Hjälp Sara att göra en karta över riktigt bra cykelstråk i Stockholm!

| 33 kommentarer

(Short summary in english at the end of the post)

Sara Griffin efterlyser i Facebookgruppen “Cyklistbubblan“, en “tunnelbanekarta” över bra, enkla och gärna platta cykelstråk i Stockholm. Så här ser det till exempel ut i Edinburgh i Skottland:

11698917_924997790895885_6684098251694919907_oSyftet är alltså att förenkla och göra det mer överskådligt.  Vi tycker det är en lysande idé och vill därför be er läsare om hjälp! Vilka är de vettigaste stråken för att ta sig mellan olika tydliga platser i Stockholm á la tunnelbanelinjer eller busslinjer? Alltså cykelsträckor som går rakt, som kanske undviker sämre platser och onödiga backar och som på sin väg samlar bäst “målpunkter” alltså platser som cyklister skulle kunna tänkas vara på väg till och från?

Här är ett “proof-of-concept” som Sara gjort:

11722573_925016750893989_2401526080416282219_o

Illustration: Sara Griffin

Hur skulle en sådan karta för Stockholm se ut? Vad skulle stråken heta? Mig veterligen har bara ett fått namn, “Arenaleden“. Hittills.

Uppfinn, rita, posta antingen i Facebookgruppen (länk ovan), eller direkt i kommentarsfältet nedan. Eller maila till oss på cyklist@cyklistbloggen.se

Vi tycker det vore otroligt snyggt om Stockholm fick sin egen karta.

In english:

In stockholm there are loads of cycle paths; that’s great, and there is an app for mapping where you want to go awesome too. BUT there is no tube map. I’m wondering if someone wants to help me draw a innertube map for Stockholm? Like a simplified map that shows all the cycle tracks that do not have hills rather than more complex map?

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

33 Comments on "Hjälp Sara att göra en karta över riktigt bra cykelstråk i Stockholm!"

Notify of
avatar
trackback

[…] några veckor sedan efterlyste vi en ”tunnelbanekarta” över Stockholms cykelvägar. Nu visade det sig att Johan Tingsvall redan gjort en. Så här ser den […]

Johan N Tingsvall
Guest

I created a somewhat similar map a while back, after Id had a visiting friend telling me he reckoned it was too easy getting lost by bike in downtown Sthlm. Now Ive tried to adapt that map to make it look slightly more similar to the one Sara linked to… and this is the result:

https://drive.google.com/file/d/0B1T7IExtFxAcMWRwYjc5Y25ROGs/view?usp=sharing

My design skills are obviously limited and the map wasnt originally intended as something i would be sharing (apart from with a limited number of visiting friends that is), but if anyone wants to make changes to it to make it more “publishable” or expand the map beyond the city center, feel free to download the original file here:

https://drive.google.com/file/d/0B1T7IExtFxAcN2k5MzYwZXNfd3c/view?usp=sharing

PS: (sources used/considerations taken when i created the map -> pendlingsstråk in cykelplan’12 + places i knew that that particular friend wanted to visit or that i hoped would help him in getting oriented)

Christian Gillinger
Guest

Awesome! I’ll make a new post with this and link to all the base material!

Johan N Tingsvall
Guest

Absolut, gör det! 🙂

Rickard Jakbo
Guest

Bra grej. “Proof of concept” är det bara en illustration? Om det är INTE är det, utan en påbörjad karta, så föreslår jag att man skapar en mer detaljerad karta också, och där kan jag bidra med en del söderortsstationer med tex Rågsved mellan stuvsta och Hagsätra och Hökarängen och Gubbängen mellan Farsta och Tallkrogen, samt Fartsta strand efter Farsta, och att man har ytterliagre en karta där det står exakt hur man åker mellan förorterna, i de fall där det behövs.

Christian Gillinger
Guest

Proof of concept innebär att det mest är ett sätt att visa hur det skulle kunna se ut!

