Nu införs väjningsplikt vid cykelöverfarter

| 76 kommentarer

Från och med i september införs nya regler för cykelöverfarter. Precis som den statliga cykelutredaren föreslog 2012 införs väjningsplikt vid cykelöverfarter. Det är också något Transportstyrelsen föreslog redan 2009 (pdf-länk). Jag har sett en del hurrarop på Facebook och Twitter från cyklister som känner att man nu får lite ökad framkomlighet. Men jag är skeptisk.

För samtidigt som lagen börjar gälla så döps alla de cykelöverfarter vi har idag i ett slag om till ”cykelpassage”. Och där gäller samma regler som förut.

Det handlar alltså inte om att alla nu måste lämna företräde på det som just nu kallas för ”cykelöverfart”, alltså passager som har målade ”sockerbitar” i vägbanan.

Cykelregler-006

Byter namn första september

 

Med de nya reglerna gäller att cyklister som kör ut på ”cykelpassage” ska:

sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.

Samtidigt som fordon på korsande väg:

som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.

För att gälla som ”cykelöverfart” krävs att vägen ”hastighetssäkras” så att det är 30 km/h som gäller och att den skyltas med en ny cykelöverfartsskylt. Vi är inte säkra på om det räcker med en 30-skylt, eller om det också krävs att det faktiskt inte ska gå att köra fortare än 30 – det vill säga att man bygger hastighetshinder runt överfarten. Om så är fallet kommer det kosta en del att bygga om befintliga överfarter så att de inte reduceras till ”passager”.

Så, lagändringen innebär i praktiken ingenting. Åtminstone inte på kort sikt.

Frågan är om den innebär något på lång sikt. Med tanke på att många kommuner redan arbetar med att ta bort övergångsställen (läs mer här och här)och ersätter dem med ”gångpassager” så är risken stor att samma sak gäller cykelöverfarterna. Skälet att man tar bort övergångsställen är att olyckor sker vid vid dem och det gör det inte om man tar bort dem.

Inte ens Transportstyrelsen, som alltså själva föreslog den här ändringen för fem år sedan, är särskilt optimistiska när de svarar en läsare på sin sajt:

Det lär alltså dröja ett tag innan vi får se en ny cykelöverfart i verkligheten, det tar ju lite tid innan kommunen beslutat om den lokala trafikföreskriften och byggt anläggningen. Det lär väl inte bli så jättevanligt med cykelöverfarter då det blir betydligt dyrare och kräver formellt beslut i trafiknämnd eller kommunfullmäktige.

I praktiken har dessutom samma effekt kunnat ordnas redan idag, till exempel som i Örebro. Gör man cykelbanan obruten, det vill säga ser till att material och höjdskillnad är samma genom korsningen, så betyder det att all annan trafik korsar cykelbanan, inte tvärtom. Och då råder väjningsplikt för korsande trafik. Kompletterat med ”hajtänder” och en väjningspliktsskylt så har man en lika stark, om inte starkare, lösning än den nya ”cykelöverfarten”.

Cykelfrämjande väjningspliktsskylt

Cykelfrämjande väjningspliktsskylt

 

Starkare eftersom de flesta bilister redan känner till märket för ”väjningsplikt”, samtidigt som de inte har en aning om vad det nya cykelöverfartsmärket ”B8” betyder. Eftersom det är nytt. Och genom att göra cykelbanan obruten skapar man en naturlig hastighetsänkning.

Screen Shot 08-09-14 at 10.44 PM

Cykelöverfart

Men, för att vara lite positiva, så hoppas vi att den nya ”cykelöverfarten” används kreativt, till exempel för att skapa motsvarigheten till motortrafikens ”huvudled”. Vi kan tänka oss att man skyltar och bygger om de vägar som utmärkts som ”pendlingsstråk” i Cykelplanen med nya cykelöverfarter. Till exempel på Ringvägen som är full av korsningar där pendlade cyklister måste stanna varje gång.

