Är du ett dödligt hinder i min väg?

Vi cyklister har inte särskilt gott om plats i trafiken. Vi har våra cykelfält där vi får cykla, men allt oftare tvingas vi ut i vägbanan på grund av felparkerade bilar, taxibilar, folk som lastar eller någon som använder cykelfältet som uppställningsplats. Kolla filmen på några galna hinder från vår cykelvardag.

Cyklingen ökar ordentligt. Det märks på vägarna och jag ser varje dag
med egna ögon hur Stockholms cykelfält och cykelbanor – med få
undantag – är pinsamt dåligt dimensionerade för alla som vill göra
miljön och sin egen hälsa en god gärning och cykla till jobbet.
Stadsplaneringen i Stockholm är gjord för bilar och cykelfält och
cykelbanor ser ofta ut att ha kommit dit lite på måfå. Hastigt
ditmålade för att någon kom på att cyklisterna också behöver komma
fram i trafiken på ett någorlunda säkert sätt. Det är synd och dåligt,
men det finns en cykelplan ute på remiss och just nu får vi hoppas på
att den kan göra någon skillnad.

Under tiden vi väntar på bättre infrastruktur har jag och mina
cykelkollegor ett mer akut problem: Alla ni som parkerar eller stannar
i cykelfälten. Våra bristfälliga, smala, nödtorftigt ditmålade
cykelfält är ofta allt vi cyklister har, men vi är knappast ensamma
där. Det står bilar, lastbilar, bussar, budbilar, blodbussar (!) och
väldigt ofta taxibilar i våra cykelfält. “Äh, det är väl inte så
farligt”, tänker ni.

Fast vet du vad? När jag pustar upp för en backe där någon står
dubbelparkerad i cykelfältet så måste jag ta mig ut i vägbanan. Där är
jag inte särskilt välkommen, eftersom jag ju har min plats i
cykelfältet och dessutom går det rätt långsamt för mig. Säg att jag
cyklar i långsamma 20 km/tim och hinns upp av bilar som ibland kör 50
med råge. Då blir det just – farligt. För mig. Cyklister som blir
påkörda av bilar blir ofta allvarligt skadade eller dör. Bilister som
kör på cyklister får oftast den inte fullt lika allvarliga åkomman
repor i bilens lack.

Felet med dubbelparkerade fordon i cykelfälten måhända kan skyllas på
dålig trafikplanering. Men tills problemet är löst: parkera utanför
cykelfältet, eller någon annanstans. Lämna den lilla fredade plats vi
cyklister har ifred.