Är det livsfarligt att cykla med lurar?

Är det livsfarligt att cykla med lurar?

Jag cyklar oerhört sällan med lurar i öronen, men det händer (och har letat efter lurar som inte dämpar, tex Aftershokz Bluez2).

Nu har IF kommit med ännu en cyklistundersökning – den här gången har de räknat cyklister som cyklar med lurar. Som alltså lyssnar på radio eller musik när de cyklar. Rubrikerna blir därefter:

Screen-Shot-08-07-15-at-12.02-PM

skriver till exempel Borås Tidning. Nu visar inte undersökningen att risken för olyckor ska uppstå i trafik ökar med lurar, men det är väl inte en helt orimlig gissning att det kan bidra.

Borås Tidning skriver:

I Sverige är det lagligt att cykla med hörlurar, men i till exempel Tyskland är det förbjudet eftersom lagen säger att fordonsförares syn och hörsel inte får inskränkas.

Det är självklart bäst att alltid ha så många sinnen, så många verktyg, som möjligt till hands när man rör sig i en så potentiellt farlig miljö som trafiken. Har man fullgod hörsel, fullgod syn, så är det bättre att cykla, eller köra bil, utan att lägga till saker som gör att de blir sämre.

Det sagt handlar trafiken också om prioriteringar. Vi gör hela tiden avvägningar mellan olika saker och fordon i sig är en avvägning mellan säkerhet och bekvämlighet.

Skulle till exempel säkerhet alltid vara högst prioriterat skulle bilar bli av med sin kaross, eftersom den minskar både synfält radikalt och dämpar ljud. Då skulle man i sin tur få problem med fartvind som också stör hörseln, vilket skulle innebära att hastigheten skulle behöva begränsas så mycket att föraren fortfarande klarade av att uppfatta alla ljud omkring sig maximalt. Man skulle också få problem med motorljudet, eftersom det också riskerar att överrösta omgivningen. Dessutom med säkerhet – eftersom karossen fungerar som en ”bur” som skyddar människorna i den. Vilket i sin tur skulle ställa  högre krav på låg fart och så vidare och så vidare.

Jag tror inte bilen som fenomen skulle överleva en sådan hård prioritering.

Nu gör vi ju inte det – vi gör en avvägning mellan säkerhet och bekvämlighet. Att köra bil ger tillräckligt många vinster i många fall, för att motivera den minskade säkerheten det innebär att stänga inne folk i en ljuddämpande bur.

Istället lägger vi till andra saker: krockkuddar och bilbälten till exempel. Krockämpande zoner i karossen. Dock inte bilhjälm, även om jag förstått att det funnits långt gångna försök med det som gett positiva resultat. Igen, prioriteringar mellan säkerhet och bekvämlighet. Vi jobbar med Nollvisionen och försöker bygga infrastruktur som hjälper till att kompensera för förarnas brister.

På samma sätt fungerar det med lurar och cyklister. Jag tror de flesta cyklister innerst inne vet att det riskerar att  minska deras omvärldsuppfattning att cykla med ljud på i lurar. Men risken uppfattas som rimlig i förhållande till bekvämligheten. Så funkar bilister, så funkar cyklister – eftersom så funkar människan.

Det man kan fundera på när man cyklar med lurar är vad man kan göra för att minska försämringen. De få gånger jag cyklar med lurar så cyklar jag betydligt långsammare, använder synen mer och kör försiktigare. Priset jag betalar är att det tar lite längre tid att komma fram. Vinsten är att jag kan lyssna på radio på väg till jobbet.

Sällan cyklar jag med lurar när jag kör min vanliga cykel, istället väljer jag att göra det på min betydligt långsammare och stabilare Nihola.

Och det är inte heller alltid så att hörseln är viktigast, eller ens jätteviktig, när det gäller cykling. I många stadsmiljöer, till exempel på Stadsgårdsleden, är det omgivande trafikbruset så starkt till exempel, att bara det slår ut hörseln i princip helt, skulle jag hävda, som hjälpmedel.

Ska man hävda att det är ett allvarligt problem att cyklister cyklar med lurar – inte bara en potentiell försämring – så måste man forska på det här. Hur stor försämring? När? Alltid?

Men sådant är dyrt och svårt. Det är betydligt enklare, och billigare, att göra kvantitativa räknings-studier över hur många som gör något – och sedan bara påstå något. Plus, att det såklart är billigare att bara be cyklisterna låta bli.

Vi har inte kunnat hitta någon vettig undersökning, den enda som vi sett – och som brukar cirkulera när det här ämnet tas upp – är en rätt enkel undersökning som gjordes av den australiensiska tidningen Ride on magazine.

Contrary to the mainstream media myth that cyclists (and pedestrians) who listen to music on the go are ”iPod wearing zombies”, Ride On finds that ”ear-bud earphones set at a reasonable volume still allow riders to clearly here the warning sounds of other riders.”

De testade också bilförare:

Ride On measured what cyclists could hear and what motorists could hear, and discovered that motorists can hear very little outside of their cars. Ride On found this ”startling.”

”Our driver was unable to hear our tester, stationed 10 metres away, calling out “Passing”, or the bike bell. Without the car stereo on it was just possible to hear the call and bell; it registered at a similar level to having the in-ear headphones in.”

Det här var som sagt en begränsad studie gjord för en tidning. Den bygger också på att cyklisterna har ”rimlig ljudnivå” när de lyssnar. Det vore intressant att se om IF är så ambitiösa att de följer upp sin enkla räknestudie för att kunna faktiskt dra några slutsatser.

Vad tycker du? Lurar eller inte lurar på cykel?

Läs också: Gefle Dagblad: Cykla med hörlurar kan vara farligt.