 

Dela!Share on Facebook186Tweet about this on TwitterShare on Google+1Email this to someone
christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

 • Pingback: Norrköpings Tidningar och Polisen försöker reda ut regler för cyklister… – Velonavia()

 • Pingback: Hur många cykelöverfarter har Stockholm? Vi har hela listan! | Cyklistbloggen()

 • Pingback: Solna drar fil tvärs över vägen | Cyklistbloggen()

 • Pingback: När inte ens trafikskolan har koll på trafikreglerna… | Cyklistbloggen()

 • Robin Esberg Högsten

  Cyklister har väjningsplikt när de korsar en väg på en cykelpassage. Detta enligt Trafikförordning (1998:1276) 3 kap 21 §. Dessutom tydliggörs det att en cykelpassage inte undantages från detta i och med 61 § samma kapitel som säger att fordon på vägen som korsas inte har väjningsplikt, dock har de inte rätt att köra över en cyklist som redan är ute på passagen.

  • Jag vet inte riktigt vad du argumenterar emot. Trf ställer krav på bägge trafikanter. 3 kap 21§ tar upp väjningsplikten från cykelbana:

   från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng, eller efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.

   §61 säger:

   En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.

   Men också:
   En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Förordning (2014:1035).

   Vilket i praktiken är en väjningsplikt. Man brukar tala om dubbel väjningsplikt.

   Och 61A:

   61 a § Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Förordning (2014:1035).

   • Robin Esberg Högsten

    Hej!

    Jag skrev kommentaren med detta i tanke ”Det handlar alltså inte om att alla nu måste lämna företräde på det som just nu kallas för ”cykelöverfart”, alltså passager som har målade ”sockerbitar” i vägbanan.”

    Det var inget direkt påpekande av fel utan snarare ett påpekande om cyklisters ansvar vid cykelpassager som stundtals glöms bort.

    Cyklister har enligt trafikförordningen väjningsplikt när de korsar en cykelpassage. Trafikanter på vägen som korsas har väjningsplikt efter sväng i korsning eller utfart ur rondell. I övrigt har de i 61§ skyldighet att inte utsätta cyklister som redan är på passagen för fara.

    Och 61a gäller cykelöverfart, där trafikanter på vägen har väjningsplikt.

    • Erik Johansson

     Problemet är snarare omvänt, det läggs för mycket ansvar på oss när vi går och cyklar, och för lite ansvar när vi sitter i tungt maskineri. Nu så här på sommaren är det extra viktigt då det kommer många ovana upp på cyklarna, de kanske ställer bilen under sommaren och tror att väjningsplikt och utfartsregeln kommer följas även om de cyklar.

     Vissa cykelpassager liknar snarare cykelbana över väg än något annat.

   • Guest

    Dock så har nästan alla Cykelöverfarter ändrats till Cykel passager så det paragraferna blir nästan obrukbara, då gäller väjningsplikt för cyklisten.

    • Formellt råder inte väjningsplikt, men som paragraferna ovan visar råder sk dubbelt ansvar. Korsande trafik ska lämna cyklister som just ska passera, eller är på väg att passera tillfälle att göra det. Cyklister ska anpassa fart så att passage kan ske utan fara.

 • AndreasLarsson

  I bloggen står det:

  ”Så, lagändringen innebär i praktiken ingenting. Åtminstone inte på kort sikt.”

  Det måste jag säga var ganska dåligt påläst. Gävle förberedde sig flera månader i förväg för att kunna införa dessa nya cykelöverfarter ganska kort efter att lagen trätt i kraft. 36 stycken cykelöverfarter var planerade redan när detta blogginlägg skrevs. 30km/h har vi haft länge och farthindren byggdes under sommaren. Så förutom viss dokumentation så var det bara att byta ut skyltarna som fattades.

  Det är möjligt att fler kommuner gjort likadant.

