Gångfart i Linköping

Gångfart i Linköping

Minns ni Linköpings omledning, där cyklisterna skulle in över en kyrkogård, där det var förbjudet att cykla. Och där man ställde upp betongsuggor med varningskyltar på barnens cykelväg till skolan, för att varna om att det var just barnens skolväg?

Vi ställer hinder på barnens väg i skolan för att varna dem och gör skolvägen lite extra smal. Foto: Erik Axelsson

Vi återvänder till staden, där man håller på med ett bygge och igen har säkrat upp med skyltning. Här jobbar man med gångfart, så här ser det ut, skyltat för gångfartsområde:

Foto:Erik Axelsson

Den där bilden borde sparas och användas som en slags ikon för hur man hanterar trafiken 2020 i Sverige. Titta på bilden ovan och betänk reglerna för gångfartsområde:

Trafikförordningen
Gångfartsområde eller gårdsgata är ett område där trafiken sker på fotgängares villkor. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart och de har väjningsplikt mot gående. (Wikipedia)

Känner ni att ni vill ut och promenera på bilden ovan? Det här är en plats där barn går till skolan. Så här såg det ut när Hanna filmade - och kom ihåg, det är ett gångfartsområde, där trafiken sker helt på fotgängares villkor och biltrafiken har väjningsplikt, överallt, mot gående. Gående ska alltså kunna promenera över hela vägytan, inte bara för att korsa den. Känns det så?

Trots att det alltså är tillfälligt gångfartsområde, så har man gjort ett provisoriskt övergångsställe. Känner du att du skulle släppa ut dina barn här? Det är, som ni ser på skylten, också omledning för cykeltrafiken. Känns det säkert och tryggt?

Övergångsställe för cykel (!) och gående på ett gångfartsområde. Foto: Anna Gustafsson

Ingen av insatserna, vare sig skyltningen om gångfartsområde eller övergångsstället har någon egentlig praktisk betydelse. Biltrafiken flyter på som den alltid gjort, det finns ingen som skulle ens tänka tanken att börja promenera ute på "gångfartsområdet". Att gångfartsområde kräver mer än en skylt har ju trafikplanerarna fattat, det är därför de valde att också lägga ett övergångsställe där. Men därmed är de nöjda, och passar dessutom på att leda om cyklande in på övergångsstället.

Och så kliar sig trafikplanerarna i Sverige i huvudet och undrar varför allt färre föräldrar släpper sina barn själva till skolan och istället skjutsar dem i bil.

Läs också: VTI Cyklister vid vägarbeten