Med elbilar kan vi åter satsa på biltrafiken!

Cyklistbloggen cyklar inte främst av miljöskäl, därför har vi hållt oss lite utanför just miljödebatten. Vi cyklar för att det går fortare, gör det lättare att planera restiden och för att vi också blir lite friskare av det. Miljön kommer liksom som en bonus. Och vi gillar bilar när de används rätt.

2016-04-11 08.24.32
Klassisk bilkö, här på Stadsgårdsleden

Men senaste året har bilbranschen svängt i sin argumentation för biltrafiken. När Elon Musk och hans Tesla gjort elbilar till den nya Iphonen, så vädrar de som vill bygga för bilar till vilket pris som helst, morgonluft. Argumenten är att med elbilen försvinner avgaserna och därmed är biltrafiken inte längre ett problem.
Screen Shot 05-29-16 at 07.46 PM
Till exempel föreslog Bil Swedens vd Bertil Moldén att hela Gamla Stan skulle göras till en avgasfri zon i DN förra sommaren. Han skriver:

Nya fordon ger stora möjligheter till förbättrad stadsmiljö, men avsaknaden av kunskap och initiativ bland svenska beslutsfattare medför att vi i dag inte ligger i framkant internationellt.
Fordonstillverkarna har lösningar på dagens problem. Befolkningen i städerna ökar. Allt fler vill bo centralt och även i lägen som tidigare ansågs olämpliga på grund av trafiken. Samhället ställer samtidigt högre miljökrav vid bostadsbyggande. Stadsborna vill ha en god närmiljö och samtidigt förbättrad mobilitet.

Och i vintras skrev Anders Ydsted och Per Björkman från Kungliga Automobil Klubben i Stockholmdirekt att:

Stockholm måste kämpa för fler motorvägar, snarast bygge en ringled och tänka om kring Nya Slussen.
Att skapa goda förutsättningar för framtidens bilism är nödvändigt om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta och hävda sig i den internationella konkurrensen med andra storstäder.

Och det ska erkännas, jag satt och kollade spänt när Tesla släppte preorders för sin Model 3. Elbilar är grymma och kommer göra mycket för miljön. Men frågan är hur väl de fungerar i innerstan.
För det handlar ju inte bara om avgaser.
Om man gör ett expriment. Titta på bilden ovan från Stadsgårdsleden i Stockholm från i våras. Nu tittar vi hur den skulle se ut om vi byter ut hela fordonsflottan mot elbilar:

2016-04-11 08.24.32
Nej, det är inte riktiga elbilar. Vi simulerar bara.

Det är fortfarande bilkö. Kanske utan avgaser, men det står likväl stilla. Det finns alltså problem med bilar som inte har med avgaser att göra. Det är helt enkelt inte särskilt yteffektivt att en eller två personer tar upp plats motsvarade en hel bil i trafiken. Partikelutsläpp som inte kommer från avgaser bidrar också till sämre miljö, något som man försökt lösa med till exempel dubbdäcksförbud i innerstan. Och det här med partikelutsläpp kan till och med visa sig vara värre med elbilar.
Tidningen Ny Teknik skrev för några veckor sedan:

Partikelutsläpp från däck, bromsar och vägslitage är giftigare än avgasutsläpp från moderna bilar. Och partikelutsläppen från el- och hybridbilar är betydligt större än partikelutsläppen från alla moderna, konventionella bilar, enligt en studie som publicerats i forskningstidskriften Atmospheric Environment.

Nu ska man vara försiktig med att dra för långt gående slutsatser av enskilda undersökningar, men det visar ändå att det inte är självklart att växlingen från förbränningsmotorer till elmotorer tar bort miljöproblematiken.
Men bilbranschen ligger såklart på, det finns starka ekonomiska krafter som inte vill tappa försäljning och kan man nu få igenom bilden av att bilar åter är lösningen på infrastrukturproblemen så kan man hålla volymerna uppe.
Varför bryr vi oss då, vi som alltså främst cyklar av framkomlighetsskäl? För att det handlar om en intressekonflikt. Om cykel (och kollektivtrafik) ska kunna öka, måste mer plats till. Och den platsen måste tas från den enormt ytkrävade biltrafiken. Och lyckas bilbranschen med sin vittvätt av bilismen, så kommer det inte ske. Då kommer de stora ytorna åter vikas för köande bilister. Och då kommer framkomligheten för cyklister (och för all del fotgängare) minska igen.
Införandet av eldrift i bilar gör heller ingenting för trafiksäkerheten. En flera ton tung bil, där föraren har begränsad sikt och omvärldsmedvetenhet, är fortfarande livsfarlig för oskyddade trafikanter. Blir man påkörd i 50 km/h spelar det helt enkelt ingen roll vad motorn drivs av. Det är såklart särskilt viktigt där många människor samlas och rör sig på liten yta. Som i storstäder.
Elbilar är som vi skriver grymma, eftersom de minskar avgasutsläppen. Men de löser inte de grundläggande problemen med att bilar använder ytan extremt ineffektivt och är farliga för sin omgivning. Det är inget problem utanför storstäderna och där fungerar bilar alldeles utmärkt. Men i citykärnor där varje centimeter behövs användas maximalt hjälper det inte om de körs på aldrig så ren el.