 • Pingback: I Karlstad följer alla högerregeln | Cyklistbloggen()

 • Pingback: ”Under våren kommer vi göra en drive mot cykelmaffian” | Cyklistbloggen()

 • Pingback: Första riktiga cykelöverfarterna på plats | Cyklistbloggen()

 • Marcus

  Härligt se alla som cyklar, ni har ingen väjningsplikt, bara fördelar, ni kör mot rött hela tiden, men alltid alla andras fel om det händer något.
  Övergångställena så har gångtrafikanterna väjningsplikt enligt dom flesta av er.
  Sedan har vi trottoaren där ni inte får cykla, säger man något så blir man hotad till livet
  Lär er lyda lagen först, hoppas snart man börjat ta körkorten för er så ni kanske lär er lite vett i trafiken samt jävligt dryga böter.

  • Är du seriös nu? Du säger att du beskriver alla som cyklar. Är du alldeles säker på att du inte låter dig luras av konfirmeringsbias och ”det fundamentala attributionsfelet”?

  • Richard

   Nice try ditt nättroll! Du är välkommen tillbaka med liiite mer trovärdighet när alla bilister håller hastigheten, inte ökar farten vid gult, parkerar hur dem vill, använder inte blinkers, kör för nära, ser i te i döda vinkeln eller kör med alhohol i kroppen.

   Sammanfattning del 312: det är ENSKILDA personer som bryter mot trafikregler oavsett om de sitter bakom en ratt eller sitter på en cykelsadel.

   Slänga ut sitt hat mot en hel grupp känns som Tyskland på 30-talet.

   Ta ett chillpill Marcus. Peace, Love & Happy Biking 🙂

   • Erik Johansson

    Känns inte som 30-talet hör till diskussionen.

  • Ms_Xx

   Ja, nu tillhör ju den stora majoriteten av de som blivit dödade när de cyklat i Stockholm (troligen andra städer också) de senaste åren de som lydigt stannar och väntar in grönt bara för att bli mosade av högersvängande fordon som inte ser dem.
   Men visst, det berodde säkert på all hemsk rödljuskörning bland cyklister. Även om ingen rödljuscyklande cyklist hittills (utom en, som var full) orsakat någon allvarlig olycka.
   En lag som är skapad för en grupp av trafikanter (som rödljus etc för motorfordonsförare) gör inte automatiskt världen säkrare för andra trafikantgrupper (ex. cyklister).
   För övrigt instämmer jag med RIchard nedan.

  • Christer Holmström

   Jag vet inte om du uttalar dig i egenskap av fotgängare eller bilist, kanske bådadera. Nu är ju vare sig fotgängare eller bilister några exemplariska föredömen när det gäller efterlevnad av trafikregler. Fotgängare knallar ohämmat mot röd gubbe, inte sällan utan att se sig för eftersom man har fullt sjå att kolla mobilen. Och bilister verkar betrakta hastighetsbegränsning mera som en rekommendation om lägsta hastighet.

  • Var skriver vi det?

 • Pingback: Cyklister har inte alltid väjningsplikt | Cyklistbloggen()

 • Pingback: Norrköpings Tidningar och Polisen försöker reda ut regler för cyklister… | Velonavia – Cykelkultur()

 • Pingback: Nya väjningsregler riskerar att förvirra istället för att förbättra | Johnny Rönnberg()

 • Pingback: Östersund först ut med ny cykelöverfart? | Cyklistbloggen()

 • Fredrik Jönsson

  Alltså. När jag läser transportstyrelsens svar till läsaren son nämns ovan drabbas jag även av denna godbit:

  ”Trafikreglerna för cykelpassager blir exakt lika vad som gäller för cykelöverfart idag, men kommunerna får större valfrihet i hur man vill märka ut dem, den vanliga cykelöverfartsmarkeringen (sockerbitarna) får användas men om man vill kan man t. ex. använda färgad asfalt eller något annat spännande.”

  För mer valfrihet och inkonsekvens i hur man märker ut cykelbanor är precis vad som behövs. Hur tänkte de nu? ”Spännande” sa Bull.

 • Vi behöver inte tre lösningar där två har ungefär samma villkor (genomgående cykelbana och nya typen av cykelöverfart). Att sockerbitar kan användas både på framtida cykelöverfarter och cykelpassager är att förstöra den markeringens uttryckskraft.

  Vi behöver istället två distinkt olika lösningar som ingen kan förväxla.

  • Olof E

   Det finns ännu fler varianter. Ingen markering alls (kallas nu passage, kan även vara upphöjd), överfart (som snart heter passage), cykelfält, genomgående cykelbana, övergångsställe och så den nya överfarten.

   • Bara de som doktorerat i cykeltrafikantteori får bege sig utanför kvarteret på cykel.

    • Anders Norén

     Som jag brukar tjata: i Nederländerna bestämmer man vem som ska väja i korsningen och sedan skyltar och målar man efter det. Om motortrafiken ska väja så målar man cykelöverfart+hajtänder och sätter upp väjningsskyltar mot motortrafiken (från båda körriktningarna, givetvis). Om cykeltrafiken ska väja så målar man ledlinjer för cykeltrafiken över korsningen, hajtänder innan korsningen och sätter upp väjningsskyltar mot cykeltrafiken. Glasklart.

     • Olof E

      Tyvärr så skulle det nog inte funka i Sverige. Transportstyrelsen mfl vågar inte lita på att bilister följer skyltningen och väjer när de ska vilket kan leda till fler döda och allvarligt skadade, dvs oförenligt med nollvisionen. Därför måste de nya överfarterna hastighetssäkras till 30 då kollision i de flesta fall inte leder till död eller allvarlig skada. 30 skylt räcker inte eftersom bilister sällan håller hastigheten på 30-skyltat.
      Premisserna för den nya förordningen är väl att 1) Inga fler döda eller allvarligt skadade 2) Kommunerna ska inte tvingar på utgifter/staten vill inte skjuta till medel för ombyggnad av överfarter 3) Bilförares regelefterlevnad mot gående och cyklister är låg.

      • Anders Norén

       Bra synpunkt, med tanke på att jag glömde att skriva att det är vanligt att hastighetssäkra överfarterna även i Nederländerna. Jag tror inte att nederländska bilister är särskilt mycket bättre än svenska.

       • Olof E

        Jag tror inte heller att holländska bilister är särskilt mycket bättre än svenska. Det handlar nog mer om att cyklisterna är fler och att hastighet på biltrafiken i tätort är lägre plus att infrastrukturen gör det enklare för bilister att ha koll på cyklisterna, enkelriktade banor i tätort, bättre siktlinjer mm.

      • Erik Johansson

       Eller fler 1000x fler hastighetskameror och böter på bilägare som låter sin bil gå för fort, istället för personliga böter. Inte så svårt

 • Får hoppas att kommunerna inte gör samma misstag med cykelöverfarterna som de gjorde med övergångställerna.
  Övergångställerna hamnade där det är farligast att passera vägen, vid efter korsningar/rondeller, där förare har uppsikt på annat och gärna gasar på för att komma iväg snabbt.
  Säkraste ställe att passera som gående är snett igenom korsningen, eller mellan två korsningar (om det inte finns planskilda lösningar).
  Jag skulle med tycka att någon form utav ”huvudled” för cykel/moped klass II skulle vara bra. Jag brukar räkna med att jag har 20 utfartsregler på cykel, men endast en med bilen.

  • Kan du förklara ”snett igenom korsningen”?

   • Tänkte på att man syns bäst om man kommer i en vinkel. Men å andra sidan så kan man ju endast passera om det stör fordonen. Rakt igenom, som man kommer med ett fordon skulle nog fungera med, (fast i vänstertrafik). När jag tänker igen, så passerar jag två länsvägar utan övergångställen ibland vid löparrunda, och då blir det nog mest att jag står någon meter ifrån den vänstra vägkanten, och sedan tar mig rakt över, så att jag håller vänster sedan.

