Sveavägen-Kungsgatans svängboxar revisited

| 5 kommentarer

Minns ni för snart ett år sedan – då Stockholms Stad testade nya väntytor för cyklister som skulle svänga i den hårt trafikerade korsningen Kungsgtatan-Sveavägen? Så här såg det ut:

Jag passerade där i fredags och boxarna är kvar. Men då stod det extra trafikljus på betongblock i varje korsning – så att man som cyklist kunde se när det blev grönt. De är borta nu. Och jag insåg där jag stod mitt i vägen för trafiken på Sveavägen och väntade på grönt att det inte fanns någonstans jag kunde se det. Eller? Bakom ryggen två filer bilar som väntade på grönt.  Så här såg det ut:

Så, nu undrar jag lite – ni som cyklar här, hur gör ni? Hur ser ni att det blivit grönt och ni får köra? Gör ni som jag, och tittar nervöst över ryggen och utgår från att när bilarna gasar iväg så får ni också köra? Eller missar jag något?

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

5 Comments on "Sveavägen-Kungsgatans svängboxar revisited"

avatar
  Subscribe  
Notify of
EEE
Guest
Member

En så stor korsning borde rimligen ha ljus på motstående sidan korsningen för bilar som kört lite för långt fram. Och med cykelsvängboxarna borde den definitivt ha det.
Fö. Tidigare fick västergående cyklister grönt 3-4 sekunder innan bakomvarande trafik. Det verkar inte var så längre heller.
För mig verkar det som att någon ny på jobbet trott den korrigerat felaktigheter, när den egentligen inte varit tillräckligt insatt i vad avsikten var med diskrepanserna.

Nils Malm
Guest
Member

Eftersom jag inte uppfattar trafikförordningen 3 kap. 28§ som tvingande (där står ”får”, inte ”skall”) agerar jag helt enkelt bil som en bil: ställer mig framför bilarna i vänsterfilen (cykelbox) innan svängen påbörjas, och väntar tills det blir en lucka i mötande trafik. Svängboxen uppfattar jag som helt idiotisk – varför ska jag cykla en omväg och vänta extra?

Jesper
Guest
Member

Jag tittar bakåt och försöker se vad om något händer i trafikljuset. När bilarna börjar rulla mot mig börjar jag trampa på. Har funderat mycket på hur de tänkte när de plockade bort trafikljusen, de var nödvändiga för att göra svängboxen så bra som de varit.

Anders Norén
Guest
Member

Det är väl ”stora svängen”, dvs. trafikförordningen 3 kap. 28 § som är tillämplig här? Du som cyklist ska ”fortsätta genom korsningen till dess motsatta sida och svänga först när det kan ske utan fara med hänsyn till den övriga trafiken”, dvs. man behöver inte vänta på grönt en gång till.

I Danmark, där stora svängen alltid är påbjuden, verkar det dock vara standard med en sekundärsignal (dvs. ett trafikljus som sitter på andra sidan av korsningen) vilket gör att man som vänstersvängande cyklist som väntar mellan etapp 1 och 2 i passagen kan se när trafiken bakom en får grönt. (Primärsignal är signalen i korsningens tillfart, den man förväntas stanna vid om stopplinje saknas.)

En intressant skillnad är att det i Danmark inte är tillåtet att sätta upp cykelsignaler på det sätt som man ser i filmen ovan utan dessa får bara sättas upp om det också finns cykelbana eller cykelfält.

En annan intressant sak man ser i filmen ovan är att korsningen fortfarande är reglerad med förbjuden vänstersväng för samtliga fordon trots att den åtgärd man provar är för att underlätta vänstersvängen för cyklister!

A.L.
Guest
Member

Om jag ska rakt fram eller svänga höger ställer jag mig snällt bland bilarna så ser jag trafikljusen.
Ska jag svänga vänster kör jag faktiskt det jobbiga men definitivt säkrare sättet att hålla mig till fotgängarna och passera en gata i taget.