Hur står det till med Cykelplanen? (uppdaterad)

| 66 kommentarer

Via Facebookgruppen Cyklistbubblan hittar jag ett kommunalt beslut att göra om en korsning i Stockholm. Enligt ett annat dokument delfinansieras det dessutom av ”Cykelmiljarden”. Jag fastnade för en passage i texten, den här:
AP7hhnB

Så här står det på sidan tre i samma beslut:

Då såväl S:t Eriksgatan som Fleminggatan ingår i Cykelplanens pendlingsnät ingick även att förbättra framkomligheten för  cyklister.

Jag kollar vad Cykelplanen säger om pendlingsnätet:

Cykelfält i innerstaden 1,75 m (3 m vid höga flöden > 15 000 c/d)

Kommunen är alltså på väg att bygga ett pendlingsfält som de vet är för smalt. Jag vet inte hur det ser ut på S:t Eriksgatan, men jag kan tänka mig att det är rätt många som cyklar där. Kanske handlar det om 15,000 cyklar per dag, jag vet inte. I så fall skulle det behöva vara dubbelt så brett.

För er som inte läst planen så har författarna valt att dela in vägnätet i pendlingsstråk, huvudstråk och lokalstråk:

Med klassificeringen som grund har standardnivåer tagits fram för de tre olika typerna av stråk. Dessa nivåer innebär, framför allt för pendlingsstråken, en standardhöjning jämfört med idag vilket kommer att leda till en väsentlig kvalitetshöjning för nytillkomna och nuvarande användare.

Vidare:

Pendlingsstråken utgör ett övergripande cykelvägnät som ska vara till för alla. Bredder och standard möjliggör att cyklister som tar sig fram med olika hastigheter och med olika förutsättningar kan känna sig trygga och säkra.

Trots det och trots att kommunen alltså sagt sig vilja satsa på cykling och slagit fast en plan för det så följer de den alltså inte. Jag frågar trafikborgarrådet Ulla Hamilton och stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö på Twitter. Per svarar:

Och visst. Det här beslutet togs några månader innan planen slutlig fastställts. Men alla som var med och beslutade visste ju att den var klar och skulle klubbas. Den har varit klar länge, det är därför de kan nämna den i beslutet. En del av beslutsunderlaget handlar ju till och med om att ordna sträckan eftersom Cykelplanen pekat ut den som viktig.

Hur tänkte de? ”Vi kan göra för smala cykelfält för planen är inte klubbad än”? Om de skulle fatta beslutet idag, hur skulle de göra då?

 

EDIT: Dmitri postade en till i kommentarsfältet. Ett beslut från i mars i år:

bälsta

Även där är kommunen medveten om att den bryter mot cykelplanen. Och även där utgår de från den:

Cykelplan ingår Bällstavägen som ett viktigt pendlingsstråk för cykeltrafiken.

Viktigt pendlingstråk alltså.

Hornsgatan, pendlingsstråk enligt cykelplanen och en av Stockholms mest förorenade gator med dubbdäcksförbud på vintern. Där planeras (men beslut är ännu inte taget) följande förändringar:

En cykelbana i västlig riktning, upp för backen, anläggs med bredden 1,30 meter som ersättning för dagens smala cykelfält (1,0 m)

Enligt cykelplanen ska enkelriktade cykelbanor i pendlingstråken vara minst 2,25 meter breda (3,25 vid höga flöden). 1,30 är alltså rejält smalare.

I motsatt riktning, på södra sidan, breddas cykelfältet från 1,0 till 1,5 meter.

Och ett cykelfält längs pendlingsstråken ska alltså vara minst 1,75 meter (3 meter vid höga flöden)

 

EDIT: Så här svarar trafikborgarrådet Ulla Hamilton på Twitter:

S. 17 i Cykelplanen:

De åtgärder som föreslås på de utpekade stråken varierar beroende på var den aktuella länken ligger geografiskt. Det är till exempel inte möjligt att generellt hålla samma önskade bredd i innerstaden som kan skapas i miljöer där utrymmet inte är lika begränsat. En prioritering mellan transportslag kommer att behöva göras i många fall. Det kan bland annat innebära att kantstensparkeringar eller körfält för bilar tas i anspråk för nya, breddade eller säkrade cykelstråk.

Jag tolkade nog den texten som att det går att vara generösare med bredd utanför innerstan, inte som att man kan hålla mindre bredd i innerstan än vad planen faktiskt pekat ut för just innerstan. Texten säger ju inte ”bör” utan ”ska”:

För att uppnå hög kapacitet och trafiksäkerhet ska stråken vara tillräckligt breda så att omcykling och cykling i bredd medges (…)  De ska vara uppdelade i två fält – för att hantera cyklister med olika hastigheter.

Och frågan är hur Hamilton förhåller sig till sista meningen om körfältsanspråk. Hon är sällan särskilt uttömmande i sina svar, Trafikborgarrådet.

Men om man ska våga sig på en gissning vad  framförallt väljer att se i texten, så menar hon att planen säger att ”ska” betyder ”bör” och att måtten är till intet förpliktigande. Planen lämnar alltså öppet för att Hornsgatan får en cykelbana på 1,30 i stället för 2,25. Frågan är då vad den ska vara bra för?

 

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

 • Pingback: IF & Cykelfrämjandet: Umeå har 4 gånger större cykelandel än Stockholm | Cyklistbloggen()

 • Pingback: ”Extra hög standard på huvudcykelstråk” | Cyklistbloggen()

 • Stefan

  Medelflöden Maj/Juni på S:t Eriksbron är 6380 c/d (källa:stockholms stad). Årsmedel ca 4000c/d…(baserat på antagande om att årsdygnstrafik är 63% av maj/juni) långt ifrån 15000 m.a.o.

  • Jag kan tänka mig att det i huvudsak är vid Slussen/Kungsträdgården/Munkbroleden som man når upp till 15,000. Men kul att de börjat räkna, det gjorde de inte förut.

 • Elin

  Jag ser ett stort problem här. Ulla Hamilton hänvisar kallt till sidan 17 men hon verkar inte ha läst hela sida 17 själv.

  • Man vet aldrig vad hon menar. Hon är alltid extremt fåordig, förutom när hon tycker cyklister är bortskämda.

 • AndreasD

  Uppgiven… Kraftigt uppgiven.

  Det som tröttar mig mest är varmluften som kommer från Stadshuset. Jag hade haft mer respekt för dem som bestämmer om man faktiskt hade varit ärlig och sagt att ”Cyklister är inte en prioriterad trafikantgrupp – Tvärtom!”. Då hade jag kunnat anpassa mig till det. Som det är nu är man mest bara besviken på allt som har med cyklingsambitioner i den här staden.

 • Jocke von Scheele

  Man kan väl inte följa cykelplanen om det finns andra intressen också?! Rymliga cykelbanor kan man ju bara bygga på de ställen där det inte finns alternativa användningsområden för marken förstår ni väl.

 • JohanJohnsson

  har stockholm någon enkelriktad cykelbana på 2,25m???

  • Vet inte. Inte som jag sett i alla fall. Någon läsare som vet?

   • JohanJohnsson

    det jag kan tänka mig ska va den lilla snutten cykelbana som går utanför maria magdalena kyrka på hornsgatan på väg mot slussen

   • Krister Isaksson

    Västerbron, snart även Lilla Västerbron.

    • JohanJohnsson

     är västerbron enkelriktad??

     • Yes

     • Krister Isaksson

      Ska vi vara riktigt noga så finns det vad jag känner till bara två enkelriktade cykelbanor i Sthlm. Nämligen Västerbron och Skanstullsbron. Där finns både skyltning och en skriven LTF (lokal trafikföreskrift). Det är vad som krävs för att de ska vara enkelriktade. Alla övriga är dubbelriktade!

      • JohanJohnsson

       den skyltningen har jag inte sett

       • JohanJohnsson

        har nu sett den på google maps men har aldrig tänkt på den när jag cyklat förbi

      • JohanJohnsson

       är skyltningen som jag postade i cyklistbubblan angående hornsgatan inte giltig då krister??
       https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151636955318286&set=gm.565606320156461&type=1&theater

       • Krister Isaksson

        Hamnade i tunneln vid Mikrofonvägen så jag vet inte vad du menar?

        • JohanJohnsson
         • Krister Isaksson

          finns det även en LTF så ha vi nu tre enkelriktade cykelbanor i Sthlm!

        • Lite OT: vad tycker du om nya färgen där Krister, du har ju spytt galla över den lösningen. Nu har de äntligen lyssnat och fixat den. Klappat å klart 😉

         • Krister Isaksson

          Konstgjord andning, ett tecken på panik – gör något! I efterhand försöka rätta till något som inte kan rättas till utan omfattande ombyggnation. Fortfarande är ju inte siktenproblemen lösta, du har bråkdelar av sekund på dig att hantera en ev konflikt. Man hanterar fortfarande inte den dubbelriktade cykeltrafiken. Tänk er att man byggt en motsvarande biltunnel. Oj det blev visst lite fel, men då målar vi väl lite färg på asfalten! Amatörernas afton…

          • Ja, det är bisarrt.

          • Erik Johansson

           Intressant att det inte finns riktlinjer för sådana här ”backe ner + sväng + tunnel + sväng + backe upp”. De är ganska vanliga, och dyra antar jag.

           Finns det några som är bra?

          • Krister Isaksson

           Jag skulle säga att det finns tämligen väl beskrivet i mängder av handböcker, exvis stadens egen ”Cykeln i staden”, i VGU, i GCM-Handboken, i ett antal idéskrifter som Vägverket tidigare gett ut osv. Och visst finns det mängder av bra tunnlar, dock inte denna som är bland de värre. Inför planerandet av denna tunnel fick jag/Trafikkontoret dessa ritningar på granskning från Exploateringskontoret för att lämna yttrande/synpunkter. Mitt/Trafikkontorets svar var att denna tunnel innehåller i stort sett alla fel man kan göra vid utformning av en gc-tunnel och att stora förändringar var nödvändiga. Inga av synpunkterna beaktades utan man gick vidare och byggde förslaget. I stort sett omedelbart efter öppnadet av gc-tunnel började olyckor hända där människor kom till skada och dessa olyckor kommer att fortsätta att ske så länge tunnel och dess anslutningar ser ut som de gör. En upprättelse jag fått i efterhand efter att så tydligt blivit överkörd är att i den nya Cykelplanen så är ett förslag till bro upptagen. En bro som skulle löpa utmed E4/E20 och som man startat utredning på. Men vi vet ju alla hur Cykelplanen hanteras så det kanske inte blir nåt med den heller…

          • Erik Johansson

           Planen jag hittade är från 1999, intressant att den fortfarande genomfördes mer eller mindre som den ritades då trotts så stora ändringar i den lokala situationen, fler lägenheter, massa studenter osv.

           http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-Gallande/?JournalNumber=1998-00005&rid=77619&flg=0&plantype=Detaljplan

          • Olof E

           Mycket intressant, Jag har alltid upplevt tunneln som farlig men jag har inte sett någon olycka även om det är nära många gånger. Finns det någon statistik över cykelolyckor som är online? Jag har bara sett Svd:s karta och jag misstänker att den inte är komplett.

          • Krister Isaksson

           Nej finns inte olycksdata online för allmänheten.

      • Anders Norén

       Går det att läsa LTF:erna någonstans på webben?

       • Krister Isaksson

        Osäker på om allmänheten har tillgång till dem, du får kontakta Trafikkontoret och fråga.

       • Fredrik G
        • Anders Norén

         RDT-databasen är jag bekant med, men alla LTF:er finns (ännu) inte med där.

  • Hur bred är cykelbanan på Skeppsbron?

 • Tomas Granditsky

  Att inte kunna köra om på cykelbanan lockar ju bara till att köra ute i vägbanan.

 • Erik Johansson

  Jag gillar bymiljövägar, det skulle gott kunna införas lite överallt, visst det blir inte separerat, men det måset hjälpa lite..

  https://maps.google.se/maps?ie=UTF8&ll=61.073089,14.488864&spn=0.00932,0.066047&hnear=Bon%C3%A4s,+Dalarnas+l%C3%A4n&t=m&z=15&layer=c&cbll=61.07309,14.488878&panoid=fSZ1yy3SJRwulqOhwmQ00A&cbp=11,356.14,,0,21.4

 • Det är kul att ni tar upp detta.

  Här är ännu ett projekt där cykelbanor minskar i storlek och uppfyller inte normen enligt cykelplanen.

  http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-03-14/Dagordning/10/10.pdf

  ”Den begränsade gatuutrymmen tillåter inte att följa normen för cykelbanan enligt Cykelplanen (2,25 m)”

  Trots att det inte handlar om innerstaden.

  Vad sägs om denna godbit?
  ”Cykelbanan på norra sidan av gatan minskas från 1,7 till 1,4 m.”

  Har för mig att det fanns flera liknande dokument från 2013, ska se om jag kan gräva fram dessa.

  • Jag la till det i texten. Hittar du fler, hojta så lägger jag in.

   • Man följer bara cykelplanen när det betyder att man inte behöver göra något!

    ”Sträckan är en länk i det lokala cykelnätet och sålunda inte ett prioriterat stråk att åtgärda enligt cykelplanen. Kontoret anser i dagsläget att nyttan inte är tillräcklig stor i förhållande till investeringen, varför det här presenteras ett reducerat alternativ för skolornas behov.”

    http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-04-18/Dagordning/10/10.pdf

    Det kommer nog bli ett vanligt tema – cykelplanen följs bara när man ska ursäkta varför man inte åtgärdar en sträcka 😉

   • Hornsgatan, beslut taget 2013-04-05

    ”En cykelbana i västlig riktning, upp för backen, anläggs med bredden 1,30 meter som ersättning för dagens smala cykelfält (1,0 m).” (cykelplan – 2.25m)

    ”I motsatt riktning, på södra sidan, breddas cykelfältet från 1,0 till 1,5 meter.” (cykelplan – 1.75m)

    http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-04-18/Dagordning/11/11.pdf

    Står inget om cykelplanen, men bredderna når inte upp till cykelplanen ändå. Hornsgatan anses vara pendlingsstråk enligt cykelplanen, alltså 2.25 breda cykelbanor och 1.75m cykelfält.

    • Inlagt

     • JohanJohnsson

      du får nog omformulera texten om hornsgatan igen ;-))

      • Ummm… det var därför jag inte använde ordet ”beslut” eftersom det stod ”Förslag till beslut” på dokumentet. Eller vad menar du?

       • JohanJohnsson

        båda dokumenten är fastställda beslut
        men det som citeras ur beslutet om hornsgatan är för den etapp av hornsgatan(etapp4) som fortfarande inte är beslutad. dokument om hornsgatan är rörigt men det är ett beslut om att bygga etapp5

        • Jag tolkade det som att det var ett ärende som fortfarande väntade på beslut när jag citerade ur dokumentet jag länkade till: http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-04-18/Dagordning/11/11.pdf

         • JohanJohnsson

          här är det faktiska beslutet

          • Men det är etapp 5? Etapp 4 väntar väl på konsekvensanalys av Slussenbyggnationen?

           Nu är det rörigt.

          • JohanJohnsson

           ja det är etapp5 är hornsgatan efter korsningen med långholmsgatan ner mot hornstulls strand och det är det som man beslutat om

           etapp4 väntar på konsekvensanlys………

           ja det blev väldigt rörigt

          • Tycker det ser bra ut i blogginlägget nu. Etapp 4 har utformats, men ännu har man inte fastställt den.

           Däremot så är det samma bredd på cykelbanor (1.3m) och cykelfält (1.5m) som har anordnats på nyligen färdiga delar av Hornsgatan mellan mariatorget och ringvägen, så det lär användas som ursäkt för varför man lika gärna kan göra samma bredd även i backen mellan ringvägen och ansarievägen.
           Oavsett borde ett öga hållas på etapp 4.

    • JohanJohnsson

     nja beslutet som togs var om etapp5
     texten som är citerad ovan är för etapp4 och den är fortfarande ”på förhandlingsbordet” om jag läser rätt

     • Ja du har rätt. Mycket förvirrande dokument det där. Men då betyder det att det fortfarande finns stor möjlighet att påverka och förhoppningsvis tvinga fram en bättre lösning, t.ex genom att man tar bort parkering på ena sidan av vägen….

   • ”Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet. Inriktningsbeslut 1”

    Inte lika dömande, då det är bara inriktningsbeslut, men redan från början är ambitionen rätt låg:

    ”Cykelbanorna/fälten kan därför på vissa platser, inte få den önskade bredd som föreslås i cykelplanen utan att andra intressen eller trafikslag prioriteras bort. Avvägningar kommer att göras utifrån de förutsättningar som råder lokalt på platsen.”

    ”Vid korsningarna kan det behöva göras avsteg från cykelplanens mål vad gäller breddmått för cykel, då det behöver göras avvägningar mot andra trafikanters behov.”

    http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-02-07/Dagordning/8/8.pdf

  • JohanJohnsson

   jag kan avvara dessa 30 cm när jag blir helt separerad från gångtrafiken vilket inte är fallet innan ombyggnaden.

   • Det intressanta är att man bygger en 3m bred gångbana bredvid, det är en liten stig där nu, behövs verkligen 3m till fotgängare på den typen av sträcka?

    • JohanJohnsson

     håller med om att en 3m bred gångbana känns väldigt överdimensionerad

   • Tja, cykelplanen pekar ju ut att anledningen att miniminormen ska vara 1,75 är att cyklister ska uppleva säkerhet och dessutom kunna köra om. Det här handlar alltså om den typ av infrastruktur som cykelplanen pekat ut som den absolut viktigaste. Då kan man ju tycka att det vore bra att åtminstone till en början följa normen man själv satt upp.

 • Håkan Zäta

  ”Man” vågar inte prioritera cykeltrafiken när det väl kommer till kritan, alltså?

 • Krister Isaksson

  Det kommer komma massor av liknande beslut där staden inte kommer uppfylla det som pekas ut i Cykelplanen.