Mer än hälften av Stockholmarna vill ha mer plats för cyklister och fotgängare

| 12 kommentarer

Tidningen Södermalmsnytt berättar om en medborgarenkät Stockholms stad genomfört. Enligt den vill hela 51 procent av Stockholmarna ta utrymme för bilisterna och ge till cyklister och fotgängare. På Södermalm är siffran så hög som 62 procent.

Mindre yta till bilister

Det är kanske därför Götgatan på just Södermalm blev först ut med att minska antalet bilkörfält.

 

Skärmdump004 liten

Nu väntar vi bara på utredningen som visar var man kan fortsätta att omdistribuera utrymme. Det behöver ju inte alltid handla om att ta hela körfält, utan kan också handla om att krympa befintliga körfält och bredda cykelvägarna. Det finns en hel del att ta av och samtidigt som nyttotrafiken fortfarande kan komma fram så blir en bieffekt att hastigheterna dämpas (läs mer om det här: Alla får trängas, vissa mer än andra)

Källa faktaruta: Dagens Nyheter (24h länk)Screen Shot 05-12-14 at 02.50 PM

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

  • da_hajhaj

    då är genast följdfrågan: varför rösta samma människor fram Ulla Hamilton till makten?

  • Jocke von Scheele

    Det var ju glädjande nyheter! Det enda man kan ha lite farhågor inför är formuleringen ”cyklister och fotgängare ska få mer utrymme”. Nu är det inte säkert att man blandar ihop dessa kategorier trafikanter, men om resultatet blir ytor som ska delas blir resultatet pannkaka.

  • Arne B

    Bygger man för bilar, får man fler bilar. Bygger man för cyklar, får man fler cyklar. För mig är valet enkelt.