Väjningsplikt mot cykeltrafik förvirrar trafikexpert

| 27 kommentarer

Minns ni den ”svårtolkade” passagen som orsakade en cyklists död tidigare i höstas? (Läs annars:  Cyklist avled i ”svårtolkad passage”) Det var tidningen VLT:s trafikexpert Sven-Gunnar Wallin som menade att trots väjningspliktsskyltar så behövde bilister inte lämna företräde för cyklister i infarten till en cirkulationsplats i Västerås.

Screen Shot 10-24-15 at 06.53 PM

Han fick inte medhåll av Transportstyrelsens experter som svarade tydligt att väjningsplikten gäller vid skylten. Inga otydligheter där (läs också: Otydlig passage inte så otydlig – väjningspliktsskylten gäller).

Glasklart och ingen riskerar bli ihjälkörd.

Men VLT har inte släppt det här. Eller, snarare deras trafikexpert har inte släppt det.
I en ny artikel ifrågasätter han Transportstyrelsens tolkning av Trafikförordningen.

Screen Shot 12-18-15 at 10.20 AM

Han säger till VLT:

– Väjningspliktsmärket betyder att bilisterna har väjningsplikt mot fordon som kommer från vänster inne i cirkulationsplatsen. Gång- och cykelbanan ligger utanför cirkulationsplatsen och har tyvärr sina egna konstiga regler.

VLT’s trafikexpert Sven-Gunnar Wallin menar alltså att skylten ”Väjningsplikt” inte gäller för trafik utanför cirkulationsplatsen, och att cykeltrafiken ligger utanför den. Och att de har egna konstiga regler.

Vi håller med honom om det sista, att det är en usel lösning att cykelbanor har egna ”konstiga” regler. Det skapar uppenbart förvirring hos folk, även tidningars trafikexperter. Men att cykelbanan har egna regler – i det här fallet de som gäller vid utfart från cykelbana, samt de som gäller för cykelpassager – betyder ju inte att vägmärken ute i gatan plötsligt upphör att gälla.

skansbron

Väjningsplikt alltså. Den här dock inte i Västerås.

Vi är inte trafikexperter, men har under hösten ägnat en del tid åt att reda ut trafikregler och har där tagit hjälp av just Transportstyrelsen. Vi hittar ingenting i vägmärkesdefintionen för väjningspliktsmärket som används, B1, som säger att det finns undantag från vem som omfattas av väjningsplikten där märket är uppsatt. Alltså att det bara skulle gälla trafik inne i cirkulationsplatsen, och inte all trafik som kommer på korsande vägar.

b1-1

B1. Väjningsplikt für alle

Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

Tittar vi på de aktuella paragraferna så säger Trafikförordningen:

5 § Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.
Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

Möjligen skulle alltså VLT:s trafikexpert luta sig på att cykelbanan inte är en ”väg” utan en… bana? Men läser man Förordning om vägtrafikdefinitioner så säger den om cykelbana:

En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II

Vilket gör den till en väg – per defintion. Sista halmstrået skulle kunna vara att själva cykelpassagen inte räknas som väg – men det lärde vi ju oss tidigare i höstas att den gör:

En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering.

Det svårtolkade i det här, menar vi, är inte väjningspliktskyltarna. Det svårtolkade är att trafik på cykelbanorna har sina egna regler vilket leder till att folk, inklusive tidningars trafikexperter, tror att de inte omfattas av de ”vanliga” trafikreglerna.

Det är ju också något vi sett tidigare när det gäller skylten som sattes upp i Gävle. Eftersom cykeltrafik ofta har väjningsplikt när de lämnar cykelbana och kör ut på ”vanlig” väg, så behöver resten av trafiken inte bry sig. Vi är övertygade om att det är en delförklaring till bilister som säger ”Cyklisten kom från ingenstans” och att det skapar en farlig trafiksituation för cyklister.

Därför är det mer än dags att skriva om Trafikförordningen och jämställa cykeltrafik med övrig trafik. Då lyder alla under samma regler – högerregeln, ömsesidig väjningsplikt och så vidare – och man slipper ”experter” som sitter och gör egna tolkningar.

Det är dags att behandla cykeltrafik som all annan trafik.