Anders Andersson
Guest
Jag kan inte se annat än att detta i de flesta fall blir omvägar – och kommentatorerna på den här bloggen visar ju starka antipatier även mot så små omvägar som 150 m… Vilken väg som är bäst är alltid beroende på start och målpunkt – och dessa är ju individuella för varje enskild resa. Det är väl egentligen bara om man har ett fast jobb/ett antal fasta kunder som man åker till varje dag/vecka, någon regelbunden fritidsaktivitet och möjligen något affärscentrum för storhandling som man åker samma sträcka regelbundet – och bästa vägen till dessa platser skiljer sig ju från person till person och även från dag till dag, beroende på var man varit tidigare på dagen. I innerstan och i anslutning till broarna finns det förvisso ett begränsat antal stråk som skulle kunna plottas på en sån karta, men de är ju så få så dem kan du ta in med en snabb blick på vanliga kartan. Så fort du kommer ut i villaförorterna så finns det däremot hur många möjliga vägar som helst – eftersom cyklister har en enorm frihet i att ta sig fram på såväl smågator som genomfartsleder, villagator som cykelvägar och genvägar genom parker… Read more »
Kenneth Medin
Guest
Nu är det ju så att kartor etc. främst är avsedda för de som inte hittar (sic!). Vardagspendlaren kan säkert spara sina 150 m helt utan karta… Den som saknar lokalkännedom om just cykelvägar offrar nog gärna en liten omväg om man vet att man verkligen kommer fram till sitt mål. När man kör bil (utan gps, då) och inte hittar så bra leds man ändå effektivt in på större leder, tar sedan av vid ett namngivet mot och letar sig slutligen fram via smågator till målet. På cykel däremot, förväntas man kryssa fram och tillbaka genom konstiga korsningar på diverse cykelbanor som börjar och slutar och övergår i cykelfält, gångfartsområden, torg etc. Vill man ta sig tryggt och säkert till en ny plats (även i sin egen stad) behöver man planera noga innan och t o m kanske kolla gatubilder på dator. Inte ens gps räcker eftersom cykelinfrastrukturen är så komplicerad. Det jag skulle vilja se är en schematisk översiktskarta med ett mindre antal genomgående huvudcykelstråk för att ta sig mellan stadens olika delar. De ska förstås också sammanfalla med de stråk som är prioriterade med avseende på underhåll, snöröjning och säkerhet. Man färgkodar stråken på kartan men målar… Read more »
Anders Andersson
Guest

Vi har varit igenom det här förut.

Skillnaden är att bilvägar är hierarkiskt ordnade. Om du med bil väljer ett huvudstråk istället för den kortaste vägen, så belönas du med att vara på huvudled och du får köra fortare. Då är det värt att ta en omväg – speciellt som det inte kostar mer energi än att trycka på gaspedalen. För cyklister finns helt enkelt inga sådana huvudstråk – alla vägar är potentiellt lika bra, det finns (förutom gångfartsområden) inga hastighetsbegränsningar som har någon som helst relevans för cyklister: genvägar genom skogsdungar eller lugna villagator eller cykelvägar är alla likvärdiga. Antalet bra, likvärdiga vägar är alltså mer eller mindre oändligt (förutom de
naturgivna flaskhalsarna över broarna, där alla vägar måste konvergera).
De enda vägar som är dåliga är de med dålig infrastruktur – och de ska vi tjata på kommunen tills de förbättrar.

Därför är både tanken med skyltning och speciella, artificiella stråk helt fel för cyklister – satsa de pengarna på förbättrad infrastruktur istället.

Motvalls
Guest

Förutom att du har fel, så varför skulle inte cykelvägar också kunna vara hierarkiskt ordnade? Vilket de de facto är. Det är skillnad på cykelvägar som slingrar sig genom bostadsområden (radhus, villor, osv) – inte sällan genom lekplatser, förbi skolor och förskolor – och t.ex. de gc-vägar som går längs större leder t.ex. Bergslagsvägen. (Lugna villagator brukar “lida av” parkerade bilar – dvs i praktiken en fil för trafik i båda riktningarna + risk att dörras – och lekande barn …)

Vägval av typ Sverigeleden norrut fr Sthlm där man slussas genom köpcentras parkeringsplatser, parker och nästintill folks garageuppfarter är ju ren idioti – som pendlingsstråk eller när poängen är att ta sig från A till B (i st f att i sakta mak uppleva den lokala arkitekturen, floran och faunan).

F ö är inte cykelbana vid 30-väg begränsad till 30 km/h även denna?

