Och hur har NTF inventerat?

EDIT 23/11: Uppföljning finns här.

Vi tittade aldrig på själva genomgången – men fick anledning att göra det efter att en läsare kommenterat att i Umeå markerades en massa korsningar som “grön” cykelöverfart, trots att de i verkligheten bara är cykelpassager. Så eftersom vi känner Stockholm så tittade vi på den inventering NTF gjort här.

Vi börjar med Sveavägen-stråket. Här är korsningen Sveavägen/Kungsgatan. NTF klassar den som “Övergångsställe med ljus”, röd märkning. Vi förstår inte riktigt beskrivningen, menar NTF att cyklister på Sveavägen-stråket här korsar Kungsgatan på övergångsställe med ljus?

Det gör de inte. I verkligheten är det cykling i cykelfält/bussfält. I korsningen ställer man sig i cykelbox:

Och korsningen därefter, Sveavägen/Apelbergsgatan, får gul märkning för “Övergångsställe med ljus” och 30 km/h:

I verkligheten finns här inget övergångsställe överhuvudtaget:

Och vad vi kan se är det inte skyltat någon annan hastighet mellan de här två. Det är 50 km/h på bägge.

Även nästa korsningspunkt, vid Adolf Fredriks kyrkogata är fel. Där står det igen “Övergångsställe med ljus” och “30 km/h” – alltså gul klassning:

Men i verkligheten, färd i cykelbana/vägren/cykelbox och 50km/h:

Här börjar vi misstänka att NTF inte utgår från cyklister som faktiskt färdas på stråket, alltså de som cyklar längs Sveavägen:

Hela sträckan NTF redovisar

Utan att de utgår från tvärgatorna av någon anledning. Men inte heller då stämmer det. Tittar vi igen på Adolf Fredriks kyrkogata, så ser den ut så här:

Så, igen blandtrafik, cykelbox och alldeles tydligt 50 km/h. Men varför skulle de i en redovisning av “cykelstråken i din kommun”, mena folk som kommer på tvärgatorna? Det vore jättekonstigt.

Lämnar vi Sveavägen-stråket och tittar på det andra som NTF redovisar, Långholmsgatan, så hittar vi korsningen Hornstull/Högalidsgatan. Den är klassad som gul, “Inget övergångsställe” och 30 km/h:

Men i verkligheten är den korsningen helt obruten cykelbana (och där finns övergångsställe – syns mitt i bild):

Vi förstår heller inte varför det skulle vara ett problem på ett cykelstråk att det saknas övergångsställe? På samma sätt är korsningen med Folkskolegatan gul, med “övergångsställe med ljus”:

Men i verkligheten kör man även här i cykelbana, faktiskt till och med med kandstensseparering från bilarna och räcke mot fotgängarna:

Här finns inget korsande övergångsställe överhuvudtaget. Och menar de istället tvärgatan av någon anledning, alltså Folkskolegatan:

Så är den cykling i blandtrafik och stopp vid cykelbox.  Och oavsett är det inte 30 km/h på platsen som NTF skriver, utan 50. Syns tydligt skyltat här:

Det är alltså svårt att förstå exakt vilka korsningar som avses. Är det så att NTF faktiskt inte klassificerat stråken, i de här fallen alltså Sveavägen och Långholmsgatan, utan tvärgatorna? Men då blir ju frågan, varför? Och alldeles oavsett så stämmer inte hastighetsbegränsningar och beskrivningar. Och varför detta fokus på övergångsställen i en granskning av cykeltrafik? På ingen av platserna tvingas cyklister korsa någon väg på övergångsställe. Så varför nämns det ens?

Det blir ju ännu märkligare när rubriken faktiskt är:

Vi begriper ingenting.

(Och ni som bor i någon av de övriga kommunerna som redovisas – hur väl stämmer beskrivningarna där? Lämna en rad i kommentarsfältet!)

EDIT 23/11: Uppföljning finns här.