“Bloggare riktar skarp kritik”

Häromdagen var vi kritiska till MHF:s plötsliga miljöengagemang och omsorg om cyklisters hälsa (läs: Miljön och cyklisters säkerhet. Se där, två argument mot cykelöverfarter)

XmHWFeDKontroversiell. Foto: Tony Nordin

Nu har vår kritik nått Gävle via GD.se:

bloggare riktar skarp kritik2

Och vi vill passa på att påpeka att vi bakom raljerandet med plötsligt miljö- och hälsoengagemang håller med Gävle kommun: Det är viktigt med samarbete och ett vänligt trafikklimat. Vi är starkt för att alla trafikanter hjälps åt och vi är övertygade om att de flesta bara har som mål att komma fram hela och rena. Le och vinka är vårt mantra.

Läs hela artikeln på GD.se:

Bloggare kritiserar MHF

EDIT: Fick frågan varför MHF:s argument om miljön är ihåligt. Vell, när MHF ordnar möten med kommunen och inbjudna journalister om miljöproblemen med stopplikt, trafikljus, parkeringsutfarter och korsningar  – samtliga vanliga situationer där motorfordon riskerar att få vänta stillastående, så tror jag mer på äktheten i deras engagemang.

Miljöproblemet ligger inte i cykelöverfarten eller hos cyklisterna – miljöproblemen ligger hos motorfordonen. Och vill man göra något åt det är lösningen inte att försämra framkomligheten för cyklister.

Och någon frågade om det är någon cyklistorganisation inbjuden till mötet. Det verkar inte så:

”Klockan 13.30 i morgon, torsdag, hålls möte om de nya cykelöverfarterna mellan MHF, politiker och media”