Anders Andersson
Guest
Det är just institutionella stråk typ Sverigeleden eller artificiella stråk som bara passar vissa cyklister vi ska undvika. Det finns ingen anledning att diskriminera mellan olika cykelvägar – alla cykelvägar ska ha bra standard! Just villor har oftast egen parkering och lider inte så mycket av gatuparkering – i så fall är det icke-boende som hittat en billig P-plats, och det försvinner när staden börjar ta betalt även i förorten. Lekande barn måste du se upp med på alla gator och cykelvägar! Barn är dock i skolan/dagis resp. sover under större delen av dygnet så det är bara under en mycket liten tid risken är stor. Men om du inte är beredd att visa andra svaga trafikanter hänsyn ens under den korta tiden så ska du naturligtvis ta en väg där risken är mindre – titta på kartan! Eller välj att cykla på annan tid. Men villagatan kan vara både snabbaste, bästa, säkraste och trevligaste vägen för den som ändå inte cyklar fortare än 15-20 km/h. Dessutom slipper man då en massa avgaser och buller. Det är det jag säger – vilken väg som är bäst är individuellt, beroende på både start- och målpunkt och den individuella cyklisten. Vidga ditt… Read more »
Motvalls
Guest

“Och nej – en cykelbana som är skild från vägen är det ingen hastighetsbegränsning på.” Paragraf i vägtrafikförordningen tack: har sett uppgifter om motsatsen från mer trovärdiga källor än dig.

Anders Andersson
Guest

Trafikförordningen 3 kap §§ 14-17.

Det som därutöver finns är att det på flera ställen hänvisas till “Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40
kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40
kilometer i timmen” vilket KAN tas till intäkt för att lagstiftaren även för andra lagrum avser att cykel inte ska få framföras fortare än 40 km/h.

Motvalls
Guest
“Vidga ditt perspektiv och inse att du inte är mall för alla cyklister.” Lyd ditt eget råd. Jag är väl medveten om att andra har andra sätt att se på saker och prioritera – till skillnad från dig. Dina prioriteringar, preferenser, osv. är inte mina utan snarast tvärt om. Dina lösningar passer mig lika bra som min sko fungerar som handske. Jag passerar på väg till jobbet två lokalgator i villakvarter: båda är i stort sett reducerade till enkelspår och bilar tar väldigt sällan hänsyn till en cyklist som kommer åt andra hållet. Villaägare brukar inte sällan nyttja andra ytor (som t.ex. cykelbanor och trottoarer) för parkering en den egna garageuppfarten (f ö är en tidigare bra gc-väg i Hässelby numera dragen på garageuppfarter(!)). Det handlar inte om att inte ta hänsyn till andra trafikander: på en gc-väg inne i ett villaområde som går genom en lekplats lär det finnas fler barn än på en gc-väg längs en genomfartsled. På en cykelväg där du har ett par hundra meters fri sikt kan du säkert hålla högre fart än på en där du typiskt har fem meter fri sikt (eller som på en av Järva cykelleder: en meter fri sikt. Om… Read more »
Anders Andersson
Guest

Som sagt – det finns många sorters cyklister. Jag tänker på dem alla och anser inte att den sorten du tillhör ska prioriteras framför andra. Vi ska alltså INTE ha elitvägar för elitcyklister, utan ALLA cykelvägar ska vara bra. Passar inte det så tycker jag du ska ta ditt eget råd ad notam och gå.

Motvalls
Guest

Gå? Gick till jobbet idag (av diverse praktiska skäl). Härifrån? Definitivt. Vill inte möta dig i trafiken (eller annorstädes). F ö, en cykelväg avsedd för att cykla till lekplatsen eller till närmaste kiosk är bra på ett sätt, en avsedd att cykla till nästa stad på ett annat, en för en tur i ett naturområde på ett tredje. Inga cykelvägar skall vara dåliga vilket inte innebär att de behöver se ut på samma sätt eller vara anpassade för samma sorts trafik.

Adjö!

Christian Gillinger
Guest
Nå, för mig är det skillnad på omvägar som skapas på en väg jag måste cykla flera gånger varje dag och andra omvägar. När jag cyklar ärenden på stan så cyklar jag oftast det jag känner är lugnast eller finaste vägen – och då spelar sträckan mindre roll. När jag ska till och från jobbet varje dag däremot vill jag ha kortaste sträckan. Då har man ju dessutom fördelen av att snabbt lära känna vägen oerhört väl, jag kan min pendlingsväg oerhört väl. För mig skulle en “tunnebane”-karta funka rätt bra för att snabbt hitta bra sträckor att ta mig fram snabbt. Sträckor som är hyggligt okomplicerade. För mig är till exempel Götgatan en sådan sträckan mellan Ringvägen-Götgatsbacken. Därefter tar jag det på känsla. Andra exempel: Nere i City är Hamngatan-Strandvägen en annan som funkar hyggligt från Sergels Torg ut till Djurgården, möjligen med undantag för Hamngatan-Berzeliiparkkorsningen. Från tull till tull Danvikstill Roslagstull, hade jag kunnat tänka mig Stadsgårdsleden-Skeppsbron-Norrbro-Regeringsgatan-Birger Jarlsgatan-Vallhallavägen. Inte för att den har särskilt bra infrastruktur, men Regeringsgatan har ofta långsam trafik och är hyggligt rak och sedan kommer man ut på den del av Birger Jarlsgatan som inte har helt värdelösa cykelfält. Plus att sträckan är rätt… Read more »
Anders Andersson
Guest