 

Läs också: Den ultimata guiden till väjningsplikt

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

27 Comments on "Väjningsplikt mot cykeltrafik förvirrar trafikexpert"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Jan-Olov Ohlsson
Guest
Member

Jag uppfattar i stort det hela som att de olika trafikantgrupperna har en turordning/ranking och att trafikreglerna sedan är skrivna för att turordningen i de olika mötessituationerna skall följas. I stora drag ser det ut så här 1. Gående, 2. Nyttotrafik, 3. Bilister, 4. (Sist) Cyklister. Det enda sättet att finna skäl till att ändra trafikreglerna är att ändra ”ranking” på cyklister.

felix reychman
Guest
Member

Men… i vilken utsträckning behöver lagen skrivas om egentligen? I det här fallet inte alls. Lagen finns ju där, den är alldeles tydlig, skylten är tydlig, vägmarkeringarna är tydliga.

Det enda som tydligen inte är tydligt är folks uppenbara okunskap. Så länge bilister inte VILL veta vad som gäller, och att lagarna faktiskt gäller alla, kommer det inte att spela någon roll att man skriver om dem.

LarsE
Guest
Member

Den av VLT utnämnde trafikexperten Sven-Gunnar Wallin är pensionerad polis, också verksam i Västerås Trafiksäkerhetsförening, http://www.vtf.nu/.
Minpersonliga åsikt är att hans svar och rekommendationer i hög grad reflekterar personligt tyckande och tolkningar av terfiksituationer och regler

felix reychman
Guest
Member

har vi sett DEN förr?

Anders Norén
Guest
Member

Frågan är om det ens är en cykelpassage (vägmarkering M16, de stora sockerbitarna) i den korsningen utan i stället två övergångsställen (vägmarkering M15) med en glugg mellan.

Jag har för mig att det finns – eller har funnits – en förordning (från regeringen) eller föreskrift (från myndighet) som säger att _ena_ sidan av en cykelöverfartsmarkering får ersättas med övergångsställesmarkering. Men jag hittar den inte, så jag kan ha inbillat mig. Hur som helst så är den här varianten med dubbla övergångsställen rätt vanlig i landet och jag gissar att kommunens avsikt var att gluggen ska tolkas som en cykelpassage (före 2014: cykelöverfart).

Vilket bara ytterligare pekar på kärnfrågan: hur utformar man korsningar så att alla trafikanter otvetydigt kan tolka dem på rätt och lika sätt?

Daniel K
Guest
Member

Ja, det är inte alls tydligt att det är en cykelpassage på platsen. De markeringar som syns ser inte ut som klockrena M16 i mina ögon. De ser heller inte ut som M15. Om det inte är cykelpassage utan övergångsställe så gäller väl skylten cirkulationsplatsen och inte övergångsstället.

Ett annat intressant scenario är ju om det är M16 och det är en cykelväg. Borde det då inte sitta ytterligare en skylt vid gränsen till rondellen eller kan en skylt gälla flera korsande vägar? Som Franz nedan påpekar så kanske det inte ens behövs skyltar för att påvisa väjningsplikten in i en cirkulationsplats?

Franz
Guest
Member

Ja, jag tror inte det behövs fler skyltar. Ändå sitter det såna (B1) i alla rondeller jag har sett. Det är ju redan definierat att det är en cirkulationsplats med D3. Då gäller väjningsplikt mot fordon i cirkulationsplatsen enligt 3. Kap § 22 i trafikförordningen.

Sen håller jag med om att det varken ser ut som M16 eller M15. Så helt enkelt att tolka är det ju inte.

Franz
Guest
Member

Sven-Gunnar Wallin verkar ju ignorera skyltningen helt och pratar bara om reglerna för cirkulationsplatser. Trafikförordningens 3 Kap § 22 säger som han påpekar mycket riktigt att ”En förare som kör in i en cirkulationsplats har väjningsplikt mot varje fordon som befinner sig i cirkulationen”. Självklart behandlar den inte cykelpassager, övergångsställen, hästar, gängstigningen på mycket små skruvar eller något annat ovidkommande eftersom den handlar om just cirkulationsplatser.

Varför vägmärket B1 inte gäller Sven-Gunnar är dock okänt.