Det är september och precis som corona ser vi också lokalutbrott av delningar av Gävleskylten, med superspridarhändelse som följd:

Spritt 222 gånger den här gången

Det är i en Facebookgrupp med över 8000 medlemmar som skyltbilden delats.

Skylten ifråga. Foto:Tony Nordin

Och när vi läser kommentarsfältet blir vi oroade. Om det är representativt för körkortsbärare i Stockholm, så är det allvarligt på riktigt.

Nu blir det lite Stockholms-lokalt, men vi ska försöka lägga till Streetview så även resten av Sverige kan vara med.

"Gäller även Hornsgatan"
"Gäller ÄVEN Hornsgatan 5 likes"

Det är alltså personen som postade Gävleskylten som slår fast att det som står på den också gäller Hornsgatan, en genomfartsgata på Södermalm i Stockholm.

Här finns i princip inga oreglerade utfarter från cykelbana. Större delen av Hornsgatan består av cykelfält, som räknas som vilket körfält som helst. På några ställen måste visserligen biltrafiken korsa cykelfältet, men då är det alltså korsande trafik som har största ansvaret, inte cyklisterna i cykelfältet. Till exempel här vid Zinkensdam:

Google Maps

Bilisten på bilden blinkar alltså för högersväng och kommer då göra körfältsbyte över cykelfältet.

Trafikförordningen 3 kapitlet:

43 §   En förare får starta från vägkanten, byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter.
Detsamma gäller när en förare stannar eller hastigt minskar farten.
66 §   Även om en förare givit signal eller tecken är han eller hon skyldig att försäkra sig om att den avsedda manövern kan göras utan fara eller onödigt hinder för någon annan.

Det vill säga det huvudsakliga ansvaret här ligger på bilföraren i det här exemplet.

Personen som postade skylten fortsätter dock:

"Den (cykelbanan reds kom) går bland annat ut i körbana mellan Mariatorget och Hornsgatan. Du har massa ställen där cykelbanan går ut i vägen flera gånger ner mot Hornstull"
Platsen.

Mariatorget ligger vid Hornsgatan, så vi gissar att det är den sträckan som avses. Här är det alltså inte cykelbana, utan cykelfält:

Cykelfält så långt ögat når

Här gäller alltså samma regler som i vilket körfält som helst. Det är inte en "cykelbana" som går ut i trafiken, det är ett cykelfält.

Det finns faktiskt en cykelbaneutfart vid Mariatorget, men som synes har man faktiskt är tydligt markerat väjningsplikt från trafiken från höger:

Och cykelbanan avslutas också någon meter innan korsningen. Det finns en till utfart, vid Lignagatan.

Nästa postare tar istället fasta på pendlingsstråket Götgatan/Högbergsgatan:

"Ja, stämmer så när ni korsar Götgatan på Högbergsgatan har alla cyklister från cykelbanan söderifrån väjningsplikt för trafiken på Högbergsgatan, likaså de cyklister som kommer norrifrån (på gågatan). Cyklister har alltid väjningsplikt in på väg från gågata. Bara tuta och köra, Hellden kan inget göra...."

Och delar av det här är faktuellt rätt, men det har inget med det som står på Gävleskylten att göra. För det första slutar cykelbanan på Götgatan flera meter innan korsningen, även om det inte spelar någon roll i det här fallet.

Korsningen Götgatan/Högbergsgatan är nämligen en flervägsväjning. Det är oerhört tydligt skyltat. Det betyder att alla fordon som närmar sig korsningen har väjningsplikt mot alla fordon som redan befinner sig i korsningen.

Vilket gör sista meningen inte bara felaktigt, utan direkt livsfarlig. Det är inte bara att tuta och köra om man kommer i bil på Högbergsgatan. Man har tydligt skyltad väjningsplikt. Den gäller mot alla andra fordon, alltså också cyklister.

Sen kan man ju också notera att det är övergångsställen på alla fyra gatorna, så alla fordon har väjningsplikt mot gående också. Defintivt inget "bara tuta och köra" alltså.

Flervägsväjning tydligt skyltat på Högbergsgatan

Här ska tilläggas att det tidigare var målat cykelfält genom korsningen, en vägmarkering som slitits ut med åren och inte nymålats på länge. Ni kan ju fundera på vad det innebär.

Cykelfält målat i hela korsningen

Det dyker upp fler missförstånd eller direkta felaktigheter i tråden, som kryddas med en inställning till cyklister som inte direkt inbjuder till samspel och tolerans i trafiken.

Cyklister betalar inte skatt! Fast det gör de.

Man kan såklart ironisera över kommentarer som ifrågasätter cyklisters läskunnighet i ett kommentarsfält där det tydligt framgår att personer med körkort faktiskt inte känner till grunderna för vilka regler som gäller i samspelet med oskyddade trafikanter, cyklisterna.  Men det är också faktiskt på riktigt läskigt. Särskilt om man kopplar okunskapen till en direkt hatisk attityd så kan det snabbt bli riktigt farligt i trafiken.

Och när, som vana läsare av Cyklistbloggen vet, alla informationsinsatser riktar sig mot cyklisterna inte bilisterna, eftersom de förväntas kunna detta i och med att de har körkort, så blir vi på riktigt oroliga.

Vi har sagt det förut, vi säger det igen - kanske är det dags för en informationskampanj riktad mot någon annan än cyklisterna?

Och nu var det ett tag sedan vi tog körkort, men pratar de ingenting om attityder i trafiken på körkortsutbildningarna nuförtiden? För som trogna Cyklistbloggen läsare vet, är det här inte unikt för just det här kommentarsfältet.

Läs mer om hur skylten kom till hos GD.se (2005)

Eller om hur de kom att plockas ner igen: Gävle plockar bort felaktiga skyltar

Toppbild: Road Rage” by biblicone CC BY-NC-SA 2.0