Sådana stråk kan du hitta med en snabb blick på vilken karta som helst. Och eftersom din egen väg är individuell, beroende på var du startar och vart du ska, så får du ett individuellt anpassat stråk – inte ett algoritmbaserat stråk som passar alla lika illa.

Christian Gillinger
Guest

Absolut. Det är jag med på. Tanken med en “tunnelbanekarta” är inte att skapa stråk som alla måste följa, utan att ge tips om sträckor som funkar extra bra – gärna utifrån erfarenhet från folk som cyklar där. Sedan är ju inte syftet att de ska täcka in alla målpunkter, utan fungera som “bryggor” längs en i övrigt varierad väg.

Anders Andersson
Guest

Pröva gärna – men vi cyklister är ett heterogent släkte – det som passar bäst för gamla tant Asta, dissas totalt av herr Motvalls här i kommentarsfältet – så bortsett från de helt uppenbara “naturgivna” stråken i innerstan och fram till broarna så tror jag helt enkelt inte det går.

Dessutom kan man ju fråga sig varför man ska undandra folk möjligheten att lära sig läsa karta. varför ska allt förenklas och fördummas in absurdum – vi resonerar ju tvärtom när det gäller fysisk träning: om du inte tränar så förtvinar du…

Anders Andersson
Guest

Det jag är rädd för är att kommunen anammar detta tänk och skapar artificiella stråk som passar alla lika illa och koncentrerar sin skötsel till dessa stråk och ignorerar resten.

Motvalls
Guest

Med tanke på att man inte underhåller just nånting torde det vara en förbättring om man i alla fall underhöll dessa.

Anders Andersson
Guest

Som sagt – inne i stan är stråken mer eller mindre naturgivna – och hittas med bara ett ögonkast på kartan. Det enda som avviker från den naturliga kartvägen i dina exempel ovan är att du tar Regeringsgatan istället för Norrlandsgatan – och det verkar lite märkligt med tanke på uppförsbacken, jag skulle absolut välja Norrlandsgatan både utifrån kartan och med min nuvarande lokalkännedom.

Så fort du kommer utanför innerstaden så blir dock alternativen ofantligt många, eftersom start- och målpunkterna är så ofantligt många. Så många att en förenklad “tunnelbanekarta” alltid utesluter fler start- och målpunkter än den innefattar. Bilstråken är delvis naturliga stråk med bebyggelsen samlad runt dem – men de är i nästan samtliga fall mer eller mindre långa omvägar för cyklister. De snabbaste och bästa vägarna hittar man fortfarande genom ett kort studium av kartan.

Hitta.se har den bästa nätkartan där både cykelvägar och genvägar genom skogsdungar är markerade, Det enda som saknas är markeringar av var man kan gena genom industriområden och höghusområden.

Motvalls
Guest

Om jag ska t.ex. fr Solna till Uppland Väsby struntar jag fullständigt om det finns nån krångelväg som är en eller annan km kortare om det finns en fin, lättnavigerad väg utan krångel som tar mig ungefär dit jag ska. Så man slipper “gena” genom industriområden och dylikt (attans elände om du frågar mig: skulle söka att jag kunde slippa dylikt vilket jag inte kan).

Hur många kartor markerar vad som inte är asfalterat utan grusväg? Har ett par cyklar som det är rena självmordet att cykla på grusväg med (och andra som inte lämpar sig för asfalt).

Anders Andersson
Guest

Det handlar inte om krångelvägar, utan om att det förutom de naturliga stråken som du hittar med en snabb blick på kartan helt enkelt inte finns några stråk. Vad är (förutom de naturliga stråken du ser på kartan) stråket mellan Örby skola och Plantagen i Barkarby? Mellan Örnsbergs T-bana och IKEA i Kungens kurva? Mellan Höglandstorget och Hellasgården och ska den som startar i Gröndal tvingas använda samma stråk som Höglandssresenären? Jag kan rabbla exempel i det oändliga eftersom resorna är näst intill oändligt många.

