Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet:"Ploga cykelvägarna först"

Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet har gjort ett gemensamt uttalande (bloggpost och pressmeddelande) där de bland annat säger att:

Fler kommuner bör prioritera att snöröja cykelvägar innan bilvägar. Det är lättare att köra bil i 10 cm snö och på dåligt plogade gator med is och snömodd än att både cykla och gå.

och:

Cyklister är oskyddade trafikanter och riskerar svåra skador. Snö och halka är farligare för cyklister än för större fordon.

Det är intressant att allt fler nu börjar lyfta frågan om att ändra prioriterandet av snöplogningen – även Karlskoga kommun gjorde lite nytänk i vinter när Bosse Björk kom på att sätta genusglasögon på snöröjarna. Förutom att det är kul eftersom så många priviligierade blir provocerade av det,  så är kul eftersom de drar ungefär samma slutsatser som If och Cykelfrämjandet gör:

Numera gör vi annorlunda. Gång-/cykelvägar och busshållplatser har generellt högre prioritet eftersom en decimeter snö är svårare att ta sig fram i med cykel än med bil, även snöplogkanter vid busshållplatser måste tas omhand tidigare.

Jag gillar det såklart skarpt eftersom det är sant. Det är farligt att cykla när det är halt. Det är lättare att köra bil på dåligt plogade vägar än att cykla på dåligt plogade cykelbanor.

Rena cykelbanor gör det attraktivare att cykla även på vintern och det finns en poäng i att se till att det är lätt för alla, även privatbilister, att ställa bilen på vintern. Då lämnas vägarna klara för de som behöver den bäst: uttryckningsfordon och lokaltrafiken.

utryckningsfordonLättlyfta fordon ftw!

Det enda motargumentet när det gäller storstäder är att plogning av vägar faktiskt måste ske för just utryckningsfordon och lokaltrafiken. Ingen vill ju riskera att en ambulans eller brandbil inte kommer fram i tid. Och när lokaltrafiken står stilla väljer många att istället ta bilen.

Men det betyder inte att alla bilvägar och parkeringsplatser måste vara asfaltsrena innan snöröjarna tar sig tid att svänga upp på gång- och cykelbanan, som IF och Cykelfrämjandet mycket riktigt skriver, så klarar motorfordon snömodd rätt bra.

Genom att inte i praktiken ploga för privatbilism, utan bara för yrkestrafiken, så får man kapacitet över att lägga på gång- och cykeltrafiken. Alla vinner. Bussarna kommer fram och vintercykling blir säkrare och attraktivare som transportmedel för alla de korta och medelkorta resor som görs med bil idag.

Extra roligt att If och Cykelfrämjandet skriver om det här, vi har ju annars varit lite kritiska mot dem.

EDIT: GP skriver också, Helsingsborgs Dagblad, UNT och Sveriges Radio/Dalanytt.