Cykelöverfarter är inte för cyklister

| 14 kommentarer

Vi har tidigare tagit upp att en av de märkligare grejorna med ”cykelöverfarter” är att man som cyklist egentligen inte har en chans att se om korsningen man är på väg till är just en cykelöverfart, eller om det är en vanlig cykelpassage.

Cykelöverfart i Östersund Foto: Johan Oscarsson

Skylten som visar skillnaden, B8, är nämligen vänd mot korsande fordonstrafik.

Kommer man cyklande gäller det därför att skylten är sned för att man ska ha en chans att veta vad som gäller (och då finns i gengäld risken att korsande biltrafik inte ser skylten).

Men juridiskt är skillnaden stor. Vid en cykelöverfart har korsande trafik väjningsplikt. Vid en cykelpassage har passerande cyklister väjningsplikt (även om också korsande trafik kan ha väjningspliktsliknande skyldigheter).

Att det här är viktigt visar en ny tingsrättsdom i Skåne. Vi läser i Skånska Dagbladet:

En 31-årig bilist frias från anklagelserna om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada sedan han i början av juni i fjol kört på två cyklister i korsningen Östergatan-Gasverksgatan i Eslöv. Lunds tingsrätt säger i domen att en skylt saknades och att väjningsplikt därför inte gällde – och anser att cyklisterna själva kan ha brustit i uppmärksamhet och cyklat för snabbt.

Dessutom fattar tingsrätten ett beslut som faktiskt går på tvärs med Transportstyrelsens tolkning av reglerna, nämligen att även om korsande fordonstrafik har utmärkt väjningsplikt, med ”hajtänder” i vägbanan, så gäller den inte mot korsande cyklister:

Lunds tingsrätt finner att det på den aktuella platsen förvisso finns både ”sockerbitar” som markerar cykelvägen samt triangelformade väjningsmarkeringar i höger körfält där 31-åringen körde.

Men:
Däremot saknas en ”Herr Cyklarman-skylt” – och tingsrätten slår av den anledningen fast att korsningen inte är någon cykelöverfart utan endast en cykelpassage där väjningsplikt inte råder.

Transportstyrelsen har ju tidigare sagt att:

Korrekt den bifogade bilden visare en cykelpassage och vägmärke för väjningsplikt samt ”hajtänderna” är innan cykelpassagen och då har fordon/fordonsförare ( bilister, mopedister, cyklister m.m. )  väjningsplikt mot cyklister och moped klass II som korsar denna cykelpassage.

EDIT: Några har påpekat att det verkar ha saknats väjningspliktsskylt i det aktuella fallet – det fanns alltså ”bara” hajtandsrad. Vilket gör det ytterligare lite svårare att begripa.

Och vi konstaterar återigen att det som cyklist inte går att veta vad som gäller i trafiken. När polismyndigheter, kommuner, domstolar och Transportstyrelse alla gör sina egna tolkningar, får cyklister ta konsekvensen. I form av skador och i värsta fall med sina liv.

Och vi konstaterar återigen att det är dags att skriva om Trafikförordningen.

Tipstack till Erik G.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

14 Comments on "Cykelöverfarter är inte för cyklister"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Racern
Guest
Member

En fullständig idotisk tillkomst av en regel som bara förvirrar snarare än hjälper trafiken och cyklisterna. Det bästa hade varit en ”Zebra-lag” även för cyklister dvs bilar måste alltid stanna för cyklister vid cykelöverfarter.

Fredrik
Guest
Member

Lite fler skyltar på cykelvägar skulle vara uppskattat, exempelvis sätta upp väjningspliktsskyltning på lämpliga ställen, och i övrigt låta högerregeln gälla (eller störst går först som vanligt i trafiken snarare)

Robert Andersson
Guest
Member

Jag förstår det som att det i Transportstyrelsens exempel, finns väjninglinje samt skylt.

Medans det i exemplet i domen, endast finns väjningslinje, men ingen skylt som säger väjningsplikt.

Väjningslinjen är bara en rekommendation, väjningsreglerna sitter i skyltarna. Saknas skylt = ingen väjningsplikt (om det inte är generella regler).

