Hur många cykelöverfarter har Stockholm? Vi har hela listan!

| 35 kommentarer

För lite mer än ett år sedan, första september 2014, infördes det nya begreppet ”Cykelöverfarter” i Sverige. En cykelöverfart är en plats där en cykelväg korsar en annan väg. Fordon som ska korsa cykelvägen har väjningsplikt mot passerande cyklister. Det leder alltså till betydligt bättre framkomlighet för cyklister.

Läs mer: Nu införs väjningsplikt vid cykelöverfarter

Gövle cykelöverfart

Cykelöverfart i Gävle. Foto: Tony Nordin

En av de första kommunerna att införa cykelöverfarter var Gävle, som hade sina klara nästan samtidigt som lagen gick igenom. Och i slutet på augusti fick Östersund en ny. Så här ser det ut där:

Cykelöverfart i Östersund Foto: Johan Oscarsson

Cykelöverfart i Östersund Foto: Johan Oscarsson

Jönköping håller också på och målar sina:

Foto: Kalle Eriksson

Foto: Kalle Eriksson

Det som krävs är enligt reglerna att passagen hastighetssäkras till 30 km/h och att den där skylten ni ser på bilden ovan under Herr Gårman, sätts upp.

Från Vägtrafiksdefintionsförordningen (säg det ordet snabbt flera gånger!) om cykelöverfart:

En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke. Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

DÅ kommer vi till den brinnande frågan. Ett år senare, hur många cykelöverfarter har Kungliga Huvudstaden, The Capital of Scandinavia, En cykelstad i världsklass lyckats få upp?

Screen Shot 09-10-15 at 08.26 AM

Noll. Eftersom de inte vet hur de ska utformas. Så, ingen ökad framkomlighet for you Stockholmscyklist. Tvärtom faktiskt. Reglerna blev samtidigt lite striktare kring de ”cykelpassager” som blev kvar.

Läs också: Varför gnäller cyklister över väjningsplikt?

HAR DU CYKELÖVERFARTER DÄR DU BOR? Fota och maila oss på cyklist @ cyklistbloggen.se, så kan vi lägga in i inlägget! Eller Facebooka/Twittra/Instagramma med hashtaggen #cykeloverfart!

Läs fortsättningen: Har Stockholm rätt om cykelöverfarter?

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

 • Hastighetssäkring till 30 km/h lär ju vara svårt att bygga. Det räcker ju inte med hastighetsbegränsning, då det inte är säkert att denna följs.

 • Pingback: Har Stockholm rätt om cykelöverfarter? | Cyklistbloggen()

 • Krister Isaksson

  Tycker detta inlägg var dåligt. Att det går rakt mot vad ni själva
  predikar om och om igen att cykelinfrastruktur och trafikmiljön bör präglas av:
  Tydlighet, konsekvens, att det ska vara enkelt att göra rätt. Ni ser det
  uppenbarligen inte, trots att de tre bilder ni presenterar visar upp tre helt
  olika lösningar av så kallade cykelöverfarter. Där två av dem sannolikt inte är
  cykelöverfarter pga. alla fel i utformningen. Där borde ni ha reagerat tycker
  jag: Vänta vad är detta, varför ser det så olika ut? Istället riktar ni er mot
  Stockholm med lite ironi att de inte gör något. Vad skulle de ha gjort, en
  fjärde utformning, kanske ”Stockholmsmodellen” för att förvirra ännu
  mer? Vilket ju blivit ett perfekt tillfälle för er att ännu en gång rikta
  kritik mot staden att de har lekstuga och hittar på egna lösningar.

  Stockholm var mycket kritisk till cyklingsutredningen där detta med
  cykelöverfart kom upp, SKL var det också, likaså Transportstyrelsen där en av
  deras experter sa så här om regeländring av cykelöverfarter:

  ”Transportstyrelsen har inte deltagit i beredningen av förordningsändringarna.
  Snarare tvärtom. När vi av tillfällighet fick reda på tankarna hos
  departementet tog vi initiativ till ett möte på departementet i februari. Vid
  det tillfället framförde vi våra starka betänkligheter på funderingarna man
  hade på departementet. Sedan hörde vi inget förrän beslutet om
  förordningsändringarna kom under sommaren. Vi fick inte ens
  författningsförslagen på delning, vilket alltid är brukligt. Av det skälet har
  vi ingen beredskap att gå ut med någon information. När vi dessutom har stora svårigheter att tolka förordningsändringarna
  och vad det får för konsekvenser blir det ännu svårare att gå ut med
  meningsfull information. Vi har istället valt att åtminstone tills vidare
  hänvisa till departementet när det gäller frågor kring beslutet.”

  Så om sakkunniga på Transportstyrelsen och SKL har stora tveksamheter, vad
  tror ni då alla kommuner, trafikingenjörer, trafikplanerare osv. känner?

  Det är mycket besvärligt när man sätts i en situation där ingångsvärden är
  usla, där regelverket krockar med delar av verkligheten och där det blir svårt
  att få dem att stämma överens. Där man inte får förutsättningar att göra ett
  bra arbete. Det är inte så klokt att först göra regeländring och sen försöka
  lista ut en lösning, det är avsevärt framgångsrikare och bättre att detta arbete
  går hand i hand. Vilket man gör då man samråder och bereder frågan med berörda
  instanser. Detta struntade departementet och förra regeringen i.

  Ingen kommun vill göra fel, dels på grund av att det kan kosta tid och pengar att rätta till felen men kanske mest för situationen om det händer en olycka. Vad tror ni händer om det sker en olycka och det visar sig att det som kommunen ”trodde”
  var en ny fin cykelöverfart enl. domstolen inte alls är en cykelöverfart?

  Men visst häng ut Stockholm och alla andra kommuner som inte sätter igång och har lekstuga. För det är ju så enkelt, inte en Marsresa eller hur du nu uttryckte dig. Kanske ska kritiken riktas mot annat håll, kanske mot de som fattade beslut om detta, kanske ska vi kräva en regeländring istället för att nöja oss med en dålig?

  • Vell. Kritiken är inte ensidigt mot Stockholm, men det är Stockholm vi skriver om och befinner oss i. Och genom att visa upp hur olika de ser ut i kommunerna vill vi peka på just det du tar upp, att alla gör lite olika.

   Poängen för oss som Stockhomscyklister är att det ett år senare inte finns några cykelöverfarter. Vilket i praktiken innebär en försämring för cyklisterna.

   Vår kritik riktar sig mot hela företeelsen, mot att det på över ett år fortfarande inte hänt något. Man hade kunnat tänka sig att kommunen svarat ”Vi håller sedan förra hösten på att tillsammans med kommunförbundet (eller andra lämpliga kommunala samarbetsfora som finns) se hur vi kan göra”. Det hade ju gett något hopp om framåtrörelse, liknande det svar vi fick när vi frågade i höstas.

   Man kan tänka sig att alla kommunerna hade kommit överens om ett sätt att bygga cykelöverfarter som är rimligt säkra, men som ändå uppfyller de minimirekommendationer som reglerna föreskriver.

   Man kan tänka sig att kommunen svarade ”Vi tycker inte cykelöverfart som den definieras nu är tillräckligt bra och arbetar för att reglerna ska ändras helt. Tills dess vill vi inte göra några cykelöverfarter”

   Men vi lär få återkomma till cykelöverfarterna, vi har ställt frågan till kommunen hur de tänker framöver kring cykelöverfarterna.

   • Anders Andersson

    Tyvärr är verkligheten så komplex att man även som berättigad kritiker av ett dåligt förslag oftast både måste sätta sig in i detaljerna och hitta rätt instans att kritisera. Annars skriker man rätt ut i luften och får ingen förändring, i värsta fall bara ett rykte som oinsatt gnällspik.

    Det är måhända ett systemfel i vår samhällsbyggnad: hur mycket expert ska en enskild medborgare behöva vara? Eller också inte. Det finns en fördel med att medborgare som vill påverka, tvingas sätta sig in ordentligt i komplexiteten. Den extrema motsatsen är ju populism.

 • Fredrik Jönsson

  Men inse att det var en genial grej från billobbyn. Man har nedgraderat alla gamla befintliga passager och påtvingat cyklisterna ytterligare regler på dem samtidigt som man utger sig för att ge dem en ny typ av bättre överfart som inte finns. Vad trodde någon skulle hända? Att kommunerna skulle dra på spenderbrallorna och börja bygga om allting? Inte en chans.

  • Krister Isaksson

   Precis, skrev det i ett inlägg för snart ett år sedan. Jfr också med införandet av zebralagen. Omfattande nationella infokampanjer före och efter införandet. Miljardbelopp i statlig stöd betalades ut för att kommuner skulle inventera sina ÖG, sen fick de även statligt stöd för att ta bort, bygga om och hastighetssäkra dem. Och cykel? Inte ett skit. Det är så uselt som det kan bli och lekstugan fortsätter.

 • Krister Isaksson

  Så tycker ni det är glasklart? Att det är konsekvent? Hur ser ni som cyklister att det är en överfart och inte en passage? Hur ser bilister skillnad? I Östersundsfallet ligger väjningslinjen vid ÖG, inte vid cykelöverfarten som föreskrifterna anger. Inte heller skylten står vid överfarten. Ni på Cyklistbloggen brukar ju vara snabba på att påpeka oklarheter, är detta glasklart? Är det lätt att göra rätt?

  • Nej, vi tycker inte det är glasklart. Däremot är ju kraven rätt lågt satta. Skylt, hastighetssäkring, korsning.

   Men det har gått ett år. Det handlar inte om att kolonisera Mars. Man borde ha kunnat lista ut en tillräckligt tydlig lösning nu, om man hade ansträngt sig.

   • Krister Isaksson

    Lista ut en tydlig lösning? Ja det kanske du tycker som lekman, det gör inte jag. Just för att departementet och regeringen hittat på detta själva. Inte berett och inte samråd. Då hade faktiskt många av svårigheterna kommit fram. Och vi ser redan resultatet, det är redan lekstuga, alla gör lite som de vill. Tycker det är klokt av Sthlm att avvakta.

    • Bob Lind

     Nja i princip ingen gör nåt är det ju snarare. Gävle är heta, i övrigt är de ju mycket lätt räknade cykelöverfarterna.

 • Bob Lind

  Jag tycker alla 3 funkar trots olika utformning. Förstås inte optimalt men hur lång tid ska offras innan regler och utformning ensats? Och SKL var ju tväremot och är nog knappast drivande i detta läge. Bygg tycker jag!

  Vill lägga till att Jönköping har 2 av nya typen och att det på intet sätt är klart att det någonsin blir fler heller. Jönköping tycks för övrigt köra stilen att maximera inkonsekvensen vilket gör varje korsning unik i sitt slag och omöjlig att läsa. Givetvis bilen som vinner på det. Detta är ett stort problem och milsvitt större än detaljer kring utformning av nya cykelöverfarten…

 • Krister Isaksson

  Cykelöverfarten som försvann, tycker ni ska läsa detta: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykeloverfarten-som-forsvann.htm
  Sen en annan sak. Har ni tänkt på att samtliga tre bildexempel ovan ser olika ut. Endast en är utformad efter föreskrifterna i trafikförordningen, Gävle. Och läser ni mitt inlägg så förstår ni varför.

  • Anders Norén

   Värt att notera i sammanhanget är att Gävle beslöt om utbyggnad och fysisk utformning innan regeringens brådstörtade lagändring tillkännagavs. Färgen och skyltarna har kommit dit i efterhand.
   En annan sak är att i de få fall där korsningen tidigare var i form av övergångsställe+cykelöverfart är den idag enbart cykelöverfart. Man har alltså gått från en situation där gående, men inte cyklande, haft företräde framför biltrafiken till en situation där cyklande, men inte gående, har företräde framför biltrafiken. I båda fallen kan man räkna med att båda trafikslagen uppfattar sig ha företräde – framför allt som skyltarna är lika intill förväxling. (I ärlighetens namn bör man dock tillägga att nästan alla korsningspunkter tidigare saknade skyltning och/eller vägmarkering eftersom Gävle kommun av ekonomiska skäl låter bli att underhålla dem. Sannolikt kommer även dessa nyanlagda cykelöverfarter vara överspelade om några år.)

  • Sockerbitarna (M16) för cykelöverfart eller cykelpassage verkar användas lite hur som helst. I Göteborg markeras ibland bara ena sidan, trots att M16 verkligen består av två streckade linjer. Ibland verkar det som om målaren tycker att schackrutorna (M17) för farthinder samtidigt definierar den ena av de två sockerbitsraderna. Och ofta lägger Göteborg sina sockerbitsrader så att de ska svälja både cykelbanan och gångbanan. Det tycker även Transportstyrelsen är kreativ utformning utanför regelboken.

   Se t.ex. bild 3 från Guldmyntsgatan på http://trafikistan.se/inga-tvetydiga-korsningar/ och bild 1 från Gothia Towers på http://trafikistan.se/gothia-3-towers-cykelbana/ .

   Den som målat överfarten i Östersund menar nog att hajtänder (M14 väjningslinje) samtidigt definierar ena kanten på en cykelöverfart, och Jönköping har visst utelämnat sockerbitarna helt.

   Jag har bestämt för mig att zebralinjer (M15 övergångsställe) kan ersätta ena raden sockerbitar, men jag hittar inte det i VMF. Har det funnits men tagits bort?

  • Didgeridoohan

   Alla delar finns faktiskt för överfarten i Östersund.

   Problemet är att vägmärket Cykelöverfart och väjningslinjen finns så långt innan själva överfarten (från det håll som bilden visar, finns en bild från andra hållet också och där ser det bättre ut). Själva cykelöverfarten är faktiskt inte förrän på andra sidan (där paret går mitt i gatan)…

   Dessutom är det kanske inte helt tydligt i bilden, men det finns också en hastighetsdämpande åtgärd i form av ett långt ”fartgupp” (börjar där den vita bilen står och slutar efter cykelöverfarten).

   • Varför finns det en ramp ner från gångbanan som leder vid sidan om zebralinjerna? Både fotgängaren ute i gatan och barnvagnsekipaget på väg ut går där. Men nog liknar väl rampen mest av allt en väg ut för cyklister?

    Jag ställer inte dig till ansvar, men om du vet så får du gärna förklara.

    • Johan Oscarsson

     Tyvärr var jag bara på snabb hemvändarvisit när bilden togs. Tog bara ett par snabba bilder och kan tyvärr inte göra någon närmare analys av platsen.

     Det jag noterade dock är att rakt upp från övergångsstället som syns på bilden fortsätter en ren gångbana (skyltad och målad i backen).

     På andra sidan gatan, där man ser cykelöverfarten, finns en ren cykelbana (skyltad och målad i backen). Denna cykelbana ansluter till cykelöverfarten, rakt ner mot Badhusparken.

     I övrigt är min gissning till utformningen lika mycket värd som någon annans här… Det ser ut lite som om de slängt upp skyltarna i ren panik (ett par veckor tidigare var det en artikelserie i Länstidningen om varför det inte satts upp några skyltar, staden sa ”det finns inga än”, LT kollade runt och fick veta ”de har funnits länge”) och att man därför använt enbart befintliga stolpar. Kanske därför de fått den underliga placeringen.

 • Pär N.

  Liknande situation i Göteborg och Mölndal.

  Mölndal: ”Vi avvaktar fortfarande rekommendationer från SKL/Trafikverket. Men tanken är att vi så snart de kommer ska sätta igång en inventering och göra en plan för hur vi ska förändra våra cykelöverfarter/passager i enlighet med de nya reglerna. Vi tänker också försöka få en samstämmighet i frågan mellan Göteborg och Mölndal.”

