Hej alla som ska bygga. Så här ska ni göra med trafiken.

| 2 kommentarer

 

Att leda om trafik är svårt. Särskilt om det gäller cykeltrafiken vad det verkar, något till exempel VTI, Statens väg- & transportforskningsinstitut, kommit fram till i sin forskning och som skriver:

För åren 2007–2012 har minst 288 cykelolyckor registrerats som kan relateras till vägarbeten. Majoriteten av de registrerade olyckorna, 90 procent, har inträffat i tätort och de vanligaste orsakerna är att cyklisten cyklat omkull på kablar, slangar, rör etc. Därefter kommer orsaker som löst grus, stenar eller smuts från vägarbetet samt höga och/eller omarkerade kanter och större gropar, hål, diken eller andra ojämnheter.

För cyklister är det här vardag, i en storstad pågår det ständigt vägarbeten. Kablar ligger lösa, ibland på marken:

gotgatan_kablar_1

Ibland i luften:

och utan uppmärkning kan det snabbt bli farligt:

Vi har skrivit en del om Slussen, där det känns som att entreprenören på plats ändå kämpar för att få till det. I går hade till exempel cykelfälten skyddats av uppsatta plaströr, håligheter lagats och den där asfaltslimpan vid rödljuset äntligen lagats.

Plaströr svängen Slussen

Nya skydd

Screen Shot 02-27-16 at 12.15 PM

Om jag får önska något, så vore det att man satte upp samma typ av plaströr på andra sidan vägen. Så slipper man bli upptryckt mot betongsargen av en stressad busschaufför som igår:

Men överlag känns det som att de anstränger sig att trots ombyggnad och rivningar försöka fixa en hygglig trafikmiljö för de tusentals pendlingscyklister som passerar där dagligen.

Nästan skolboksbra är den också den här omledningen som Jon Jogensjö hittade vid Lindhagenplan:

12772032_1136765839675821_3191917802125065461_o

Foto: Jon Jogensjö

Visst, det är smalt. Men så kan det vara när det ska byggas. Men här har de lyckats med något som i det närmaste framstår som kärnfysik: att separera gångtrafiken från cykeltrafiken. Dessutom är det välmarkerat med reflexer hela vägen.

Det kanske blir bättre. Och du som är entreprenör och ska till att göra trafikomläggningar, tänk på cyklisterna.

Författare: Cyklistbloggen

Vi som bloggar här är Christian Gillinger och Jeroen Wolfers. Vi är två Stockholmscyklister som huvudsakligen använder cykeln för att komma till och från våra respektive jobb. Vi cyklar istället för att köra bil eller åka kommunalt och vi vill att cykling ska kännas lika säkert och få samma villkor som alla andra trafikslag. Vi hoppas att vi drar vårt strå till stacken för att se till att göra Stockholm till en vettig cykelstad. Kommentera gärna!

Leave a Reply

2 Comments on "Hej alla som ska bygga. Så här ska ni göra med trafiken."

Notify of
avatar
Lars K
Guest

Ser ju riktigt bra ut! Vilka är entreprenörerna som ska ha credit? Man får ju nästan lust att skicka ett fång röda rosor till dem.

Christian
Admin

Vet faktiskt inte. Vi vet vilka det är vid Slussen, men inte Lindhagenplan