/ cykelparkering

Hejdå cykelparkeringen på Tegelbacken!

Och tre år senare är det bara kissdoften kvar för Jernhusens cykelparkering på Tegelbacken.

Så här ser det ut nu:

Så här såg det ut 2014:

Kanske lika bra.

Och på tal om bortglömda grejor, de omärkta stålrören som står i kurvan i nerförsbacken på Hammarby Allé, som Trafikkontoret sa:

Så står de fortfarande kvar. Som ensamma omärkta rör någon millimeter från cykelvägen. Utan skyltar eller annat. Så har det sett ut sedan cykelvägen öppnades för fyra månader sedan i mars.

Grått, oansenligt och helt rätt placerat stålrör
Säkerhetsavstånd i sidled i nerförsbacke

Vi läser i ”Vägars och gators utformning” att:

De alltså ska stå mellan 0,5 och 4 meter från vägbanan. Och i Stockholms Stads handbok  ”Cykel i staden 2009”:

”Minsta mått från cykelbana till fasta sidohinder (skylt, träd, kiosk eller dylikt) ska vara 0,4 m. ”

Men hey, orka. De här stolparna är ju viktigare än cyklistsäkerhet. Så viktiga att de fortfarande flera månader efter öppnandet av vägen är bortglömda.

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer