Röster från Runda vägen

| 12 kommentarer

I början av sommaren, när det inte var hundra grader varmt ute, skrev vi om hur det regionala cykelstråket som länkar ihop söderort med västerort saknar en länk, längs Runda vägen i Bromma. Den skulle ha åtgärdats innan sommaren och skyltarna var redan uppsatta:

Foto: Jon Jogensjö

Foto: Jon Jogensjö

Som ni ser pekar den svarta cykelvägvisaren rakt in på den enkelriktade vägen. De skyltarna skulle ha tagits bort och ett cykelfält målats på höger sida. Men det är alltså fortfarande enkelriktat efter vägskylten.

Vi kollade med kommunen och fick svaret att man avvaktar ombyggandet eftersom boende längs sträckan haft synpunkter på cykelfältet. Tanken är att ha samråd med dem i höst och sedan förhoppningsvis fortsätta arbetet.

Ett rimligt tillvägagångssätt tycker vi.

För er som inte cyklar regelbundet i Bromma så ser det ut så här. Det röda är alltså den saknade sträckan, där det är enkelriktat:

Screen Shot 07-25-14 at 06.37 PM

Som det är idag cyklar tydligen folk där ändå, skylten verkade ju okeja det och det finns inte så många alternativa vägar. Men de boende är alltså inte nöjda med hur kommunen planerat sträckan.

Jag bestämde mig för att försöka förstå varför och bad därför att få ta del av de klagomål som gjorts.

Några få klagomål handlade om att det kommer bli svårare att parkera när ena sidan av gatan får stoppförbud i cykelfältet. Men de huvudsakliga invändningarna handlade om trafiksäkerhet.

Vägen är smal och häckarna är höga i svängen. Det finns trottoar på ena sidan, men andra sidan, den som alltså ska få ett cykelfält, är utan. Så här ser det ut:

Visa större karta

En skribent pekar på att cyklister istället kan ta Terassvägen ner till Alviksvägen, en något längre sträcka, men fullt cykelbar. Problemet med den lösningen är att Terassvägen är enkelriktad åt andra hållet, betydlig längre än Runda vägen vilket skulle innebära att man antingen måste göra samma lösning där, eller bygga ett regionalt cykelstråk med två olika färdvägar beroende på i vilken riktning man är på väg.

Alternativ sträckning för cykelstråket

Alternativ sträckning för cykelstråket

De huvudsakliga invändningarna handlar dock om att det kan bli farligt för de boende på Runda vägen när de ska gå och köra till och från sina hus, eftersom de då hamnar mitt i cykelfältet. Med höga häckar och växtlighet på tomterna och därmed skymd sikt, utgör det en trafikfara. Man kliver helt enkelt ut i vägbanan.

En av brevskrivarna menar att cyklister i nerförsbacken ”kan lätt komma upp i en hastighet av 60 km/h eller mer”.

Kommunen svarar det med att påpeka att:

Tidigare klev boende direkt ut i körbanan vilket inte heller kan anses vara en trafiksäker lösning för barn och boende, snarare sämre. Både cyklister och backande fordonsförare bör vara försiktiga och medvetna om trafiksituationen vilken inte skiljer sig mot flertalet andra platser i staden. Häckar bör hållas efter för att uppnå bättre sikt vid in-och utfarter till fastigheterna. Angående sophämtning, ambulanser m.m. anser kontoret att framkomligheten inte kommer att försämras mot dagens situation. Idag står bilar parkerade längs hela den västra sidan vilket innebär en lika smal körbana som med ett anlagt cykelfält.

Jag tycker det är en rimlig invändning från kommunen. Som det ser ut idag kliver man alltså rätt ut i vägbanan, eftersom trottoar saknas. Att lägga ett cykelfält innebär egentligen bara att den delen av vägen reserveras för cyklister.

Det som kan vara problematiskt är om man är van vid att trafiken bara kommer från ett håll, eftersom gatan idag är enkelriktad, men det bör ju bara gälla under en övergångsperiod.

När nu gatan öppnas för cykeltrafik från andra hållet måste man alltså titta åt båda hållen innan man kliver ut i vägen. En boende hävdar dock att som det är idag så håller bilarna till höger på den smala vägen, mot trottarsidan, vilket är säkrare än när cykelfältet går precis förbi utfarterna.

En av brevskrivarna lyfter fram att trottoaren som finns på ena sidan är förhållandevis bred hela vägen. Det borde alltså gå att halvera den och därmed kunna ha, smalare, trottoar på bägge sidorna av vägen.

Om det stämmer för hela sträckan, alltså att det går att minska trottoarens bredd, tycker jag det låter helt rimligt och då bör ju alla vara nöjda. Om man lägger trottoar på bägge sidor så får cyklisterna får sin viktiga länk och de boende får en trafiksäker väg. De enda som kan vara missnöjda är de som tidigare haft gratis parkering där cykelfältet dras.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

12 Comments on "Röster från Runda vägen"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Tony Nordin
Guest
Member

En av brevskrivarna menar att cyklister i nerförsbacken ”kan lätt komma upp i en hastighet av 60 km/h eller mer”.

Jag bor i Gävle och har inte cyklat längs den här vägen, men låter inte 60 km/h som en överdrift? Eller hur brant är backen?

robert13981
Guest
Member

Med en racer lär du utan vidare komma upp i 40 km/h. Har dock inte testat då vägen är smal och sikten dålig, speciellt där Runda vägen övergår till Ekstigen.

Mattias Widman
Guest
Member

Det väl som vanligt. Folk slänger ur sig helt ogrundade påståenden, allt för att förstärka bilden om den hänsynslöse cyklisten.
Jag skulle bli mycket förvånad om ens den inbitne tävlingscyklisten skulle komma upp i ”60 km/h eller mer” ner för den backen med tanke på hur trångt det är och den dåliga sikten.
Mer troligt att de flesta håller mellan 20-30 km/h. Alltså mindre än hälften av den påstådda hastigheten och under den tillåtna hastigheten om 30 km/h vilket anses vara en föredömligt ansvarsfull hastighet för de bilister som färdas på sträckan.

Mattias Widman
Guest
Member
Jag cyklar den sträckan dagligen men använder mig av Terassvägen när jag cyklar mot Alvik. Det blir en liten omväg men visst fungerar det att cykla den vägen. Det man kan anmärka på är att det intuitivt känns fel att svänga av och cykla en bit i 180 grader mot den önskade riktningen och att det skulle kännas bättre att åka den genaste vägen. Dessutom har det aldrig varit skyltat hur det är tänkt att man ska ta vägen när man kommer från St Essingen och ska mot Alvik utan då får man gissa eller studera kartor i förväg vilket är beklagligt för ett såpass välutnyttjat pendlingsstråk. När det gäller klagomålen från de boende utmed Runda vägen så tror jag trots allt att det mesta av missnöjet kokar ner till att de boende blir av med ett antal gratisparkeringar utmed gatan. Jag läste till och med om någon som blivit utskälld av en villaägare i området när han hade parkerat utanför villaägarens staket på gatan. Det finns nog fler i området som anser att gatan utanför just deras tomt ska vara deras egna extraparkering. Redan idag är det trots allt många som cyklar på Runda vägen mot enkelriktat. Så att… Read more »
cykelbloggar
Guest
Member

Cyklistbloggen: Röster från Runda vägen http://t.co/RakNcvybTQ @Cyklistbloggen

_span_
Guest
Member

@Cyklistbloggen intressant! Cykelfält förbi utfarterna låter livsfarligt. Delad trottoar låter mycket bättre. Kanske går det även att bredda