Miljön och cyklisters säkerhet. Se där, två argument mot cykelöverfarter

Miljön och cyklisters säkerhet. Se där, två argument mot cykelöverfarter

Apropå framkomlighet för cyklister så är de första riktiga cykelöverfarterna i landet på plats – i Gävle. Åtminstone tror vi de är de första. Så här ser de ut:

G--vle-cykel--verfart-1 Foto:Tony Nordin.

Som synes är överfarten hastighetssäkrad, genom att överfarten är obruten och har både hajtänder i vägbanan och den nya cykelöverfarts-skylten.

Men alla är såklart inte nöjda. I Gävle framförallt inte Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF. De är så missnöjda att de organiserat ett möte om just cykelöverfarter.

De nya cykelöverfarterna är alltså resultatet av den lagändring som kom första september i år och som föreslogs i den statliga cykelutredningen.

(läs mer ”Cykeltutredningen: Väjningsplikt för cyklister” och ”Nu införs väjningsplikt vid cykelöverfarter”)

De gör att cyklisterna får sin egen huvudled och slipper stanna i varje korsning. God framkomlighet alltså, något som vana cyklister vet är en ovanlighet i Sverige

(läs också: Varför cyklar cyklisterna på vägen istället för på cykelbanan?)

Men MHF är alltså inte nöjda. En anledning är omtanke om miljön. MHF:s Ove Sandert säger till Gefle Dagblad:

– Dessutom finns miljöaspekten. Utsläppen ökar om bilar måste stanna och släppa fram cyklister.

Eller hur. För miljöns skull måste bilar alltid kunna komma fram obehindrat. Det är bara för miljöns skull. Det finns inga andra skäl till att försöka förhindra att biltrafik ska tvingas till väjningsplikt i mötet med cyklister. Cyklister, riktiga miljöbovar.

Kommentarsf--lt-cykel--verfart Kommentarsfälten inte heller helt nöjda.

Men MHF tänker inte bara på miljön.

De tänker också på de stackars cyklisterna:

– Vi vill påstå att antalet olyckor kommer öka på samma sätt som de gjorde när fotgängare fick företräde.

Tack MHF för att ni tänker så framåt. Så vi inte i onödan sabbar miljö och skadar cyklister. Låt bara bilarna komma fram utan att behöva sakta in så blir allt bra.

G--vle-huvudled-3-1Foto:Tony Nordin.

Grejen är väl att det inte nödvändigtvis bara var lagens fel att olyckorna bland fotgängare ökade när zebralagen infördes 1998. Det kan ju också ha att göra med att respekten för den är dålig. Vi har tidigare skrivit om hur man plockar bort övergångsställen för att rädda stackars fotgängare.

NTF:s Åke Qvarnström hade då analysen klar och den var oerhört lik MHF:s:

– Skulden till det är zebralagen som kom 1998. Nu har gående fått för sig att de inte har några skyldigheter.

– Det finns bara en förlorare om man använder lagen fullt ut och det är den gående. Det är inte speciellt mycket värt när du ligger på akuten med ett brutet ben att säga ”jag hade i alla fall rätt”, berättar han.

(läs mer: ”NTF Jönköping: Det är fotgängarnas eget fel att de blir påkörda”och ”Onödiga olyckor i Jönköping fotgängarnas fel”)

Ja, lagar ska man vara försiktig med att använda ”fullt ut”. När det gäller bilar i varje fall.

När NTF i Jönköping höll på som mest och skyllde på freestylebärande fotgängare i munkjacka (yes, på riktigt), så läste vi deras egna rapporter. När de själva kollade hastigheterna 2007, blev resultatet att var tredje bilist körde för fort vid övergångsställena. Vid en plats var det så många som nio av tio bilister.

När Jönköpings kommun intervjuade invånarna fick de svaret att:

Ungefär var tredje person, fler kvinnor än män, har svarat att bilarna sällan stannar när de ska gå över gatan på övergångställe. Andelen är störst i den äldsta åldersgruppen.

Och när undersökningföretaget YouGov gav 6024 personer frågan ”Den så kallade ”Zebra-lagen” styr vilka rättigheter och skyldigheter som trafikanter har vid obevakade övergångsställen. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på din uppfattning om ”Zebra-lagen”, så svarade så mycket som 39% ”Vet ej/saknar kunskap om lagen”. Det skulle kunna betyda att en rätt stor andel av trafikanterna inte känner till vad lagen innebär.

