Cyklister behöver inga reflexer

Cyklister behöver inga reflexer

För rätt länge sedan skrev vi om det här med att vägarbeten för biltrafiken ofta är väl uppmärkta, men att när det gäller cykeltrafiken så är omsorgen sällan lika stor. Vi exemplifierade med den här bilden från Slussen:

Reflexbonanza för biltrafiken

Den visar alltså en omledning där biltrafiken får reflexpilar, krockskydd och sergeanter-en-masse. Cykeltrafiken fick istället helt ouppmärkt stängsel mitt i vägen, och detta i slutet av en backe med mycket trafik och hög fart.

Så här fem år senare har inte särskilt mycket hänt och åtgärderna för cykeltrafiken brukar begränsas till "Vi är snart klara med arbetet ändå", "Du har väl styre" och "Man ska faktiskt anpassa farten efter hinder".

Via Twitter nås vi av ett exempel till, som vi tar som anledning att kort påminna om frågan. Det är i Borlänge, där det dragits fiber. För att inte i onödan störa biltrafiken har man borrat under vägbanan. Men för säkerhets skull har man ändå ställt upp reflexsergeanter.

Foto: zerbembasqwibo/Twitter

Ja, eller, man borrade under ena vägen. Cykelvägen däremot grävde man upp och fyllde med grus. I övrigt, tja, "Ni har väl styre" och "Man ska faktiskt anpassa fart efter hinder".

Foto: zerbembasqwibo/Twitter

Vi läser i Trafikverkets rapport "Jag ramlade ner i en grop vid ett vägarbete" att:

"Som nämnts ovan är den vanligaste olyckstypen vid vägarbete en olycka med en oskyddad trafikant. Omkring 74% av dessa olyckor rapporterades in bara av sjukvården, inte polisen. Singelolyckor på cykel var den dominerande olyckstypen med nästan 40%."

och vi läser i VTI:s rapport "Vägarbeten på cykelvägar":

De riktlinjer som finns i dagsläget tycks vara otillräckliga genom att de i svepande ordalag och med otydliga formuleringar inte i tillräcklig omfattning beaktar cyklisters förutsättningar och behov.

Eller som det brukar, för motorfordonstrafiken finns väl utarbetade riktlinjer och tvingande regler, för cykeltrafiken finns "svepande ordalag" och inga tvingande regler.

Dags att ändra på det.

Läs också: Det är skillnad på fordon och fordon

Cyklister är de mest utsatta vid vägarbeten

Tipstack till zerbembasqwibo/Twitter