/ Musikhjälpen

Dubbelt så mycket till Musikhjälpen i år! #mh16

Förra året lyckades vi få in 7200, iår blev det nästan dubbelt så mycket!

Tackar alla som deltog!

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer