Nya bommar uppsatta på Järvafältet

| 27 kommentarer

Vi fick ett tweet från läsaren Anders Englesson. Han cyklar över Järvafältet, där det numera ser ut så här:

Foto: Anders Engelsson

Foto: Anders Englesson

För er som cyklar där så är en bom där ingen nyhet, det har det funnits förut. Men de gamla, som var i trä, har tagits bort och ersatts av splitternya i stål.

Så här skrev Stockholms kommun om området i juli 2011:

I Järva ligger Kista, som är ett av Sveriges största arbetsplatsområden, där cirka 67 000 personer arbetar. Om människorna som arbetar här kan erbjudas ett  attraktivt och sammanhängande cykelnät med kopplingar mellan de olika stadsdelarna runt Järvafältet och andra kommuner skulle detta kunna bidra till ett ökat cyklande.

Det låter bra.

Varje cyklist vet att hinder i cykelbanan är oerhört vanligt förekommande, väldigt otäcka och gör det svårare och osäkrare att cykla. Ni kanske minns när Dagens Nyheter gav sig ut och cyklade och skrev:

Screen Shot 02-13-14 at 09.11 AM

Samtidigt visar VTI’s forskning att majoriteten av alla cykelolyckor är singelolyckor (stödd av MSB:s undersökning i höstas) och att största enskilda faktorerna är drift, underhåll och utformning av cykelvägarna.

Då behövs det såklart inte fler hinder i cykelbanan. Det här skriver Stockholms kommun också om just Järvaområdet:

På många platser har betongsuggor, grindar eller bommar satts upp på gång och cykelvägarna i syfte att förhindra bil- och/eller mopedtrafik. Trafikkontoret anser att dessa hinder utgör ett mycket stort problem för cyklister, då framkomligheten försämras, framförallt då hindren syns dåligt i mörker.

Då är ju frågan varför de plockar bort en bom och ersätter den med en ny i stål?

Anders skrev och frågade. Så här svarade kommunen:

Vi som arbetar på park och stadsmiljö är måna om att förbättra och underlätta för en ökad cykeltrafik men som jag nämnde tidigare är det vår uppgift att säkra trafiken för såväl cyklister som gångtrafikanter. När det gäller platser där olika trafikslag skall samsas på samma yta måste vi prioritera de oskyddade trafikanterna och i det här fallet gångtrafikanterna. Bommen har en funktion att hålla biltrafiken utanför men också att hålla farten på cykeltrafiken nere där så behövs. Det innebär att man som cyklist i vissa fall får sänka hastigheten för att undvika onödiga olyckor mellan cyklister och gångtrafikanter.

Nu är det alltså inte längre bara för att hålla biltrafiken utanför, utan också för att få cyklister att sakta ner ”för att undvika onödiga olyckor mellan cyklister och gångtrafikanter”. Det är såklart lovvärt att försöka undvika de onödiga olyckorna.

Frågan är om det görs bäst på ett sätt som tvingar ihop de två trafikantgrupperna i en smal passage, samtidigt som man då ökar risken för, onödiga, olyckor för cyklisterna?

Ingen av oss på Cyklistbloggen cyklar på platsen, men när jag kollar på Google Maps ser jag en bred och väl tilltagen grusväg, bortsett från gruset är det som alla cykelbanor i Stockholms city utformas som standard, och förstår inte riktigt hur konflikter mellan fotgängare och cyklister kan vara ett större problem här än någon annanstans.

Visa större karta

Det är viktigt att vi samsas i trafiken och visar hänsyn till varandra. Men de cyklister som är så ohänynsfulla att de cyklar farligt fort bland fotgängare kommer inte stoppas av en bom, tvärtom tror jag det ökar risken för olyckor när man plötsligt gör en bred väg mycket smalare. Då tror jag mer på vad som står i kommunens rapport, att det handlar om att stoppa biltrafik (som är tillåten fram till brofästet från ena hållet).

