Jag intervjuades i dagens Metro, en intervju som gjordes förra veckan med anledning av det här inlägget.

10307420_10152180370203292_7054450819865246101_n
Den skyldige stolpen. Foto: Jörgen M Andersson

En del av feedbacken via kommentarsfält och Twitter går ut på att en stolpe i vägen ju går att cykla runt. Flera kommenterare säger att man får anpassa hastigheten efter omständigheterna.

g--tgatan-1
Plötsligt försvinner cykelbanan. Anpassa dig upp på trottoaren. Eller ut i vägen och mot trafiken?

De flesta tänker nog på Trafikförordningens 3:e kapitel, 14 paragrafen:

14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Och det är ju sant och en viktig poäng. Och en enstaka busstolpe kan man såklart bara cykla runt. Särskilt när cykelbanan som på bilden är tom på andra cyklister, avstigande busspassagerare och fotgängare.

l--vh--g
Anpassa dig till plötslig lövhög