I gårdagens Metro presenteras statistik om hur farligt det är att cykla i Stockholm.  De slår fast gatornas Ferdinand, farligast av dem alla:

Värst drabbad är Götgatan på Södermalm, där även den största ökningen skett

[![](/content/images/2011/10/Götgatan.jpg "Götgatan")](/content/images/2011/10/Götgatan.jpg)Dödsvägen
Men i faktiska siffror handlar det om att det ena året var 18 skadade, året efter 23. På en gata som varje dag [passeras av 9000 cyklister](http://arkiv.mitti.se:4711/2011/21/sodermalm/MIIS-20110524-A-005-A.pdf). På samma sätt är det med hela artikeln. Små faktiska svängningar presenteras i procent vilket gör att det verkar jättemycket. Personligen är jag förvånad över att Götgatan är så fritt från olyckor, [som den är utformad](https://www.cyklistbloggen.se/2011/10/gotgatans-helvetesrace/). 23 låter i underkant och jag förmodar att det är ett stort mörkertal av lättare olyckor som inte anmäls.

Stämmer det att olyckorna totalt sett ökar? Inte om man tittar på Trafikverkets statistik för Stockholm. Där svänger det upp och ner mellan ungefär 68 och 100 allvarligt skadade och två och fem dödade, på fem år. Vill man kan man till exempel säga att antalet döda cyklister halverades mellan 2010 (4) och 2011 (2). Den lilla ökning som finns borde alltså handla om lindrigare skador.

Och siffrorna ska ställas mot att det bara i innerstaden passerar minst 150,000 cyklister varje dag. Och att cyklingen hela tiden ökar, utan att olycksstatistiken följer med.

Cykling är säkert, det är bra för trafiken, miljön och för cyklisten själv. Ju fler cyklister, desto bättre och säkrare, för alla trafikanter, även bilister och fotgängare. Alldeles oavsett vad tidningarna skriver.