Kritiken mot cykelöverfarterna i Gävle handlar såklart inte om miljön eller plötsligt omsorg om cyklisterna. Det handlar om framkomlighet.

Varför saktar inte bilisterna ner vid precis alla övergångsställen (eller åtminstone följer hastighetsbegränsningarna)? Då hade ju i princip inga olyckor alls skett. För att det stör lugnet. För att det drar nar ner farten. För att man måste hålla koll bakåt och framåt och det går inte lika smidigt som att bara köra rakt fram utan att stanna.

Framkomlighet.

När motortrafik nu får väjningsplikt mot cyklister på vissa platser i Gävle så försämras framkomligheten. För att alla ska vara säkra och trygga måste ju den väjningspliktiga trafiken sakta in, även om de inte ser någon cyklist.

Och det är såklart jobbigt. Därför gör många det inte. Och så sker olyckor.

Det går att dra en parallell utan att blanda in cyklister och fotgängare. I motortrafiken finns fenomenet huvudleder.

B4-1Märket för huvudled.

När man kör upp på en huvudled har man väjningsplikt. Bilister som kör på huvudleden behöver alltså inte stanna i varje korsning utan kan köra rakt fram. All korsande trafik väjer. Det fungerar utmärkt, inte sällan är hastighetsbegränsningen 70-80 km/h uppe på leden. Så trots god fart så verkar alla kunna hantera att man måste se sig för innan man korsar en sådan led.

Det finns mig veterligen ingen debatt om att förare på huvudleder borde stanna till i varje korsning och se sig för först, innan de kör över. Ingen pratar om att bilarna på huvudleden ”kommer så fort och är svåra att se”. Ingen pratar om miljöaspekten med att alla bilar som ska korsa huvudleder måste stanna först och vänta på sin tur.

Ingen säger att det är jobbigt i trafiken ”eftersom förare på huvudleder tror att det bara är att köra rakt över utan att se sig för”. Att de fått för sig att de bara har rättigheter och inga skyldigheter.

För här handlar det bara om motorfordon.

Nu har cyklisterna fått sin huvudled i Gävle. Så här ser den alltså ut:

Cykelöverfart GävleHuvudled Foto: Tony Nordin.

Den är något smalare än en vanlig huvudled, men juridiskt är det i princip liten skillnad. Cyklisterna får köra rakt fram, korsande trafik har väjningsplikt.

Men nu blir det plötsligt bekymmersamt. Miljön! Cyklisterna kommer i hög hastighet och är svåra att upptäcka. De ser sig inte för.

Det handlar om framkomlighet. Det är jobbigt att stanna. Och behöva stå och vänta. Det är mycket lättare att bara få köra.

Det handlar specifikt om bilars framkomlighet. På huvudleden är det inte ett problem: alla är bilar. När det gäller cykelöverfarterna däremot är det plötsligt cyklister som får bättre framkomlighet. Och det är bilisterna som drabbas.

Därför är det inte är så konstigt att det är just ett motorfordonsförbund som plötsligt engagerar sig i cykelvägarna.

Och jag är övertygad om att det kommer höras mer om det här allteftersom nya cykelöverfarter dyker upp.

Framkomlighet är viktigt.

UPPDATERAT: Det verkar som om det kanske är en myt att antalet olyckor bland fotgängarna ökat sedan zebralagens införande. GP skriver 2007 att det är precis tvärtom, under rubriken ”Färre dödsfall sedan zebralagen kom år 2000”:

– Antalet dödade och svårt skadade fotgängare på övergångsställen har minskat kraftigt, säger Thomas Lekander, trafiksäkerhetsanalytiker på Vägverket.

och:

De negativa effekterna av lagändringen blev något sämre framkomlighet för bilisterna och fler olyckor där bilister kör på varandra, bilar som stannar för att släppa över fotgängare blir påkörda bakifrån av bilister som håller för korta avstånd.

Smålandsposten skriver också ett år senare att:

En stor del av det ökade antalet olyckor går att härleda till påkörningsolyckor där en bil stannat för att släppa fram en fotgängare medan bilen bakom kör på den som stannat.

Men sista budet är säkert inte lagt i frågan. Tipstack till Tony Nordin.

Läs också: Cyklister utmanar bilden av vem som får plats i trafiken