/ hastighet

30 relativa kilometer i timmen

Det märkliga i att ingen ifrågasätter att en bilist som kör trettio kilometer i timmen i innerstan kör långsamt och hänsynsfullt, medan en cyklist som vill kunna hålla nästan samma hastighet är en fartgalen memilmarodör.

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer