Hur fort får man cykla 2

90-skylt1

Vi har skrivit tidigare om vilka hastighetsbegränsningar som gäller för cyklister, men i måndags slog trafikpolisen Stefan Lindahl fast  att det är fotgängarna som sätter takten:

– Är det cykelbana så är det gångfart som gäller.

Det ledde till en del tweets med frågor om vad som gäller och i vårt kommentarsfält berättade Patrick Johansson att han mailat Stefan Lindahl. Så här svarade han:

Jag var kanske lite luddig i mitt svar på frågan från reportern. Men det jag menade var att man som cyklist inte får köra ovarsamt eller på annat sätt vårdslöst på cykelbana, man måste anpassa hastigheten efter rådande omständigheter och de gångtrafikanter som eventuellt kan befinna sig där. Med andra ord är det TrF 2 Kap. och dess grundbestämmelser som gäller. Det finns således ingen uttalad hastighetsbestämmelse i ordets bemärkelse. Relativ hastighet talas det mycket om i när det gäller motorfordon, man kan applicera det på cyklister också.

Nu ska ju inte gångtrafikanter befinna sig i cykelbanan utan i gångfältet, men nu vet vi att det där med gångfart inte stämmer. Du får cykla så fort som omständigheterna tillåter om det är en friliggande cykelbana. I cykelfält och cykelbanor som ligger intill vägar är det huvudvägens hastighet som gäller.

Tack Patrick!