Riksdagen stoppar cykelmotioner med hänvisning till ny nationell cykelstrategi

| 4 kommentarer

2016 skrev vi om att riksdagen stoppade en massa cykelrelaterade motioner. Anledningen var den nationella cykelstrategi som höll på att tas fram och som blivit försenad.

I april förra året blev den klar och i går avslog riksdagen tjugotvå motioner som behandlade cykelfrågor. Igen med hänvisning till den nationell cykelstrategin.

”Riksdagen sa nej till 22 motioner från den allmänna motionstiden om cykelfrågor. Anledningen till det är bland annat att regeringen under våren 2017 presenterade en nationell strategi för ökad och säker cykling”

Motionerna handlade flera olika saker, bland annat om att se över trafikförordningen, om gemensam nationell standard för hur cykelvägar ska märkas ut, att det ska införas riktlinjer för hur cykeltrafiken hanteras när man bygger 2+1 vägar, att man avvecklar begreppet ”g/c-banor”, satsningar på cykelinfrastruktur och så en lag om hjälmtvång för vuxna.

Alla är nu avslagna, alltså med hänvisning till den ett år gamla nationella cykelstrategin. Cyklistbloggen hoppas att det någonstans sitter en arbetsgrupp med stort mandat och budget och konretiserar den. Vi håller inte andan.

Men Trafikutskottets betänkade skänkte också lite klarhet över andra saker. Som till exempel vad som hände med förslaget att cyklister ska få tillåtelse att själv välja cykelväg, det vill säga att cykla på vägen även om det finns en  cykelbana i närheten.

Förslaget har varit ute på remiss, remisstiden gick ut 31 augusti 2017. Just nu ligger det hos Näringsdepartementet som fortfarande sitter och går igenom remissyttrandena. Andra förslag som ingår där är ett nytt vägmärke för ”cykelpassage”, införandet av begreppet ”cykelgata” och att ”cykelbox” ska definieras i vägmärkesförordningen. När detta är klart är oklart.

Så, på statliga cykelfronten intet nytt kan man säga.

 

Författare: Cyklistbloggen

Vi som bloggar här är Christian Gillinger och Jeroen Wolfers. Vi är två Stockholmscyklister som huvudsakligen använder cykeln för att komma till och från våra respektive jobb. Vi cyklar istället för att köra bil eller åka kommunalt och vi vill att cykling ska kännas lika säkert och få samma villkor som alla andra trafikslag. Vi hoppas att vi drar vårt strå till stacken för att se till att göra Stockholm till en vettig cykelstad. Kommentera gärna!

Leave a Reply

4 Comments on "Riksdagen stoppar cykelmotioner med hänvisning till ny nationell cykelstrategi"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Robert Andersson
Guest
Member

Tror ni ens något händer hos Regeringen med tanke på att det är valår?

Anders Andersson
Guest
Member

Att döma av oppositionens motioner så vill ju alla där sätta fart på cyklingen, så det vore ju bara dumt av regeringen att inte få ut en proposition innan valrörelsen sätter igång. I så fall skulle ju oppositionen få öppet mål antingen de anklagar regeringen för cykelfientlighet eller regeringsoduglighet…

felix reychman
Guest
Member

Business as usual. Allt för att slippa göra något.
Vilka organisationer finns som kan tänkas anordna stora, störande manifestationer. Säg, 400 cyklister i bredd på Essingeleden eller E4?

Någon som på rak arm vet vilka partier som sagt vad i frågan? (Ja, det går att slå upp, såklart…)

Anders Andersson
Guest
Member

Inte alls – nu får du gå tillbaks till dina läroböcker i samhällskunskap och repetera hur det svenska systemet är uppbyggt.

Motionerna kommer från hela oppositionen, från V till SD http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/cykelfragor_H501TU5/html, medan S och MP naturligtvis avvisar motionerna – annars skulle de ju genskjuta och avvisa sin egen proposition, ungefär det dummaste man kan göra. Oppositionspartierna har troligen röstat för sina egna motioner (men kanske inte alltid på varandras).

Här finns svaren från remissinstanserna till regeringens förslag http://www.regeringen.se/remisser/2017/04/remiss-av-promemoria-cykelregler/

Det är på något vis symptomatiskt att endast en enda (sic!) privatperson har bemödat sig om att svara. Det är uppenbart lätt att gnälla i kommentarsfält, men att skriva ett remissvar som verkligen skulle kunnat ge regeringen input verkar vara för jobbigt. Man får hoppas att engagerade cyklister verkligen engagerat sig i någon av cykelföreningarna och där fört fram sina åsikter. Annars tycker jag att man har försuttit sin chans och förverkat sin rätt att gnälla. (och ifall du undrar: ja – jag har framfört mina åsikter, tom. genom två föreningar)

Christian – stort tack för uppdatering.