Hälften kör för fort på 40-väg

| 31 kommentarer

Apropå att övergångsställen tas bort eftersom de är farliga för fotgängarna som inte ser sig för och apropå att ”ingen annan grupp” än cyklister bryter ”så frekvent mot lagar och regler”, som SVT skrev förra året, så skriver DN idag att:

nästan hälften

 

Nästan hälften.

Men kom ihåg, alla är bilister:

– Det är få andra lagar som hälften av befolkningen bryter mot systematiskt, säger Rickard Cosini, kommunikationsansvarig på NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

När en cyklist bryter mot lagen representerar hen alla cyklister. När hälften av bilisterna gör det, representerar de oss allihop.

Det här är den första nationella hastighetsmätningen sedan 2003 och 3 miljoner fordon har registrerats. Jag hoppas lite att den här typen av statistik kan få två effekter: att hastigheten sänks och som cyklist, att vi kanske ser färre generaliserande uttalande i stil med dem från SVT.

(Länk om du har tillgång till DNs digitala version, 24 h länk om du inte har det) EDIT: Här finns publik länk.

 

EDIT: Undersökningen omfattade inte gator med 30 km/h som hastighetsbegränsning, men så här berättar polisen att det gick till för någon vecka sedan när de hade hastighetskontroll på Södermalm i Stockholm.

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

 • Pingback: Allt fler elcyklar – nu sjunker hastigheten i trafiken | Cyklistbloggen()

 • Pingback: När poliser har fördomar om cyklister | Cyklistbloggen()

 • Pingback: Cyklister är trafikens lagbrytare | Cyklistbloggen()

 • Pingback: Cyklisthat i media | Cyklistbloggen()

 • Pingback: Motormännen: Utbilda bort rödljuskörarna! | Cyklistbloggen()

 • Christian

  Test

 • Jon Jogensjö

  Jag tänker att även denna bloggpost nästan riskerar att bli generaliserande fast kring bilister (jag förstår att uppsåten inte är det). Alla är trafikanter, det är inte fordonstypen som bestämmer om trafikanten väljer att följa trafiklagen och hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler. Det är den enskilda individens medvetna val, de värderingar som sitter inne i förarens huvud helt enkelt. Farliga och olagliga beteenden finns i alla kategorier, cyklister, bilister, fotgängare, bussförare, lastbilsförare osv. Jag tänker att denna hastighetsundersökning egentligen visar att hälften av alla trafikanter oavsett trafikslag är kapabla att välja ett farligt och olagligt beteende i trafiken. Det kan betyda att även hälften av cyklisterna kan välja ett farligt beteende. Och det skulle i så fall innebära att det omedelbart borde startas ett projekt att kommunicera kring tillräckliga säkerhetsmarginaler för cyklister i olika situationer. Men det verkar fortfarande vara känsligt att i cykelforum tala om att cyklister precis som alla andra kategorier alltför ofta väljer farliga beteenden i trafiken. Det är lättare att peka ut andra grupper. Jag tror verkligen inte att DNs statistik kommer att sänka hastigheten hos bilisterna. Däremot tror jag att om cyklisterna startar en egen kampanj för cyklister, kommer det även att smitta av sig på bilisterna, eftersom många cyklister också kör bil. Självklart behöver motororganisationerna också starta motsvarande kampanj. Och media behöver sluta skriva att väglag och väder orsakar trafikolyckor.

  • Jag håller med om att detta måste diskuteras mera. En vi-och-dom-attityd kan svårligen bekämpas med ännu mera vi-och-dom.

   Samtidigt tror jag en diskussion om trafiksäkerhet har sina begränsningar. Man måste prata om etikett och trivsel också. Trafiken kan liknas vid en fest. Man får inte göra hur som helst på en fest, och man kan själv påverka hur trevligt man har på festen. Ingen skulle tycka att det var en bra fest bara för att man klarar sig undan helskinnad. Men det är på den nivån diskussionen ligger idag tyvärr. Så länge du inte blev matförgiftad eller fick brännskador så var det en bra fest.

