Fråga dig själv ”Skulle jag vilja ha stolpen mitt i vägen på min egen väg?”

| 28 kommentarer

Nu har de gjort klart ny cykelväg på Arenavägen vid Globen. Så här fint blev det:

Foto: Tomas Eriksson

En klassisk Stockholmslösning, med trafikljuset placerat mitt i högra körfältet. Något tidigare upp också där en annan klassisk Stockholmslösning, med övergångsställes-skylt mitt i samma körfält.

Foto: Tomas Eriksson/video

En fundering: Hur kan samma kommun, Stockholm, å ena sidan vara ansvariga för snygga lösningar som Norr Mälarstrand, Götgatan och nu senast det som sker vid Stallgatan. Å andra sidan fortfarande inte ha fattat att det är dumt att ställa stolpar mitt i vägar?

Svaret är såklart att det är olika delar av förvaltningen som ansvarar för olika projekt. Några har lärt sig och blivit duktigare. De som ligger bakom den här tillhör dem som tuggar på på samma sätt som man jobbade på 80-talet.

Här är en tanke, eftersom ingen cyklist någonsin är inblandad i de här byggena: Nästa gång du finner dig ansvarig för att göra infrastruktur som involverar cykelvägar, fråga dig själv: Skulle jag vilja ha det så här på min väg när jag kör bil?”

Om svaret är nej, rita om. Det behöver inte vara svårare än så.

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

28 Comments on "Fråga dig själv ”Skulle jag vilja ha stolpen mitt i vägen på min egen väg?”"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Miz
Guest
Member

Mycket dåligt resonemang i artikeln. Här är det ju mycket tydligt att man gjort en avsmalning på en VÄLDIGT liten sträcka på cykelvägen avsiktligt för att;

Bild 1- uppmärksamma cyklister att här kommer en skarp vänster sväng/kurva eller att man strax passerar en bilväg.

Bild 2 – Uppmärksamma att cyklister ska ge företräde för gående i och med övergångsstället.

Ni måste släppa det att argumentera utifrån perspektivet ”bilar vs cykel” i varenda artikel. Jag vet att kommunen verkligen jobbar för att förbättra och underlätta framkomligheten för cyklister i staden. Om man väljer att se varje åtgärd som negativ kommer man även endast uppmärksamma de negativa sakerna. Lyft upp det som är positivt och kritisera det som är negativt.

/M

Jocke
Guest
Member

Varför ska man släppa argumentet cykel vs bilar? Om man på allvar vill att cykling ska bli ett alternativ till bilen så måste fart och framkomlighet prioriteras. Skarpa farliga kurvor bör byggas bort istället för att bestå fast med en stolpe som farthinder.

Anders Andersson
Guest
Member

Fast just här handlar det ju inte om bilister – utan till stor del om transporter till o från Slakthusområdet och Globen. Godstransporter (och kollektivtrafik) bör gå före privatpersoner som bara ska förflytta sig själva.

Olof E
Guest
Member

Så ser inte stadens prioritering ut. Gående och cyklister har högst prio. httpsisquscdn.com/images/fa731d56b5b1e525e2859ae38a02d650d536b615a39fcfa37e60ad7ede7147f5.jpg

Anders Andersson
Guest
Member

Knappast. Sophämtning, mat, kläder och reparationer är basbehov som måste tillfredsställas innan man kan börja tänka på personlig mobilitet. Och i stadens egen framkomlighetsstrategi så prioriteras kollektivtrafik som främsta medel för persontransporter.

Anders Andersson
Guest
Member

I just detta fall verkar det ju vara knepigt att hitta en riktigt bra win-win-lösning (om man inte vill offra blomsterrabatten – men den här bloggen propagerar ju starkt för fysiska barriärer mellan gång- och cykeltrafik). Man kan ju inte gärna sätta stolpen i bilvägen (i så fall faller all vår kritik mot bilskylt-stolpar som står i cykelbanorna) och att skapa en refug som ingen kan använda till framkomlighet verkar vara en ännu sämre lösning (eller?).

Värderingen av vilket transportslag som ska få utrymme kan man naturligtvis ifrågasätta, men det är kanske bättre för den totala hälsosituationen att ha ett antal cyklister väntande/tvingas cykla långsamt än att skapa långa köer av transportbilar som står och släpper ut avgaser. (Transporter till och från Globen-området kommer vi inte att komma ifrån).

Det radikala vore naturligtvis att införa trafiksignaler för svängande cykeltrafik och koordinera dem med korsande biltrafik. Då kan man hänga lyset över cykelvägen och slippa knapptryckandet. Men det kräver säkert lagändringar, och det verkar orättvist att lasta planerarna för att de följer lagen.

Anders Norén
Guest
Member

Man flyttar stolpen en dryg meter åt vänster. Voilà, problemet löst inom ramen för befintlig disponering av ytorna.

Anders Andersson
Guest
Member

Funkar tyvärr inte – endast trafikljus höger om (eller ovan) din körbana gäller dig. Flyttar man stolpen till vänster så blir korsningen oreglerad för cyklister – medan tunga lastbilar från vänster inte förväntar sig en korsande cyklist när de har grönt.

Anders Norén
Guest
Member

Nej, vägmärkesförordningen 3 kapitlet 4 paragrafen.

Anders Andersson
Guest
Member

Intressant. Undrar vad som avses med särskilda skäl?

Men den lösningen ger istället en massa cyklister som står i fel färdriktning för att de ska trycka på knappen. Kanske inte så mycket bättre? Och knappen är väl till för att inte hindra all högersvängande trafik från Slakthusområdet, så den fyller nog sin funktion. Är kommunen smart så är signalen iaf tidsreglerad så att man inte behöver trycka på knappen under rusningstid.

Anders Andersson
Guest
Member

Dessutom – eftersom det (ännu) inte finns cykeltrafikljus med högerpil, så verkar det svårt att kommunicera att man får köra rakt fram även om det är rött för de högersvängande cyklisterna. Har aldrig sett tilläggsskylten ”Gäller ej cykel vid färd rakt fram” – men den kanske finnas?

Anders Andersson
Guest
Member

Däremot kan man fråga sig varför det ska vara en dubbelriktad cykelbana just där. Om man ska till stan eller Gullmarsplan måste man ju iaf över på andra sidan Arenavägen, och ska man till Årsta så måste man också korsa vägen någonstans, så man minskar inte antalet korsningstillfällen.

PK
Guest
Member

Jag har ett bättre förslag. Nästa gång de finner sig själva ansvariga
för något de har noll koll på som de inte bryr sig om att utbilda sig i
ska de begära sin egen uppsägning så att positionen kan gå till en mer
ansvarskännande och kompetent person. De får gärna också uppmana sin
närmste chef att göra det samma av samma anledning.

Anders Norén
Guest
Member

Personer som projekterar sånt här brukar betrakta sig som välutbildade och kompetenta och lösningarna brukar anses vara mycket bra. En sådan person avsäger sig inte sitt uppdrag självmant.

Tor Sandqvist
Guest
Member