  Göteborg: ”Ett antal större städer inkl Göteborg för via SKL (Sveriges Kommuner o Landsting) en diskussion med Transportstyrelsen om vissa klargöranden och ev förändringar av den nya lagstiftningen om cykelöverfarter/passager. Vi avvaktar således fn med eventuella beslut om cykelöverfarter i Göteborg.”

 • Viktor Appelgren

  Då, det här med information inte alltid når fram så fort som den borde.
  Borde cykel-överfarterna kompleteras med väjningsplikt-skyltar, och inte bara hajtänder i gatan.
  *Tänker på vintern*

  • Didgeridoohan

   Fast det finns ju redan en skylt på plats som visar att det är väjningsplikt: Cykelöverfart (B8).

   • Viktor Appelgren

    Du har högre tilltro än mig att folk kommer ta till sig vad skylten betyder?

    • Johan Oscarsson

     Jag har inte gett upp hoppet om mänskligheten än.

 • Anders Norén

  Å andra sidan så innebar ju inte den nya cykelöverfarten att möjlighet ges att göra något som inte kunde göras tidigare. Det enda cykelöverfarten innebär i praktiken är att den förtydligar att cykeltrafiken är en avvikelse som måste hanteras med särlagstiftning, inte inom ramen för befintliga trafikregler.

  • Frank K

   Det är väl G/C banor som behandlas speciellt inte trafikanter på cykel. Att uppgradera G/C banor till vägar vore väl intressant iofs.

  • Bob Lind

   Men det påståendet stämmer väl ej? Stora poängen med nya cykelöverfarten är ju att den ger väjningsplikt för biltrafiken. Används istället vanliga väjningsplikten (gula triangeln) ger det dubbel väjningsplikt, dvs både cyklist och bilist ska väja för varandra. Givetvis inte lika bra.

   • Anders Norén

    Jodå. Grundregeln för korsande fordonstrafik är högerregeln (TrF 3 kap. 18 §). Undantag från högerregeln är bl.a. utfartsregeln, utfart från cykelbana och cirkulationsplats (TrF 3 kap. 21-23 §§). Till sist ger TrF 10 kap. 1 § andra stycket 12 kommunen rätt att besluta om lokal trafikföreskrift gällande väjnings- eller stopplikt som avviker från bestämmelserna i 3 kap. 18 §, 21 § och 23 § första stycket.

    Rent praktiskt innebär det att om kommunen beslutar om väjningsplikt så gäller det oavsett vad grundregeln (högerregel, cyklisters utfartsregel etc.) säger. Och konstigt vore det ju annars.

    Att praxis i Sverige har varit att man aldrig, aldrig, aldrig kan ge motortrafik väjningsplikt mot cykeltrafik är däremot en annan sak. Den handlar om tyckande, inte om juridik.

 • Thomas Egrelius

  Men… är det egentligen så otydligt hur de ska utformas? Skylt, lite målning på vägen, och någon typ av hastighetssäkring (upphöjning, avsmalning). Eller kan det vara så att det är viljan som inte finns där?

 • Och så här skrev de när vi frågade hur Stockholm tänkte om cykelöverfarter i samband med lagändringen förra året:

  • Ms_Xx

   Och har det faktiskt blivit något av det någonstans, eller är det som vanligt mest vackra ord?

   • Nope. De svarade alltså i förrgår att Stockholm inte har några.

    • Ms_Xx

     Oh, ursäkta! Skyller på jetlag, läst men inte förstått. Hoppas kvickna till även i huvudet inom ett par dagar 😉

    • Anders

     Undrar hur namnet ”cykelöverfart” hamnade på en tilläggstavla till en varningsskylt för där cykelvägen korsar bilvägen i Värtahamnen, mot Lidingö till. Farthinder men inga väjningspliktsmålningar.