Cyklisterna har för dålig regelkoll. Eller har reglerna för dålig cyklistkoll?

| 10 kommentarer

”Kungliga Automobilklubben: Cyklisterna måste lära sig att det är okej att cykla berusade”

Nej det sa såklart inte Kungliga Automobilklubben, KAK. Men nästan. Idag slog de nämligen fast på SVT Opinion att:

Detta med anledning av att VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, släppt en undersökning om cyklisters kunskaper om och attityder till trafikregler. Jag tänker att KAK läst rubriken på VTI:s pressmeddelande:

Nu kommer det som får oss att skriva första meningen i inlägget: Om man läser hela undersökningen står det rätt tydligt att:

Resultaten från studien visade att deltagarnas regelkunskap var relativt god, i varje fall när det gäller beteenden som är förbjudna. När det gäller beteenden som är tillåtna, åtminstone i vissa situationer, var regelkunskapen lägre.

Så, cyklisterna i undersökningen hade relativt god kunskap om det som var förbjudet, men sämre koll på det som var tillåtet.

Det beteende där minst andel deltagare svarade rätt på var att cykla med en blodalkoholhalt som motsvarar rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille. Här trodde de flesta deltagare att beteendet är förbjudet medan det faktiskt inte finns någon exakt promillegräns när det gäller cykling.

Så, när VTI säger att cyklister är osäkra på trafikregler, så handlar det alltså bland annat om att de tror att det är förbjudet att cykla onykter. Och det måste vi ju ändra på. Som KAK skriver, oskyddade trafikanter får inte förbli de mest outbildade. Eller hur.

En annan regel där många hade fel, var om det var tillåtet ”Att cykla över en väg på ett övergångsställe för fotgängare”. Det är tillåtet, men det missade 54% av de tillfrågade. Kanske också något KAK vill förändra, vad vet vi. Fler cyklister på övergångsställena alltså.

I övrigt håller vi helt med KAK, det vore vettigt att ha trafikutbildning i skolan.

Fetmarkerat är rätt svar

Cyklisterna i undersökningen fick också frågor om vilka regler de tyckte var otydliga, eller svåra att förstå. Föga förvånande var korsningssituationer det som flest uppgav var svåra att förstå.

VTI:s forskare drar slutsatsen att:

Det är tydligt att de situationer som är oklara för cyklister dels har med infrastrukturen att göra, främst i kombination med interaktion med andra trafikanter där deltagarna uttryckte sin osäkerhet kring vem som ska väja för vem, och dels var i trafikmiljön som cyklisterna ska/får befinna sig.

Det är ju förövrigt inte bara cyklister som har svårt för det här, det gäller också polis, kommuner, trafikskolor och domstolar – något som vi samlat under taggen regelröra.

Det här är något jag tillfrågades om av SVT Nyheter tidigare i veckan. Jag tog upp hur uselt Trafikförordningen är utformad:

Som exempel nämner han när cyklisten har väjningsplikt vid en obevakad cykelpassage. Då ska bilen ändå ge cykeln möjlighet att passera.

– Men vad innebär ”ge möjlighet att passera”? Det finns ingen tydlig definition på det, säger Christian Gillinger upprört.

Och det gör det ju inte – inte ens Transportstyrelsen vet vilken skillnaden är.

Vad är skillnaden på ”väja” och ”ge tillfälle att passera”?

Och Cyklistbloggen är inte ensamma om detta. Också Stockholms cykelpolis, Krister Drakeklint, håller med:

Han säger att många av de regler som gäller idag skrevs på 50-talet och inte är anpassade efter dagens förhållanden.

– Det blir ju konflikter i trafiken på grund av att det är så otydligt.

Och VTI:s forskare håller med:

VTI-forskare rekommenderar en mer cykelanpassad infrastruktur.
– Cyklisterna anser att reglerna är oklara, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

– Vi menar att man ska utgå från att cyklister vill komma fram så snabbt och smidigt som möjligt, och då måste infrastrukturen tillåta det. Annars skapar man egna regler. Vi har inte för avsikt att klanka ned på cyklister, det görs tillräckligt i sociala medier redan. Vad vi efterfrågar är ökad tydlighet och mer cykelutformning i trafiken, säger hon.

Vi. Håller. Med.