    Snett igenom kan är nog endast om man skulle vara på gångbana/terräng vid högersida och behöver till vänster efter korsningen.

 • Bob

  Men det blir nog knappast hela vägen som säkras i vanliga fall (Erik), endast vid cykelöverfarter.

 • Bob

  Ändringen innebär väl att nya cykelöverfarter får samma formulering som dagens övergångsställen, bilist väjningsplikt men cyklist ska kolla fart och avstånd till bil, dvs som omdiskutersde zebralagen. En genomgående cykelbana är MYCKET bättre juridiskt sett för där har bilist fulla ansvaret.

  • knight22

   har de verkligen det? om bilisten säger att han inte såg cyklisten och att det inte var meningen att köra på så blir han väl ändå inte straffad? bilisten juridiska skyldighet är väldigt enkelt att snacka bort

   • Bob

    Bilist får passera över cykelbana om det inte utgör fara för cyklist. Lag formuleringen är iallafall glasklar.

    • knight22

     men det finns inget strikt ansvar, om bilisten hävdar att han inte såg någon cyklist efter en krock, så går han fri. För att fälla någon krävs mer än att det händer en olycka: helst ska det finnas uppsåt och man måste kunna bevisa vårdslöshet.

     • Erik Johansson

      Det fanns ett fall där ”det kan inte bevisas att cyklisten haft cykelljuset på”, så de blev inte någon fällande dom.

     • Tommy Leandersson

      Det första man läser i trafikförordningen gällande alla trafikanter… ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.”

      Kör jag på någon och är vållande, men utan uppsåt genom att skylla på att jag inte såg ”den”, så anser jag inte att jag följt första meningen i kap2 §1 i trafikförordningen… enkelt.

      Ibland är domstolarna för flata… Döm de som gjort fel, oavsett uppsåt, och tvinga dessa till att gå någon kurs att lära sig trafikkunskap och trafikvett. Har man gått kursen x antal gånger och inte blivit en bättre fordonsförare… dra in körkort eller förbjud personen att framföra ett fordon oavsett om det är med eller utan motor.

      Jag vet inte hur många som skulle vilja ha en massa domar när man drar ut sitt straffregister, även om det är skitsaker? Jag skulle inte vilja ha det…

   • Enligt lag så täcker trafikförsäkringen skador på cykel och cyklist. Denna försäkring är även obligatoriskt att inneha som ägare av motorfordon.

    Försäkringsbolaget kan neka ersättning till cyklisten om denna har uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Men det är en fråga för försäkringsbolaget och inte bilisten. Utan ägaren fyller endast i skaderapporten.

 • eriksandblom

  Och tack för ett bra gräv! Jag hade ingen aning om detta.

 • eriksandblom

  Om det är hastighetssäkrat till 30 så är det tveksamt om det ens är någon idé med cykelbana. Cykelbanor ska ju gärna vara tillräckligt breda, raka, släta, stolpfria, separerade från fotgängare och dessutom med bra linjeföring genom korsningar. Eftersom många cykelbanor inte uppfyller det så är cykling på 30-gata många gånger den bättre lösningen. Men i enstaka specialfall kan det kanske vara bra med B8-märket.

  • Anders Norén

   Det är korsningen (mellan cykeltrafik och annan fordonstrafik) som ska vara hastighetssäkrad till 30 km/h, dvs. försedd med farthinder eller upphöjd cykelöverfart. Det är också i korsningar som de flesta kollisionsolyckorna mellan cykel och övriga fordon inträffar – inte på sträcka. På sträcka är det singelolyckorna som dominerar. Att separera cykeltrafik från övrig fordonstrafik på sträcka är alltså ganska poänglöst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv så länge hastigheten är högst 50 km/h.

 • Chris

  Jag hittar ingen bild på det nya märket B8. Jag antar att ni inte gjort det heller, eftersom ni lagt in något eller länkat?