Det är möjligt att du inte har något emot långa omvägar – fine för dig – men många upprörda kommentarer har fällts på detta forum när man gjort “en fin, lättnavigerad” omväg på 150 m och du kan själv se att varje hörn som går att snedda över, har cykelspår – även om man bara sparar 2 m. Så det finns fler åsikter…

Motvalls
Guest

Det finns genvägar och det finns genvägar. Och att snedda över kurvar kan ha ngt att göra med att man vanligen använder vinkelhake som kurvmall (dvs hopplöst tvära kurvor). Kortare behöver inte betyda snabbare eller mer lättrampad (och kartor visar inte alltid hur jobbig en sträcka är: rekommenderar en cykeltur/promenad i Lyon, Evian eller Bern). Innan en viss kommun grävde upp vägen jag brukade cykla var vägen till jobber inte fullt en km längre men betydligt rakare, planare och i betydligt bättre skick: tog ungefär lika lång tid men med mindre ansträngning. Och att gena genom industriområden: kul om man gillar lastbilar … (Jag cyklar genom en godterminal: ett elände men bättre än alternativet.)

Kortaste vägen till jobbet (för kort för att fungera som ett träningspass) har fram till nyligen till stor del bestått av grusväg. Kul med rätt cykel men en vurpa som väntar på att hända med min pendligscykel (djävligt otrevlig alltså) och därmed inget alternativ.

“Så det finns fler åsikter…” Precis: inte bara din.

Anders Andersson
Guest

Som sagt – det finns många sorters cyklister. Du verkar prioritera att kunna cykla fort, andra prioriterar att kunna cykla avskilt från trafikbuller och avgaser och att kunna höra fågelsången och dra in blomlukten. Den sorten du tillhör ska inte prioriteras framför andra. Vi
ska INTE ha elitvägar för elitcyklister, utan ALLA cykelvägar ska
vara bra. Vidga dina vyer!

Och om du läser vad bloggposten handlar om så är det INTE vana cyklisters racervänligaste pendelväg till jobbet – utan ett sätt att hitta säkra, gena och bra vägar till destinationer man inte varit på förut.

Motvalls
Guest
“Vidga dina vyer!” Detsamma, tack. Elitcyklist säger han som verkar anse sig vara den perfekte cyklisten … Jo, jag tycker om att kunna hålla en rimlig fart (och fråga de som pendlar dubbelt så långt som undertecknad om de vill hålla max 15–20 km/h dvs få en restid på ett par timmar enkel väg) OCH undvika trafikbuller, avgaser, tungtrafik, bildörrar, farliga situationer, tillfällen där jag är osäker på hur & var jag borde/ska cykla (var det tredje eller fjärde korsningen till höger? var i h-vete är jag nu?!), osv, OCH höra fågelsång och andas frisk luft. Gena genom industriområden, höghusområden, lekplatser, och köpladors parkeringsplatser uppfyller inget av detta. Och din fixa idé om att om vill ta sig dit man aldrig varit så vill man ta den egnaste vägen. Gäller uppenbarligen dig men definitivt inte alla. Vad du vill är INTE vad jag vill vilket du verkar ha en aning svårt att begripa: jag föredrar navigering där jag hamnar ungefär rätt för att sedan arbeta mig mot min slutgiltiga destination. Pendlingsvägar är en annan femma. För övrigt, ta och läs A View from the Cycle Path, där David Hembrow i ett inlägg konstaterade att de cykelvägar i Nederländerna som dimensionerats… Read more »
Anders Andersson
Guest

Som sagt vidga dina vyer – även gamla tant Asta och mina två barn ska ha ett cykelstråk – det blir inte detsamma som ditt enkelspåriga tänkande. Det finns fler behov än dina egocentrerade. Ergo – alla vägar är potentiellt lika bra. QED.

Richard
Guest

Intressant idé! Jag ska fundera på några lämpliga stråk men under tiden kan väl du Christian ändra till korrekt stavning: à la är franska och stavas med grav accent. Ser du en restaurang som stavar annorlunda är det knappast fransmän i köket 🙂

Jeroen Wolfers
Guest

Ska se ifall jag kan korrigera Christians franska. Tycker accenten ofta klås av ett ett “a la carté”. Brukar välja annan restaurang …

Richard
Guest

Caesarsallad är en maträtt som också ständigt stavas fel. Caesar Cardini vänder sig troligtvis i sin grav varje gång!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Caesarsallad

Goran Gozo
Guest

Tack! Underbart att lära sig sånt här! 🙂

wpDiscuz