   Jag vill också prata om bekvämlighet. I kollektivtrafiken räcker det inte med säkerhet och punktlighet, man förväntar sig också stoppade säten och luftkonditionering, enbart för bekvämligheten. Den buckliga asfalt och konstiga linjedragning som finns på många cykelbanor är som en buss med träbänkar och utan ventilation. Det borde gå att klaga på såna saker också, och få dem åtgärdade. Allra helst att det bara funkar.

   • Jon Jogensjö

    Jag gillar verkligen tanken att prata bekvämlighet. Då blir det mer attraktivt att få folk att börja cykla. Jag hatar tex alla konstiga gupp för vattenavrinning som är byggd rakt över stomcykelbana.

    • Det har jag inte sett, men på bilvägar ordnas vattenavrinning genom att vägen är välvd svagt uppåt mot mitten så att vattnet rinner av. Det finns också ordentliga diken. Det slarvas med detta på cykelvägar, vilket märks särskilt på vintern då tövatten inte rinner bort utan fryser.

     • Inte bara slarvas med, på flera ställen i Stockholm är cykelfälten placerade precis dit avrinningen rinner: i rännstenen. Vilket gör att fältet fylls med vatten på sommaren, och med is och snö på vintern. Ett exempel på något som både försämrar säkerhet och komfort.

  • Vi är alla människor som gör misstag – även i trafiken.

   Men det finns en helt avgörande skillnad – cyklister utgör mycket sällan en livsfara för sina medtrafikanter, även om de gör stora misstag – medan redan små misstag av en bilist kan ge fatala följder för oskyddade trafikanter. Denna skillnad gör att man måste ställa mycket högre krav på bilister. Man kan tillåtas att vara lite slarvig med ett ärtrör, men den som sitter med en skarpladdad AK-47 i handen får inte göra några misstag alls.

   • And there’s another point to be made here – there’s a whole engineering science called ”traffic engineering” which has developed praxis to make the road environment for cars as forgiving and understandable as possible. And the state and kommuns invest literally billions of SEK annually on (motor) traffic. The traffic environment provided for cyclists is not designed or implemented to any sort of a comparable standard. And when a cyclist then makes an unwise decision it is blamed on him personally not on the environment in which he rides.

    • Gatumiljön är utformad för höga hastigheter, 50 km/h. Det är för högt. Man måste smalna av filerna, ta bort filer, bygga fartgupp. Huvudleder är en dålig idé, det är alltså en regel som säger att bilisterna INTE ska lämna företräde i korsningar.

   • Jon Jogensjö

    Hej Anders, det är tyvärr inte så mycket misstag i trafikolyckor, det är oftast medvetna felhandlingar enligt VTI forskning. Nästan alla trafikolyckor beror på medvetna felhandlingar helt enkelt. Självklart är den medvetna felhandlingen i bil avsevärt farligare än motsvarande på cykel. Men jag förstår bara delvis poängen med att framhålla detta, eftersom det ofta kan vara samma trafikant som kör både cykel och bil. Ett farligt beteende kan ”smitta” mellan de olika trafikslagen. Och även om cykelolyckan ger mindre skador finns ändå risken för betydande skador med allvarliga men. Och vad är problemet egentligen med att hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler i cykling? I stadstrafik kommer jag ändå att få stanna vid rödljus så ofta så det finns ingen tidsvinst med att cykla farligt.

    • Eller så läser man vad som VTI verkligen skriver i rapporten, nämligen att majoriteten av alla olyckor som involverar motorfordon (eller om det till och med var avgränsat till bilar) beror av medvetna felhandlingar. För cykel saknas övergripande uppfattning och statistiken är ofullständig, men Anna Niskas studie om cykelolyckor visar att singelolyckor normalt har andra skäl än medvetna felhandlingar. Det är en ganska fragmentarisk bild, men det är allt som finns och som går att säga. Den statistik och den forskning som finns tyder inte på att cyklister orsakar olyckor genom medvetna felhandlingar.