Om det är ett jättebekymmer just på bron borde det gå att dela upp cykeltrafik och gångtrafik, till exempelvis genom att bredda bron och avskilja gång- och cykelbanan. Eller med en mjuk stolpe i mitten.

Men det är ju lättare att sätta upp en bom såklart. Det är förmodligen också skälet till att metoden är så vanlig (läs mer hos Krister Isakssons blogg).

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

27 Comments on "Nya bommar uppsatta på Järvafältet"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Sven
Guest
Member

Fast lite roligt är det att bilden är från google maps. Den är alltså tagen från googlebilen, men han får ju inte köra där

sven
Guest
Member

Mitt förslag är att sätta upp en skylt vid sidan av (och inte ha någon bom) då löser man det hela, plats för att cykla och ingen biltrafik

Ingrid
Guest
Member

Ibland har jag tänkt att ett av de stora problemen för cyklister är mopeder. Mopeder som kan framföras i de farter man påstår att cyklister håller. Man bygger hinder för dem, och de är ganska få, men ställer mest till problem för de som cyklar.

Dmitri Fedortchenko
Guest
Member

I nederländerna har man utvecklat farthinder för mopeder som inte nämnvärt påverkar cyklister. Ta en titt:

http://www.aviewfromthecyclepath.com/2011/11/speedbumps-on-cycle-path.html

Englebengle
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Nya bommar uppsatta på Järvafältet http://t.co/vE6wyyOoDT #cykla

Richard
Guest
Member

Är det ett stort problem att ENSTAKA bilar åker på en GC?

Jag skulle vilja se jämförande olyckstatiskik som visar hur många cyklister som skadat sig på bommar, stolpar och betongsuggor som är hinder i GC och hur många som blev skadade av bilar på GC innan hindren sattes upp.

Det är så sjukt att det tillåts sättas upp hinder som skapar fler olyckor än det skyddar!

Cyklist i Spånga
Guest
Member

Enstaka? Innan E18-bygget satte igång var det på sina ställen fler bilar än cyklar på vissa delar av gc-vägen. Man tar gc-vägen när man skall till & från kolinilotten & picknicken; gc-vägen är kortaste vägen mellan Kista, Tensta, Rinkeby, Bromsten, … Bommen på bilden (och motsvarande vid Ärvinge) brukade bilister inte sällan försöka klämma sig förbi: besvärligt för alla när de fastnar. Den nya bommen vid Ärvinga borde dock vara lättare att klämma sig förbi än den gamla: större glapp mellan bom och broräcke (och en populär genväg mellan Rinkeby & Kista.

Enstaka? En dag i höstas när jag gick hem kunda jag på en kvart räkna till ett dussin bilar på gc-vägen. Och jag har hamnat mitt i ett par biljakter (bil & mc-stöld är en populär hobby i trakten: utbrända vrak vanliga) – föga roligt – och varit nära att bli nedmejad av en taxi en tidig morgon som hade tillräckligt bråttom för att de skulle slå gnistor om underredet i guppen.

Ja, bilsterna på gc-vägarna är ett problem.

Richard
Guest
Member

Är detta ett norrortsproblem? Jag cyklar mest i innerstan och söderförort (södermalm-farsta men även ut mot Handen eller Södertälje och har aldrig sett en privatbilister på GC – ever! Däremot parkerade kommungubbar som ska gräva/laga/fixa och tycker GC är en perfekt parkeringsplats.

Men även om det verkar vara vilda västern i Järvatrakten anser jag ändå att man per automatik sätter upp bommar överallt.

Öka poliskontrollerna där det är problem istället.

Men om man måste hindra biltjuvar så sätt upp en betongklump målad i reflexfärg i mitten så cyklister får två öppningar (ingen liten söt pollare som är livskraftig typ den som togs bort vid Rutger Fuchs).

Bommar skadar cyklister, inte stora tydliga höga betongblock som placeras noggrant. Små suggor utan reflex är farliga och suggor är till för tillfälliga blockeringar. Om det är så jävligt i norrort krävs permanenta lösningar + polisiära åtgärder.

Erik Johansson
Guest
Member

Åk på utflykt, Järvafältet är fint, jag gick med barnen från Kallhäll till Häggvik, men det går att cykla ända till stan. Det är före detta grusvägar som spärrades av någon gång och det finns bra infartsmöjlighet från bilvägar i detta fall är det en fortsättning på en väg.

I Söderort är det anlagda GC-vägar, och har inte lika stora fält som i Norrort.

Anders E
Guest
Member

Ja det är ett stort problem med bilar på GC-banor och på gräsytor i de områderna. Hade det inte funnits något hinder för bilar hade det varit bilkö där.

Dmitri Fedortchenko
Guest
Member

Är du ironisk nu? Det saknas en 😉

Richard
Guest
Member

Nej, jag är inte ironisk. Har aldrig sett privatbilist på GC men möter hellre enstaka bilister på GC än alla bommar, suggor, stenar, stolpar som finns överallt som gör att jag aldrig kan slappna av.

Dmitri Fedortchenko
Guest
Member

Min fråga var riktad till Anders, jag håller med dig om att hellre någon enstaka bilist än betong i min väg. De dedikerade bilisterna stoppas inte av betongen ändå.

Richard
Guest
Member

Svårt att se tråden på iPhone 🙂

Cyklist i Spånga
Guest
Member

Eftersom jag går eller cyklar där dagligen: gc-vägarna är populära genvägar för alla från pesnionär till tonåringar, från husägaren som tar gc-vägen till baksidan på huset, alla som skall till kolonilotter, grillställen, idrottsplatser (gc-vägen utanför Rinkeby IP eller vad eländet heter är lör & sön mest en parkeringsplats), de som ska till & från förskolor, de som vill ta kortaste vägen t o fr t ex Tensta o Rinkeby, till traktens alla biltjuvar (lite för gott om dylika).

Brukar du cykla, gå, eller köra bil där (gc-vägarna kring Rinkeby, Tentsa, Kista, osv) ofta?

Richard
Guest
Member

Jag har aldrig cyklat på GC kring Rinkeby, Tensta, Kista så jag borde troligtvis inte uttalat mig. Har inte förstått att det är ett så stort problem där.

Dmitri Fedortchenko
Guest
Member

Men om vägarna nu är redan så populära för biltrafik, på vilket sätt hjälper just den här bomen?
Och frågan är väl egentligen, förutom irritation, orsakar bilister något större hot mot för cyklister och gående?

Och nej jag cyklar inte där, men nog har jag stött på onödiga hinder i cykelbanor ett par gånger – oftast gör de mer för att utsätta cyklister för risk, utan att faktiskt stoppa biltrafiken.

Greijus
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Nya bommar uppsatta på Järvafältet http://t.co/vE6wyyOoDT #cykla

Kristofer
Guest
Member

Med tanke på hur bred vägen är vore det nog bättre att ställa en stolpe med reflexer i mitten om man nu vill stoppa bilister.

Anders E
Guest
Member

Enligt hon som svarar är det inte möjligt då dessa stolpar plockas bort. Det är trist att det prioriteras mer än cyklisters säkerhet.

Arne B
Guest
Member

En ren efterhandskonstruktion. En stolpe är inte lättare att ta bort än att öppna en bom. Det handlar om vilja och om förståelse. Minskar man bredden genom en bom, _minskar_ säkerheten i mötet mellan fotgängare och cyklister.

erikssou
Guest
Member

RT @cykelbloggar: Cyklistbloggen: Nya bommar uppsatta på Järvafältet http://t.co/9k9N6VkpMa @Cyklistbloggen

jwolfers
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Nya bommar uppsatta på Järvafältet http://t.co/vE6wyyOoDT #cykla

cykelbloggar
Guest
Member

Cyklistbloggen: Nya bommar uppsatta på Järvafältet http://t.co/9k9N6VkpMa @Cyklistbloggen

GabGjerswold
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Nya bommar uppsatta på Järvafältet http://t.co/vE6wyyOoDT #cykla