan gjorde UNT en inventering i Uppsala över hur vägnätet ser ut - vi skrev om det då.

De nöjde sig inte med det, utan kollade också de vanliga vägarna:

Det visar sig att måtten för biltrafiken överstiger Trafikverkets rekommendationer med upp till två meter på några av platserna. Cykelvägarna är upp till 35 procent smalare och kurvorna mycket snävare  än Trafikverkets riktlinjer.

Man kom alltså fram till att här och var var vägarna för biltrafik över två meter bredare än vad som rekommenderades. Cykelvägarna å andra sidan var trettiofem procent smalare än vad de borde vara.

I Uppsala svarade kommunen med att:

– På varje enskild plats behöver man ta hänsyn till och kompromissa mellan en mängd olika faktorer. Där gör vi som jobbar med detta  kvalificerade bedömningar. Trafikverkets dokument är dessutom bara råd,  säger Michael Eriksson, gatuchef i Uppsala kommun.

Men - passa på att titta när snön snart ligger igen. Då blir det rätt tydligt hur den där spillytan ser ut. Vi noterade till exempel att den här lilla vägen hade en rejäl yta över. Till höger på bilden ser ni den dubbelriktade, kombinerade gång- och cykelbanan. Alltså en plats där två cyklister och två fotgängare i olika riktning ska kunna mötas. Till vänster ligger den vanliga vägen:

Den orörda snön visar bonusytan, som alltså strikt taget inte används:

Det enda den där ytan gör är att det blir lättare att hålla högre fart på vägen, när snön inte ligger alltså. Om man inte jämför med en lastbil, utan en vanlig bil, blir det ännu tydligare hur mycket bonusyta motortrafiken får:

Om de där bilarna bara körde lite närmare mittlinjen så hade de nästan kunnat köra i bredd. Samtidigt buntas cyklister och fotgängare ihop på den lilla trottoarytan som man valt att kalla "kombinerad gång- och cykelbana". Dubbelriktad.

Här ska tilläggas att mycket av den här extra ytan framförallt har till syfte att möjliggöra högre hastighet för motortrafiken. Vill man göra en 30-väg till 50-väg så måste bredden öka. På samma sätt borde en hastighetsminskning frigöra yta.

(Vilket osökt får oss att tänka på Stockholms Stads kampanj som pågår nu och fram till 2026:)

Stockholmsstad.se

Här är vår fundering inför 2020: Hur mycket yta blir det totalt i Sverige? Hur mycket onödig yta får biltrafik bland kommunerna? Alltså yta inte ens bilisterna har någon egentlig nytta av? Hur mycket yta skulle kunna frigöras för cykling om kommunerna inte gjorde som i Uppsala och gav biltrafiken två meter extra yta utöver de extra ytor som Trafikverkets rekommendationer ger den?

Här något för Sveriges trafikorganisationer och Cykelfrämjandet - för att inte tala om lokaljournalister och media, att ta tag i under 2020: Fortsätt UNT:s fantastiska initiativ att faktiskt kolla i verkligheten. Är det så att vi av ren vana ger motortrafiken yta som den egentligen inte behöver? Kan den ytan omfördelas så att oskyddade trafikanter både få bättre framkomlighet och bättre trafiksäkerhet.

Det är bara att sätta igång.

Läs också: Hur ska vi få plats när alla vill ha större bil?