SVT Nyheter vågade sig också på att sätta ihop en illustrerande video, nio regler du måste kunna i trafiken. Vi är imponerade över att de faktiskt, vad vi kan se, hade helt rätt. Det säger vi helt utan ironi. Vi har egentligen bara en synpunkt: Första exemplet är lite vanskligt, åtminstone i en Stockholmskontext. Så här ser det ut:

I Stockholm är det där inte sällan ett cykelfält. Och då har bilen i exemplet väjningsplikt. Cyklisten cyklar i det fallet i ett vanligt körfält och har därmed ingen väjningsplikt mot svängande trafik.

Det här var inte enda undersökningen VTI släppte idag. Vi ska försöka återkomma till de övriga.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

10 Comments on "Cyklisterna har för dålig regelkoll. Eller har reglerna för dålig cyklistkoll?"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Anders Andersson
Guest
Member

”– Det blir ju konflikter i trafiken på grund av att det är så otydligt.”

Hur ofta upplever ni verkliga konflikter i trafiken? Ren konkurrens om vem som ska köra först och som inte löser sig genom ögonkontakt? Jag tror jag har max en sådan situation per år. Då cyklar jag ändå 2-2,5 mil om dagen de flesta dagar, i tät Stockholmstrafik. Jag följer inte alla lagar till punkt och pricka, men jag kan utan tvekan säga att ingen har behövt stanna, tveka eller bromsa in för att jag kör mot rött ljus eller stopplikt. Och inte heller har jag själv behövt stanna, tveka eller bromsa in mer denna enda gång per år.

Jag tror det görs en höna av en fjäder här – eller så finns det en massa cyklister och bilister som kör väldigt aggressivt som jag inte träffar på – var finns alla dessa konflikter? Och hur kommer det sig att vissa verkar dra till sig dem, medan sådana som jag lugnt susar konfliktlöst genom Stockholmstrafiken?

Jens
Guest
Member

Hur många rätt skulle genomsnittsbilisten få?

När kommer samma undersökning när det gäller ”riktiga trafikanter”?

Erik Johansson
Guest
Member

VTIs första rekommendation är att utbilda cyklister mer för att de inte har koll på regler, det är väl det som står i PR material också?

Anna Larsson
Guest
Member

Frågar mig om cyklisterna osäkerhet enligt tabell fyra uttrycker en saklig osäkerhet om hur reglerna ser ut, eller en otrygghet angående om övriga trafikanter vet och respekterar detta?

Lars
Guest
Member

Inte för att andras fel gör oss cyklisters fel mindre, men jag vill ändå tipsa om den rapport som Folksam släppte nyligen: https://media.folksam.se/sv/2017/09/03/ny-rapport-over-halften-av-yrkestrafiken-kor-for-fort/. 76% kör för fort på 30-väg, vilket riskerar att drabba oss oskyddade trafikanter extra hårt.

Nils Malm
Guest
Member

Men har VTI ens rätt svar själva på fjärde frågan i Tabell 3: [är det tillåtet] att cykla på vänster sida av (bil-)vägen? Jag har svårt att tolka TrF 26§ 3 stycket tillsammans med ”får” i TrF 28§ på något annat sätt än att det är tillåtet att cykla på vänster sida av en enkelriktad väg under förberedelse för en vänstersväng. Det är också den officiella tolkning jag har sett i flera sammanhang. Så jag skulle ha svarat ”Tillåtet i vissa situationer”. Utan någon närmare definition av ”cykla” i frågan har jag svårt att se att det rimligen kan vara fel svar.

Men att det inte ens tycks gå att ställa frågor som har entydiga korrekta svar säger ju en hel del i sig självt om ämnet.

Anders Norén
Guest
Member

Högertrafiken är indirekt definierad genom trafikförordningens 3 kap. 6-13 §§ (Fordons plats på väg). Men det är 3 kap. 30 § som är den ursprungliga definitionen: ”Ett fordon skall vid möte med andra fordon hållas till höger.” Om det inte är uttryckligen förbjudet att köra längst till vänster (t.ex. genom heldragen mittlinje eller om körbanan har fler än två körfält) så är det tillåtet så länge man håller till höger vid möten. Därför är t.ex. dubbelriktade cykelfält en orimlighet (se t.ex. Karlskrona kommun https://goo.gl/maps/bd2hLk4DYMH2) eftersom man inte får mötas till vänster.

Underförstått i VTI:s fråga är att vägen är dubbelriktad och det finns mötande trafik. Specialfallet att man är den ende trafikanten på vägen (den ende i världen?) sätter ju i praktiken de flesta lagar ur spel.