Cykelbro från Vaxholm till Stockholm

Cykelbro från Vaxholm till Stockholm

För en massa år sedan var det tal om att bygga en bro mellan Lidingö och Bogesund - för att Vaxholms kommun skulle få bättre förbindelser med huvudstaden.

Lidingöbron projekterades utifrån 1960 års trafikplan vilket förklarar dess överdimensionerade bredd med sina sex körfält. Mot Stockholm skulle bron ansluta till den aldrig realiserade Rådmansleden. Mot nordost planerades bron för att ingå i en led som skulle dras över Lidingö och vidare norrut till Vaxholm och Åkersberga. (Wikipedia)

Det blev aldrig något av med det, men nu funtar vi på om man skulle kunna väcka idén till liv igen. Men inte för bilar. Utan för cyklar.

I röda rutan ligger gränsen mellan Bogesundslandet och Lidingö

Idag cyklar man längs rätt hårt trafikerade väg 274 upp till Täby/Arninge för att fortsätta in till stan - en jätteomväg.

Broplanerna mellan Lidingö och Vaxholm fanns alltså med i 60-talets trafikplan. På den tiden var Vaxholm en betydligt mindre befolkad kommun idag. Idag växer befolkningen inte bara i Vaxholm, utan ute på Rindö, Resarö och Kullön också. Och de boende är hänvisade till SL-buss eller egen bil.

Skulle man få till en cykelbro mellan Bogesundslandet och Lidingö skulle sträckan mellan själva Vaxholm och Hjorthagen bli 1,5 mil. Knappt två mil in till centrala Stockholm. Ett helt rimligt pendlingsavstånd, särskilt nu när cyklar inte bara behöver förlita sig på muskelkraft.

Inte långt.

Med en elcykel i lugnt tempo, skulle man nå Stockholms city på under 45 minuter. Man skulle slippa cykla längs tung motortrafik, stora delar av sträckan skulle i det närmaste vara en ren naturupplevelse. Och man skulle slippa sitta i bilköerna i city.

Utöver det skulle Bogesundslandet öppnas upp för cyklister från södra länet - ett besök på Skärgårsbåtens dag eller Kastellet, skulle inte längre belasta vägarna med privatbilism - turiststaden Vaxholm skulle bli nåbar för fler via cykel.

Vad tror ni, är det en realistisk tanke? Vad säger ni som bor i Vaxholm?

Toppbild: Bogesunds slott - möjligt cykelmål med ny cykelbro?