Och tre år senare är det bara kissdoften kvar för Jernhusens cykelparkering på Tegelbacken.

Så här ser det ut nu:

Så här såg det ut 2014:

Kanske lika bra.

Och på tal om bortglömda grejor, de omärkta stålrören som står i kurvan i nerförsbacken på Hammarby Allé, som Trafikkontoret sa:

Så står de fortfarande kvar. Som ensamma omärkta rör någon millimeter från cykelvägen. Utan skyltar eller annat. Så har det sett ut sedan cykelvägen öppnades för fyra månader sedan i mars.

Grått, oansenligt och helt rätt placerat stålrör
Säkerhetsavstånd i sidled i nerförsbacke

Vi läser i ”Vägars och gators utformning” att:

De alltså ska stå mellan 0,5 och 4 meter från vägbanan. Och i Stockholms Stads handbok  ”Cykel i staden 2009”:

”Minsta mått från cykelbana till fasta sidohinder (skylt, träd, kiosk eller dylikt) ska vara 0,4 m. ”

Men hey, orka. De här stolparna är ju viktigare än cyklistsäkerhet. Så viktiga att de fortfarande flera månader efter öppnandet av vägen är bortglömda.