![Hanna Stjärne Foto: Frankie Fouganthin CC-BY-SA-4.0](/content/images/2014/10/Hanna_Stjärne_i_sept_2014-500.jpg)Hanna Stjärne Foto: [Frankie Fouganthin](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanna_Stj%C3%A4rne_i_sept_2014-4.jpg) CC-BY-SA-4.0
SVT:s tillträdande VD Hanna Stjärne intervjuades av Dagens Industri till magasinet DI Weekend. Av 21 snabba frågor kom två stycken att hamna om cykling.
![Hanna Stjärne Foto: Frankie Fouganthin CC-BY-SA-4.0](/content/images/2014/10/Hanna_Stjärne_i_sept_2014-500.jpg)Hanna Stjärne Foto: [Frankie Fouganthin](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanna_Stj%C3%A4rne_i_sept_2014-4.jpg) CC-BY-SA-4.0
Förre VD på Sveriges Radio (2007-2009), Kerstin Brunnberg, har sagt [bra saker om cykling.](https://www.cyklistbloggen.se/2012/08/forra-radiochefen-blanda-inte-cyklister-och-fotgangare/ "Förra radiochefen: Blanda inte cyklister och fotgängare") Efter att i DI Weekend ha läst ”21 snabba frågor” till Sveriges Televisions tillträdande VD Hanna Stjärne, förfaller den nye SVT-chefen ha humor och självdistans. Dessutom cyklar hon. Här är en passus ur artikeln:

Fråga: I vilka situationer ljuger du?
Svar: ibland när dottern frågar om jag cyklar med cykelhjälm
Fråga: när tycker du folk är riktigt pinsamma?
Svar: när de ljuger för sina barn om att de cyklar med cykelhjälm.

Fattas bara ett tryck på den här knappen.

DI Weekend är låst på webben, men du kan kolla gratis i en vecka. 21 Snabba med Hanna Stjärne hittar du här.