P4 Sörmland: ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka”

| 35 kommentarer

P4 Sörmland skrev i helgen på sin hemsida att brist på cykelbelysning ligger bakom ”var fjärde cykelolycka”. I varje fall står det så i rubriken. Om det stämmer vore det en rejäl nyhet.

brist på belysning

Tillgänglig forskning visar nämligen att majoriteten av cykelolyckor är singelolyckor och största enskilda orsaken till dem är bristande underhåll och utformning av infrastrukturen.

Men redan i ingressen handlar det om något annat:

Mer än var fjärde cyklist som har krockat med en bil i mörkret saknade belysning eller reflex.

Aha, men vänta – det är ju en betydlig skillnad. Nu handlar det alltså om kollisioner med bilar i mörker. Då ska alltså mer än var fjärde cyklist ha saknat antingen belysning eller reflex, eller både och. Fortfarande en rätt hög siffra som är svår att förklara.

Källan till påståendet saknades länge, men när vi frågade kom svaret:
Det var if

Undersökningen gjordes av försäkringsbolaget IF för så länge sedan som 2011. Vi skrev om den då och då handlade det mycket riktigt om var fjärde cyklist som omfattades av mätningen.

Men If mätte inte cyklister, de mätte bilister. Mer precist 438 bilister som var försäkrade hos If. Christian sammanfattade:

Det handlar åter igen bara om de cyklister som haft oturen att blivit påkörda av de 438 If-försäkrade bilar som studien omfattar. Om vi utgår från att varje olycka omfattar en cyklist handlar det alltså om 438 cyklister vilket ger att 109 cyklister slarvade med lyse eller reflexer. På fem år ska tilläggas, för statistiken gäller från 2005-2010. Alltså i runda slängar 22 per år. I hela landet. Det är långt ifrån ”många”, skulle jag vilja hävda.

I vintermörkret cyklar var 10:e svensk 4 dagar i veckan, vilket innebär att det är 900 000 cyklister på vägarna, enligt Svensk Cyklings SIFO-undersökning ”Svenskarnas cykelvanor 2012”. Så 22 cyklister som var ute i beckmörkret utan lampor blev påkörda.

Det handlar alltså om ett effektivt trixande med statistik från ett begränsat urval, för att få det till att cyklister får skylla sig själva. En mer korrekt rubrik hade alltså varit att ”22 cyklister per år utan lampor eller reflexer var med om en kollision med en bil”. Men det blir ju inte lika klatchigt som ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka”.

Men vi får gratulera IF för fantastiskt arbete med den där ”undersökningen”, som fortfarande levererar cykel-FUD tre år efter att den gjordes.

Författare: Jeroen

Jeroen är till vardags copywriter på Raring Design. Han har pendlingscyklat sedan 2008 och året-runt-pendlat sedan 2010. Cyklar på en Cykelfabriken Filibus Plus lastcykel med elassist.

Leave a Reply

35 Comments on "P4 Sörmland: ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka”"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Joel Efternamn
Guest
Member

Det är inte ens trixande med statistik, det är faktiskt bara FEL att påstå att det är brist på belysning som ligger bakom var fjärde cykelolycka. Mer korrekt vore att säga ”var fjärde cyklist i olycka med IF-försäkrad bil, saknade erfordlig belysning”

Det första felet är att man inte tagit sitt stickprov från ett material som representerar alla cykelolyckor. Det andra felet är att man i titeln lagt in värderingen att det var avsaknaden av cykellyset, som orsakade olyckan. (Ingressen är dock värderingsneutral)

Christian
Admin
Member

Yup, vi skriver ungefär det i förra artikeln (länkad ovan):

”Vilket ger intrycket av att ”många” betyder ”cyklister som cyklar i mörker”, vilket det inte gör. Det handlar åter igen bara om de cyklister som haft oturen att blivit påkörda av de 438 If-försäkrade bilar som studien omfattar. ”

JonasThrnqvist
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: P4 Sörmland: ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka”
http://t.co/Ybci1iSNP4 #cykla

per-erik
Guest
Member

SR:S och ekot checklista kanske hade varit idé att kolla igenom för dem. http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/4097/13300.pdf

G_Smurfen
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: P4 Sörmland: ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka”
http://t.co/Ybci1iSNP4 #cykla

G_Smurfen
Guest
Member

@KristerIsaksson @Cyklistbloggen Dubbla måttstockar? Jo, det var ju en nyhet. 😉

KristerIsaksson
Guest
Member

.@Cyklistbloggen Här kan vi läsa lite om en till av IFs storslagna cykelstudier: Hur sakta ska vi cykla? http://t.co/wuKdc8mnuK

superpernilla
Guest
Member

22/år i hela landet! “@Cyklistbloggen: P4 Sörmland: ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka”
http://t.co/wOlqVltyPt #cykla”

Cyklistbloggen
Guest
Member

P4 Sörmland: ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka”: http://t.co/H0uB3bLDuP

Erik Johansson
Guest
Member

Bra att ni tar striden.

Tror att det var typ 3%-15% av olyckorna egentligen, dvs 25% av de olyckorna som skedde i mörker.

Förutom då att 22 cyklister antagligen är helt fel siffra (den siffran publiceras inte av IF av en anledning), så är andelen cyklister av Sveriges befolkning inte samma sak som de cyklister som blir på körda av IF försäkrade bilar.

http://xkcd.com/1138/

Christian
Admin
Member

Yes. Jämförandet är bara för att visa hur yttepyttig antalet *faktiska* fall som det överhuvudet går gissa sig till att det rör sig om i If’s undersökning.

Och att vi extrapolerade fram siffran ”22” var för att visa hur vanskligt det är med procent och andels-statistik.

För att inte tala om att jobba med ett statistiskt urval, där själva urvalet är ”har varit med om en olycka” och sedan dra slutsatser om hela populationen, alltså alla cyklister.

Lars
Guest
Member

Det är dock ett problem att många cyklar utan lyse. Men jag upplever problemet som störst på sensommaren och hösten. På vintern är det bara vi fanatiker kvar och vi är nog generellt ganska duktiga på att ha rätt utrustning.

Richard
Guest
Member

Jag vet inte om det är ett problem, även om jag tycker det är märkligt att en del cyklister tycks tro att de är fullt synliga utan lyse i mörker.

Som bilist har jag aldrig behövt bromsa för att det dyker plötsligt upp en cyklist från ingenstans (med eller utan lyse). Däremot måste jag bromsa flera gånger varje gång jag kör bil gör fotgängare som går mot rött, gör en 90-graderssväng utan att se sig om och kliver rakt ut i obevakad övergångsställe eller springer över gatan mitt i ett kvarter.

Det är gångtrafikanter som utsätter sig själva mest för fara. Det är bilisterna som med sin fart och tyngd utsätter mest andra för fara. Ändå är det cyklisterna som får mest skit från alla.

Hasse
Guest
Member

Håller med. I höstas roade jag mig flera gånger med stickprov på väg hem mellan Huddinge sjukhus och Södermalm. Cirka 80% av alla cyklister hade ingen eller dåligt fungerande belysning på kvällen, varav många lustigt nog hade hjälm däremot. Snacka om felprioritering.

Micke
Guest
Member

Om det nu skulle vara representativt för cyklister i allmänhet innebär det ju att de 20% som har fungerande lyse drabbas av 75% av olyckorna med bilar medan de 80% som saknar lyse endast är inblandade i 25% av olyckorna. Dvs om jag räknar rätt är olycksrisken ca 12 ggr högre för den som har fungerande ljus än för den som saknar (0.75/0.2)/(0.25/0.8). Nu tror jag att de siffrorna är lite tillspetsade men det bevisar ju ytterligare hur bristfällig den slutsats SR:s och IF:s försöker framhäva är…

Richard
Guest
Member

Statistik är som gjort att dra förenklade och därmed felaktiga slutsatser.

Kampanjen ”fyra av tio som drunknar har druckit alkohol” syftar ju till att man ska undvika alkohol när man befinner sig på en båt.

Men rent statistisk så ökar man ju chansen att överleva om man dricker eftersom det är fler nyktra som drunknar.

Eller om 80% av alla dör i sin säng innan de fyller 80 år så ökar man inte chansen till ett längre liv genom att sova på soffan.

Joel Efternamn
Guest
Member

Det du påstår ”rent statistiskt” är dock inte giltig statistik, eller vanliga fel som okunniga inom statestik gör. ”4 av 10”-påståendet utelämnar nämligen den hypotes du applicerar.

Om du vill undersöka ifall alkoholpåverkade eller soffliggare har bättre överlevnadschans måste du jämföra slumpmässiga urval ifrån nämda grupper mot en kontrollgrupp. Vilket rent konkret kan betyda att slumpvis välja 100 som aldrig är berusade på sjön, och 100 som regelbundet är berusade och sen jämföra antalet drunkade i vardera grupp efter en viss tidsperiod.

Kolle
Guest
Member

Snarare rätt prioritering med tanke på statistiken som presenteras. Fler skadas i singelolyckor än de få som skadas i bilolyckor orsakade av bristande belysning. I bägge fallen hjälper hjälm, men i bara 22 fall hjälper ljus.

Richard
Guest
Member

Kolle – du tänker fel. Har man ljus ser man hål, betongsuggor, stolpar, bommar, slangar, stora pölar, lövhögar, rullgrus, skyltar och annat skit som man annars upptäcker för sent (när man kör på dem). Och för att vara tydlig: det räcker inte med gulliga diodlysen som man hittade i flingpaket. Det ska vara ordentliga lysen.

Singelolyckor genererar mer skrapsår, stukade handleder eller benbrott än att skallen spricker pga utebliven hjälm.

Om jag kör bil kör jag hellre med lyset på utan bilbälte än tvärtom (dålig jämförelse kan tyckas men nu handlade det om felprioritering). Alltså: bättre lyse utan hjälm än tvärtom.

Kolle
Guest
Member

Jag ser inte motsättningen? Generellt borde man ha både ljus och hjälm. Ljus för att undvika olyckor och hjälm för att mildra effekterna. Att singelolyckor oftare genererar skrapsår än skallfrakturer talar inte mot hjälmanvändande, jag tar hellre ett dussin skrapsår än en rejäl skallfraktur i tinningsområdet om jag får välja…

Richard
Guest
Member

Om tillräckligt många cyklar byggs en fungerande infrastruktur. Då ökar antalet cyklister ännu mer i en positiv spiral. I Köpenhamn eller i Amsterdam lyser hjälmarna med sin frånvaro. Ändå dör de inte som flugor.

I Stockholm är det den motsatta bilden som råder. Dålig infrastruktur, få vågar cykla och man bör/ska ha hjälm eftersom det är så farligt! Det blir en negativ eller bromsande spiral eftersom det är farligt och krångligt.

Inte blir det bättre när medierna pumpar ut negativa artiklar om memils eller lögner och påhittade slutsatser från felaktigt tolkad statistik.

Kolle
Guest
Member

Jag ser, fortfarande, ingen motsättning.

I Malmö och Köpenhamn är cykelinfrastrukturen bra utbyggd och stadens topografi (platt) gynnar cyklandet. Trafikmiljön för cyklister upplevs som trygg, då cyklar fler och färre har hjälm. I Stockholm, med sämre cykelinfra, upplever fler cyklister trafikmiljön som riskfylld och därmed cyklar färre och fler har hjälm.

Det är inte hjälmanvändandet i sig som gör att fler cyklar i Köpenhamn och färre i Stockholm, utan trafikmiljön. Bättre trafikmiljö för cyklister = fler cyklister. Och om fler av dessa använder hjälm = färre huvudskador.

Richard
Guest
Member

Du har rätt så klart i att Stockholms topografi och flaskhalsar pga broar gör huvudstaden mindre attraktiv än platta städer.

Och visst är det ingen motsättning mellan hjälm och lyse och visst är det bättre att ha hjälm än att inte ha hjälm.

Men… det jag stör mig på är att politiker & medier anser att hjälm är bästa skyddet för en cyklist.

Jag anser att en bättre infrastruktur ger mig bättre skydd. Självklart en bättre infrastruktur + hjälm ger mig det bästa skyddet.

Kolle
Guest
Member

Där har vi samma åsikt, en bra cykeltrafikmiljö bidrar till färre olyckor och detta borde prioriteras högt. Hjälmen skyddar i de fall cyklisten trots detta råkar ut för en olycka. De två delarna är bitar i ett pussel för att göra cykling mer attraktivt för fler.

Richard
Guest
Member

Själv cyklar jag med lyse men utan hjälm 🙂

Tävlingscyklist
Guest
Member

Korkat! Det är som med bilbältet, det kan gå 10-20 år innan något händer men den dagen det smäller, ja då är man glad att man har bilbälte när man kör bil eller hjälm när man cyklar. Tro mig, jag har legat både på Huddinge sjukhus och Sahlgrenska och utan hjälm vi dessa tillfällen hade jag inte skrivit dessa rader, det har jag läkarnas ord på!

Richard
Guest
Member

Om jag var tävlingscyklist skulle jag också ha hjälm (gissar att ditt alias har någon sorts verklighetsförankring).

Det finns mycket man ångrar när en olycka är framme. Varför hade jag så bråttom? Varför chansade jag? Varför plockade jag upp nappen? Varför hade jag jag en lös termos i bilen? Börjar man tänka för mycket är det lika bra att stanna hemma eftersom allt utanför dörren hotar min existens.

Jag säger som den solbrända läkaren: är målet att bli äldst på demensboendet?

Tävlingscyklist
Guest
Member

Som tävlingscyklist vet jag vad jag talar om, that’s it! Myckjet man ångrar? Tja, men om skillnanden innebär att sitta i rullstol resten av livet och matas med sugrör eller kunna fortsätta som om inget hänt. Hjälmen gör skillnad! Valet är enkelt och det kostar så lite! Antar att du inte använder bilbältet heller? Förmodligen hör du till kategorien ung och dum. Dö ung och bli ett snyggt liv liksom . Korkat sa Bull.

Richard
Guest
Member

Nix, jag är snarare gammal och utbildad (49 år akademiker). Som Hasse skriver nedan så handlar allt om riskbedömning. Därför har jag bilbälte (i bil) vare sig jag kör eller är passagerare. Betyder att jag även har det när jag åker taxi. Men som passagerare på buss har jag inte bälte (där anser jag att bussens storlek och tyngd skyddar mig mer än i mindre bil.

När jag seglar har jag alltid flytväst men inte på en båtfärja.

De gånger jag har åkt längdskridskor har jag alltid haft ispikar och sällskap. Så, tyvärr – din profilbild av mig är fel.

Hasse
Guest
Member

Som icke-tävlingscyklist ved jag också vad jag talar om. Jag bär ingen hjälm utifrån en personlig riskbedömning: i den miljö jag cyklar, på den typ av cykel jag har, med de låga hastigheter jag uppnar, och med den erfarenhet som både cyklist och bilist jag har, är risken helt enkelt inte tillräckligt stor. Jag har halkat och ramlat ner från trappor och stegar betydligt flera gångar i mitt liv än jag har ramlat med min cykel. Men alla skulle tycka jag är korkad om jag hade hjälm hemma varje gång jag går ner för trappan.

Fd tävlingscyklist
Guest
Member
Nej, Hasse du vet inte vad du talar om! Du vet aldrig när olyckan är framme, du hinner inte reagera och huvudet hamnar först i backen med konsekvenser som du bara kan ana dig till. Du kan fråga läkarna på akutmottagningarna så kommer du få ett svar som gör dig förvånad. Jag vet ett par exempel där cyklisten haft väldigt lågt fart, varit utan hjälm och sedan hamnat i koma. Det mest kända exemplet är Veronica Andreasson, sambo med gustav Larsson, som blev påkörd av en bilist när hon var på väg att starta i ett tempolopp. Hon hade tagit av sig hjälmen under en korta färden fram till startrampen när olyckan var framme (http://www.expressen.se/sport/sambon-lurade-doden-lag-i-koma/). Mao, en mycket erfaren cyklist men vad spelar det för roll när andra gör fel. Jag förstår inte er hjälmmotståndares motstånd om jag ska vara ärligt. Vad är problemet? Att frisyren blir förstörd? Eller vad handlar det om? Richard som säger sig vara 49 och akademiker borde veta bättre än att uttala sig som en viss hjälmmotståndare i Göteborg som lägger hela sin själ i ett hat till hjälmen. Han är 22 år och där kan man förstå det ungdomliga oförståndet men man förväntar sig… Read more »
Kolle
Guest
Member

Hjälm ersätter inte ljus och ljus ersätter inte hjälm, skaffa bägge för en säkrare cykling 🙂

Moooa_H
Guest
Member

RT @cykelbloggar: Cyklistbloggen: P4 Sörmland: ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka” http://t.co/4L6TwpCVbG @Cyklistbloggen

cykelbloggar
Guest
Member

Cyklistbloggen: P4 Sörmland: ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka” http://t.co/4L6TwpCVbG @Cyklistbloggen

RobertSchmatz
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: P4 Sörmland: ”Brist på belysning bakom var fjärde cykelolycka”
http://t.co/Ybci1iSNP4 #cykla