Först stolpar, nu en ishall i cykelbanan

| 9 kommentarer

Staden ska bygga en ny ishall i mina hoods, Tallkrogen. Trevligt, kul och bra på alla sätt.

Men vänta, efter en liten närmare koll, vad hände med den prioriterade cykelbanan som gick där? Men hoppsan, plötsligt fanns det inte ens med på ritningen längre.

Planen och den nuvarande cykelbanan. Bild: Mikael Ordenius

Planen och den nuvarande cykelbanan. Bild: Mikael Ordenius

Är det verkligen så, ännu i 2015 att lösningarna för cyklister ska komma på undantag och uppstuds, kanske i efterhand? Igen? Och igen?

Från Exploateringskontorets Tjänsteutlåtande:

En ny avfart från Nynäsvägen till hallen och en ny gångväg till Tallkrogens tunnelbanestation anläggs för att minimera biltrafiken till omkringliggande bostadsområde. Cirka 50 bilplatser anordnas i anslutning till hallens entré samt en större cykelparkering.

Ny avfart från Nynäsvägen och 50 parkeringsplatser för bilar. Ny cykelparkering också, gubevars, men inte ett ljud över hur man ska komma dit på sin cykel.

Mikael Ordenius har kontaktat staden och fått svaret att det är fel bild (!) som ligger i tjänsteutlåtandet. En gissning är att cykelvägen dras runt ishallen, ungefär som idag. Sikten runt det norra hörnet ska lösas genom god marginal till byggnaden så att kurvan inte blir så snäv.
Man har också diskuterat att låta cykelbanan gå längs med Nynäsvägen, men det uppstår problem att cykelbanan får en höjdskillnad upp på avfarten, att det blir två vägkorsningar på väg ner södergående cykelväg.

Att ingen på staden reagerar när det blir märkligt dragna cykelvägar verkar gå igenom redan på planeringsnivå, symptomatiskt och rätt tragiskt.

Nu ska Exploateringskontoret (som kanske inte har världens bästa track-record) ta beslut i frågan den 29 januari. Vi ska försöka få svar på hur de tänker här och även pressen verkar intresserad.

Vi fortsätter följa fallet.

Tack till Alvin Lindstam, Mikael Ordenius och Krister Isaksson för tipset.

Författare: Jeroen

Jeroen är till vardags copywriter på Raring Design. Han har pendlingscyklat sedan 2008 och året-runt-pendlat sedan 2010. Cyklar på en Cykelfabriken Filibus Plus lastcykel med elassist.

Leave a Reply

9 Comments on "Först stolpar, nu en ishall i cykelbanan"

Notify of
avatar
Rikard
Guest

Jag är böjd att påstå att standarden blir bättre med det lagda förslaget. Problemet där idag är att det växer buskar väldigt tajt inpå och att de som kommer över t-banebron kommer ner på GC-banan precis där den gör en 90-graderssväng. Genom att dra ut gc-banan i en båge så förbättrar man sikten och gör kurvan mindre trång.

Att dra GC-banan längs parkeringen ger en mycket sämre lösning för de som kommer över bron. Det blir dessutom märkliga höjdskillnader och siktproblem när man skall under lingvägen.

Att dra banan i en båge är också ingen omväg för de som sedan svänger ner på lingvägen.

Personligen så kr jag gärna 100 m extra om jag slipper en korsning med bilar som kör av 73:an. Det är en ren dödsfälla att korsa en avfart från en 70-väg.

PS. Diskus är en himla soppa

trackback

[…] 2015 tog Exploateringskontoret beslut om den nya ishallen i Tallkrogen. Vi skrev om den här: Först stolpar, nu en ishall i cykelbanan. I Exploateringskontorets tjänsteutlåtande når man ishallen via en ny avfart för bilar från […]

Dmitri Fedortchenko
Guest

Dokumentet har nu uppdaterats och cykelvägen tas upp vid ett par tillfällen. Även skissen inkluderar nu cykelvägen, gåendes runt hallen, till skillnad från bilvägen som går rakt och fint framför….

Det står att standarden på cykelvägen ska höjas men det står inte hur, särskilt med tanke på att standarden just där är redan idag helt ok, kan man ju undra hur man menar om inte vägen görs rak.

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1783227

Mia
Guest

Tips på tävling vad gäller bokpaket: http://houseofadela.se/

Remy Waardenburg
Guest

Kan inte se hur man inte kan låta cykelbanan gå rakt framför ishallen, d v s mellan bilparkeringen och ishallen. Är jag blond, blind eller för kreativ?

Dmitri Fedortchenko
Guest

Man kunde ju hoppats att de hade kunnat göra cykelbanan rak i samband med bygget. Idag är det ju svängfest bara på grund av det tomma fotbollsfältet, men att höja upp nya avfarten över cykelbanan eller använda hjärnan för att åstadkomma en bra lösning, t.ex med trafiksignaler som alltid prioriterar cykel, är självfallet inget som vi kan vänta oss från Exploateringskontoret.

Mikael ordenius
Guest

Jag är inte helt övertygad att en rak väg fast via rödljus är bättre Dmitri. Finns inget värre än att stanna hela tiden, och just på den sträckan har det 400 meter tidigare varit ett rödljus.

Dmitri Fedortchenko
Guest

Skulle det nu bli ett rödljus där så är det alltså en väg med max 100 bilpassage om dagen, jag ser inget större problem faktiskt. Så länge det är alltid grönt för cykel förrän en bil behöver köra. Jag stör mig varje gång på den där svängfesten när jag har cyklat där, jag föredrar raksträcka med en liten risk för stopp.

Man kan också använda fantasin och dra bilvägen så att den inte korsar cykelvägen, t.ex genom att avfarten går över cykelvägen (det är ju redan nivåskillda avfarter där).

Mikael Ordenius
Guest

Oj ja, jag tror mer på en rak cykelbana utan rödljus, helt klart bästa. Frågan är vad som skulle hända om man först målade cykelbanan rakt, och försökte få in bilvägen.