I två tidigare inlägg har jag gått igenom risken med högersvängande lastbilar och tittat lite på hur andra har löst det, med infrastruktur, lampor i gatan och upplysning av cyklister. Men finns det mer att göra?

Missouri Bicycle and Pedestrian Federation skriver på sin sida:

*Today in the U.S. heavy trucks have huge blind spots. With modern technology this is just ridiculous–inexpensive video cameras can solve the problem completely. Heavy trucks should not be allowed to plow people over with the excuse ”I couldn’t see”. They need to figure out HOW to see and with today’s technology, it can be done.
*

Vilket är helt sant och naturligtvis gäller även för europeiska lastbilar. Det finns både extra speglar, backspeglar, radar och videokameror för att säkerställa att man inte kör ihjäl någon annan. Det ligger alltså på åkeriernas ansvar att se till att citykörande lastbilar är vettigt utrustade.

Men all teknik i världen är meningslös om ingen använder den. Sajten Treehugger skriver:

Educating Cyclists is Good – Educating Drivers is Better
Educating cyclists is sensible but educating drivers is much more effective because they’re professionals, with a legal and moral responsibility to ensure the safety of all other road-users, even unskilled cyclists and unwary pedestrians.

och tillägger:

So how can lorry drivers avoid killing cyclists and pedestrians? Well, the first thing is for them to expect more cyclists on the road around them.

Photo by D1v1d

Och det här tror jag är extra sant i Stockholm där cyklisternas antal fördubblats senaste tio åren. Frågan är om citykörande lastbils- och bussförare är medvetna om detta och om deras arbetsgivare utbildar dem därefter och inte minst förser lastbilarna med adekvat utrustning?

I första posten inledde jag med att konstatera att Stockholms kommun inte skriver någonting alls om högersvängande lastbilar, trots att det alltså är en av de farligaste situationerna som finns för en cyklist.  De skriver egentligen ingenting alls om hur man färdas säkert som cyklist. De skulle kunna inspireras av en sida som Bicycle Safety och göra sidor om vanliga och potentiellt farliga trafiksituationer.

Stockholms kommun skulle kunna titta på hur Transportation for London utformat sina sidor, hur åkeriet Portland Water Bureau spelat in en video där de försöker visa hur deras förare uppfattar cyklister och göra något liknande själva. De skulle kunna göra som i London där de utbildar lastbilsförare.

De skulle kunna lägga pengar på att underhålla cykelboxarna och testa några av de många lösningar som resten av Europa och världen hittat. Då skulle de samtidigt förbättra infrastrukturen generellt för cyklisterna.

Tills detta skett, utgå från att lastbilsförarna är blindstyren och läs mer:

EDIT: Här är inlägg 1 och inlägg 2.