Fast sedan så kan man ju fråga sig om det inte kan vara vårdslöshet i trafik ändå, det finns en skyldighet att följa anvisningar i trafiken, även om de inte är uppsatta korrekt. Däremot så kan ingen ordningsbot för miss av väjningsplikt dömas ut, om anvisningen inte är gjord korrekt.

Förhoppningsvis så sätter väghållaren upp korrekta skyltar efter detta, samt ev. kollar sina LTF.

Det är ju annars störande att man inte vet att ”annan har väjningsplikt”, ibland så kör jag bil på vägar som inte är huvudleder. I en korsning så kommer en bil ifrån höger, så att man bromsar ned och stannar, men när man har stannat, så ser man att korsande trafik har väjningslinje och en bakvänd väjningspliktsskylt. Hade då skylten ”korsande trafik har väjningsplikt” funnits innan på min väg, så hade det räckt med bromsberedskap för mig. Men sådana skyltar finns inte alltid.

Test
Guest
Member

All respekt åt Cyklistbloggen och andra som försöker bringa klarhet och påpeka dumheter. Tack!

Men just att hajtändernas placering (före/efter ur bilförarens synvinkel) vid en cykelpassage skulle påverka reglerna har jag aldrig sett något stöd för än den slarvigt formulerade texten från personen på Transportstyrelsen som ni visar ovan. Och jag minns att på Transportstyrelsens nu nedlagda forum så uttalade en annan(?) person från Transportstyrelsen sig att det var raka motsatsen. Slarvigt av dem, och uselt att man inte kan få korrekta svar, men tyvärr tror jag man måste acceptera att det är så illa.

I lagtexten är det svårt att hitta något som stöder detta, givet att cykelbanan (mest troligt GC-vägen) tänks upphöra när den korsar vägen på cykelpassagen.

Gustaf
Guest
Member

Ja det är lite klurigt men det är ju lite samma sak när man kommer körandes på en väg och korsande trafik har väjningsplikt, det behöver heller inte synas från ens eget håll, skulle vara att väjningspliktsskylten är unik i form då.

felix reychman
Guest
Member

Om korsande gator har någon form av väjningsplikt gentemot dig, befinner du dig på en huvudled, och den är skyltad, så att du ganska tryggt kan veta vad som gäller.
Motsvarande existerar inte för cykeltrafik.

Anders
Guest
Member

Har du varken väjningspliktsmärke eller huvudledsmärke gäller högerregeln.

Eric
Guest
Member

Ja, det är så enkelt. Varför gäller inte detta vid dessa korsningar?

Robert Andersson
Guest
Member

Svaret för att man har bestämt att utfartregeln alltid ska gälla vid utfart ifrån cykelbana till annan väg. (Undantaget cykelöverfart).

Det gör ju även så att även om bilarna på vägen har skyltad väjningsplikt, så har cykelförarna det med samtidigt. Någon form av flervägsväjning.

Gustaf
Guest
Member

Hade ingen aning om detta faktiskt, men stämmer, försökte hitta exempel på motsatsen men gick ej. Mvh förare med samtliga körkortsbehörigheter

Anders Norén
Guest
Member

Sett ur motortrafikens perspektiv: om anslutande väg har väjningsplikt mot din väg så gäller något av två fall: 1) din väg är huvudled och då utmärkt med väjningspliktsmärke B4 ”Huvudled”, eller 2) korsningen är särskilt reglerad med väjningsplikt och då är din väg utmärkt med varningsmärke A29 ”Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt”. För varningsmärke A29 gäller enligt föreskrifter (VVFS 2007:305) att ”På annan väg än huvudled ska märket sättas upp om det inte tydligt framgår att väjningsplikt eller stopplikt gäller för korsande trafik.” ”Om det inte tydligt framgår” lämnar förvisso utrymme för tolkning men i praktiken brukar A29 oftast sättas ut. Man kan alltså i normalfallet, som motortrafikant, alltid se vilken regel som gäller för anslutande vägar. Ingen skylt = högerregeln. Skylt = annan väjningsplikt.

Det finns inga hinder för att använda exakt samma regler och utmärkning även för cykelvägar.

Ingrid
Guest
Member

Hovrätten?