     • Tror Jon syftar på ”Medveten fel(upp)handling av Gatukontoret”

  • Men värderingarna kommer ju någonstans ifrån, de uppstår inte av sig självt i individen. Det är acceptabelt att köra för fort med bil, t o m till den grad att man ofta får en lång kö av bilar bakom sig när man kör den hastigheten som är bestämd som maxhastighet. Det är inte en slump att så många enskilda individer som kör bil bestämde sig för att just hastighetsbegränsningen är en regel som det är acceptabelt att bryta emot.

   Den fysiska miljön spelar också in, den påverkar den enskilda individens handlande. Den kommunicerar också en form av värderingar. Trafikmaktordningen är att bilen kommer i första hand, det påverkar självklart bilisten som därför ser cyklisten som en inkräktare. Det är inte en idé som poppat upp i bilistens huvud utan påverkan utifrån. Utgår man från att allting uppstår i och finns i den enskilda individen blir det ju meningslöst att försöka förändra någonting till det bättre, eftersom individen då är oemottaglig för yttre påverkan.

   • Jon Jogensjö

    Håller med dig, visst blir individen påverkad utifrån, Jag har precis beställt boken trafikmaktorningen, ska bli spännande att läsa. Bilfabrikanternas reklamfilmer visar ju ofta bilar som swischar fram med fräcka uppställ i snön. Media skriver nästan alltid om att olika väder orsakar olyckor, vilket ger en signal att den enskilde inte har ett eget ansvar. Om mina medtrafikanter kör på ett speciellt sätt, ja då är det lätt att göra likadant.

  • Jag tycker du gör en massa statistiska antaganden som det inte finns stöd för. Exempelvis saknas det helt stöd för att säga att hälften av befolkningen är kapabel att bryta mot trafiklagstiftningen. Generaliseringen som sådan är intressant, som påpekas i blogginlägget ovan. När det är cyklister så är det cyklister som gör fel. Det är inga 25 procent av befolkningen som bryter mot lagen när 25 procent cyklister rödljuskör i Stockholm. Men när det är bilister det handlar om blir den gruppen plötsligt representant för hela befolkningen. Statistiskt är detta helt uppåt väggarna, men det visar ju på vissa värderingar. Såsom att alla medborgare som räknas kör bil. Denna värderingen ligger bakom nästan allt som blev katastrof inom det senaste halvseklets stadsbyggnad. Samhället slutade byggas för alla utan byggdes för, som en lokalpolitiker ansvarig för rivningen av en hel stadskärna faktiskt uttryckte det, ”att serva de bilburna kundernas behov”. Resultatet blev ett massivt bilberoende och ett samhälle som blev mycket otryggt och otillgängligt för alla som inte väljer bil. Se dokumentären ”När domus kom till stan”.

   Jag tycker dessutom att du uppvisar dålig insikt i hur cykelolyckor ser ut. Många av de vanligaste olyckstyperna går inte att undvika med att cykla försiktigare, hålla bättre marginaler. Jag diskuterar de vanligaste olyckstyperna på min blogg http://minvision.blogg.se, se serien ”Pragmatiskt om trafiksäkerhet för cyklister”. De vanligaste olyckorna inkluderar bland anat att framhjulet plötsligt låst sig, att cyklisten kört på någon oväntad kant/ojämnhet, och nedsatt väggrepp. Jag tror inte försiktigare cykling är lösningen, för i princip handlar det då om att leda cykeln och treva sig fram på dåligt upplysta cykelbanor eftersom man aldrig kan lita på kvalitet eller att den är fri från farliga objekt som kan dölja sig i skuggorna. Och då cyklar man inte längre…

   Det finns vissa skillnader mellan att diskutera trafiksäkerhet för bil och trafiksäkerhet för cykel. Och den viktigaste skillnaden är ambitionsnivån från ansvariga. Cyklister bryter sällan mot några lagar som på riktigt äventyrar säkerheten. Istället är det faktiskt ofta helt laglydiga cyklister som skadar sig. Få cykelolyckor beror på medvetna felhandlingar. Istället är det frågan om otur eller rena misstag som resulterar i olyckor. Detta är helt orimligt. Det måste finnas ett visst utrymme att göra misstag på, eftersom vi är människor. Det samma är hur som helst inte sant för biltrafik där de flesta olyckor kan härledas till medvetna felhandlingar. Det som definieras som ”Medvetna felhandlingar” är alltså typiskt att köra över hastighetsgränsen och att köra berusad eller drogpåverkad.

