/ Strömbron

Det är riktigt otäckt på Strömbron just nu

Jag tror jag har testat precis alla sätt att säkert och tryggt kunna fortsätta rakt fram från Strömbron till Kungsträdgårdsgatan. Nästan alla är lika otäcka, värst var det när trafikljusen var helt ur funktion förra veckan.

Jag kan för mitt liv inte begripa att det är tänkt.

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer