Håller Stockholm i hemlighet på att bygga bort pendlings- och huvudstråk i Stureby? Det verkar så. Och det som kommer istället är, trumvirvel, mer parkeringsplatser! Så här kan det se ut:

EDIT: Och skälet till att vi tar upp det just nu är alltså för att arbetena nu börjat.

I dag går det en dubbelriktad G/C-bana (med embryot till en cykelöverfart) på platsen:

29217-1024x619

Så här ser det dock ut på den fina illustrationen från projektet:

29216-1024x564

Ny parkeringsficka i stället för huvudstråk.

Srsly? 2015? När cykling var något prioriterat? Så här skriver Stadsbyggnadskontoret om det:

”En parkeringsficka utförs längs med Tussmötevägen för lämning och hämtning av barn vid förskolan. Då parkeringsytan inte inkräktar på medgående körfält är det enligt utredningen möjligt att ha uppställningsplats för fordon där.”

Jag vet inte om jag skulle hålla med om att den där parkeringsytan inte inkräktar på ”medgående körfält”. Och den här formuleringen är nog en av de värsta aspekterna på det här projektet – för det andas så total ignorans inför cykling och att cykeln är ett fordon, cyklister fordonsförare som kör på vägar de också.

Och det här var bara ett exempel. På platsen går både huvud- och pendlingsstråk och det verkar som att bägge kommer försämras eller tas bort helt till förmån för bilparkering.

Och som den cyniske och bittre cykelbloggare jag är undrar jag om det inte är så att det här kalaset kommer redovisas som ”satsning” och bekostas av cykelmiljarden.

Läs mer hos Bicycling.se: Staden – en obotlig alkoholist

och här är planbeskrivningen (PDF)