   En annan aspekt är att man gärna försöker trycka in cyklar i regelsystemet som är framtaget för bilar. Att det skulle fungera är långt ifrån självklart. Regler som är viktiga för att biltrafiken ska fungera kan vara rent av livsfarliga för cyklister. Såsom problemet med högersvängande lastbilar, där cyklisten på grund av att följa lagen dödas. Likväl kan det finnas andra regler som behövs för att cykling ska fungera som inte alls passar bilar. Det vet vi inte, eftersom ingen någonsin tänkt tanken att fundera på ett regelsystem med cykeln som utgångspunkt.

   • Jon Jogensjö

    Tack Johannes för din kommentar, både som svar på mitt inlägg och andra bra trådar om tex bil-normen.

    1. det är inte statistik jag presenterar, utan tvärtom skriver jag att det är mina tankar.
    2. jag skrev inte att hälften av befolkningen är kapabel att bryta mot trafikförordningen, jag skrev att hälften av alla trafikanter är kapabla att välja ett farligt och olagligt beteende.

    3. Jag håller helt med om att cyklister särbehandlas negativt som grupp, och att mycket i samhället är uppbyggt kring bilen, att bilen är norm osv. Och att bil-normen är konstig och dålig på många sätt.

    4. Cykelolyckor/framkomlighet. Jag har i princip aldrig behövt dra ner på tempot i pendelcykling på grund av att jag håller tillräckliga säkerhetsmarginaler. Jag förstår verkligen inte vad du menar med att man skulle leda cykeln, det låter väldigt konstigt. Däremot det som drar ner på framkomligheten är tex felplogade cykelbanor, för smala, feldragna och för få cykelbanor, dålig skyltning. Det enda som är farligt för mig till 99% är mina medtrafikanters val av farliga beteenden, och det ser jag hela tiden jämnt fördelat i alla trafikslag. Det är mina praktiska erfarenheter om cykelolyckor, som du tycker är dåliga? jag förstår inte riktigt hur du menar där.

    5. Du skriver att ”Cyklister bryter sällan mot några lagar som på riktigt äventyrar säkerheten.” Den definitionen blir svår att använda och diskutera tror jag, det öppnar nästan för att man kan bryta mot lagen bara det inte på riktigt äventyrar säkerheten. Och då definitionen ”på riktigt äventyrar säkerheten” sannolikt inte används i lagtext eller av trafikmyndigheter eller i forskning, känns det svårt att hitta statistik som bekräftar din teori.

    • 2, My bad, men det är fortfarande samma grundläggande fel. Det finns ett beroende i datan som omöjliggör en sådan generalisering.

     4. Tittar man på de olyckor som sker, finns en bra översikt från VTI av Anna Niska, så är detta precis vad man kommer fram till, att man i princip måste gå för att undvika olyckorna. Det handlar exempelvis om plötsligt låst framhjul, oväntat nedsatt grepp samt diverse konstiga objekt på cykelbanan som man inte upptäckt. Det som du kallar ”säkerhetsmarginaler” är antagligen mer av trygghetsmarginaler.

     5. ”På riktigt äventyrar säkerheten” innebär alltså att det uppstår ett säkerhetsmässigt problem på grund av regelbrottet. Tittar man på vanliga regelbrott som cyklister gör framgår att detta inte kompromissar trafiksäkerheten. Istället är det cyklister som rör sig inom lagens gränser som råkar ut för olyckor. Det går faktiskt att visa att cyklistgrupper med sämre regelefterlevnad klarar sig bättre än de med bättre. Exempel på detta är att det är övervägande kvinnor som har dödats av högersvängande lastbilar. Förklaringen är att de i högre grad stannar för rött i en livsfarlig situation medan män i högre grad cyklar mot rött och därmed inte hamnar i den här farliga situationen. Det är bara att plöja rapporten på singelolyckorna, som är den vanligaste typen av olyckor, för att inse att cyklister i allmänhet inte skadar sig till följd av regelbrott. Regelbrotten cyklister ändå gör innebär alltså inte en trafiksäkerhetsmässig försämring.

 • Andra citatet hade fått felaktig formattering, vilket fick det att se ut som att NTF stod för sista meningen. Det är nu ändrat.

 • Ms_Xx

  Det var i alla fall lite upplyftande att läsa den andra artikeln, ”Bilister låter ego gå före trafiksäkerheten”. Där konstaterade någon (glömt vem/i vilken roll) att ”det är bara jag jag”, apropå att folk väljer att köra för fort t.om. förbi skolor. Att fortkörningarna inte går att bortförklara med att de inte är medvetna om riskerna/att de gör fel.
  Som motvikt mot det vanliga att cyklister är fartdårar alltså. Dårar finns visst överallt.

  Riktigt upplyftande vore det att få läsa att folk har börjat bete sig mer hänsynsfullt, men det kanske kommer med upplysningskampanjerna :-)!

  • Hoppas inte för mycket på det där med hänsyn.

   Jag har varit i Japan en del, och kan konstatera att Japaner är ett väldigt hänsynsfullt folk som ofta gör allt för att inte vara i vägen eller hjälpa en eller bara vara snälla och trevliga.

   Men försök att gå över en gata med övergångsställe och du ser en helt annan sida, där inte en jävel stannar tills man går ut i vägen framför bilen, och de tutar precis som i vilket annat land som helst.
   Ambulanser och polisbilar behöver använda megafon där de BER förare flytta på sig. De använder ofta inte vanliga polisljud, utan sitter och säger ”ambulans på väg, vänligen flytta på er”….

   Så om en av världens mest hyfsade folk blir till djur bakom ratten, vad är hoppet för oss här i Svedala!?

   • Ms_Xx

    Hm, har också varit där en del (bott ett tag), har inte tänkt på att det är så faktiskt. Men det kanske är därför man får/ska cykla på trottoarerna? Jag cyklade bara på bakgator… (i Tokyo). Fint.

    Megafonerna är ju ett ganska trevligt drag, mer personligt än sirener. Helt i linje med folksjälen (omtanke/hänsyn).
    Älskar Japan.

    • Då har du ju mycket bättre koll på det där än jag, då jag har bara promenerat runt, inte cyklat.

     Men jag observerade dock flera gånger att folk inte flyttade på sig trots megafonerna 😛

     Och ja, Japan e awesome!

 • ”Om man förstod hur farligt det är att köra för fort bland oskyddade trafikanter, skulle efterlevnaden bli bättre, säger NTF”.

  Hm, jag tror inte det är så enkelt att NTF ”förstår” medan alla andra är dumma. Många vägar och gator inbjuder till höga hastigheter. Bilfilerna är för breda, skyltbryggorna ser ut som på motorvägar, trafikljusen prioriterar bilister, och köer anses miljöfarliga. Bilarna är tystare inuti än utanpå, och det känns ofta långsammare än vad mätaren visar.

  Så jag tror det är lika mycket gatuförvaltningen och biltillverkarna som inte förstår, eller kanske inte vill förstå. Om NTF legitimerar detta så är de en del av problemet. Och det tycker jag de gör, när de säger att allt som behövs är att bilisterna respekterar skyltarna. Vad hjälper en skylt, när hela gatan är felkonstruerad?

  • Försiktigt nu – annars får vi kullersten på cykelbanorna 🙂

   • Ja det är ju en del av fartblindheten! Om man cyklar i 25 km/h så är det ”fort”, även om det är förbi en skola där bilister är välkomna att hålla 30 km/h. Det är inkonsekvent, och jag tror att NTF och gatukontoret är lika skyldiga till det som folk i allmänhet.