Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet:”Ploga cykelvägarna först”

| 13 kommentarer

Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet har gjort ett gemensamt uttalande (bloggpost och pressmeddelande) där de bland annat säger att:

Fler kommuner bör prioritera att snöröja cykelvägar innan bilvägar. Det är lättare att köra bil i 10 cm snö och på dåligt plogade gator med is och snömodd än att både cykla och gå.

och:

Cyklister är oskyddade trafikanter och riskerar svåra skador. Snö och halka är farligare för cyklister än för större fordon.

Det är intressant att allt fler nu börjar lyfta frågan om att ändra prioriterandet av snöplogningen – även Karlskoga kommun gjorde lite nytänk i vinter när Bosse Björk kom på att sätta genusglasögon på snöröjarna. Förutom att det är kul eftersom så många priviligierade blir provocerade av det,  så är kul eftersom de drar ungefär samma slutsatser som If och Cykelfrämjandet gör:

Numera gör vi annorlunda. Gång-/cykelvägar och busshållplatser har generellt högre prioritet eftersom en decimeter snö är svårare att ta sig fram i med cykel än med bil, även snöplogkanter vid busshållplatser måste tas omhand tidigare.

Jag gillar det såklart skarpt eftersom det är sant. Det är farligt att cykla när det är halt. Det är lättare att köra bil på dåligt plogade vägar än att cykla på dåligt plogade cykelbanor.

Rena cykelbanor gör det attraktivare att cykla även på vintern och det finns en poäng i att se till att det är lätt för alla, även privatbilister, att ställa bilen på vintern. Då lämnas vägarna klara för de som behöver den bäst: uttryckningsfordon och lokaltrafiken.

utryckningsfordon

Lättlyfta fordon ftw!

Det enda motargumentet när det gäller storstäder är att plogning av vägar faktiskt måste ske för just utryckningsfordon och lokaltrafiken. Ingen vill ju riskera att en ambulans eller brandbil inte kommer fram i tid. Och när lokaltrafiken står stilla väljer många att istället ta bilen.

Men det betyder inte att alla bilvägar och parkeringsplatser måste vara asfaltsrena innan snöröjarna tar sig tid att svänga upp på gång- och cykelbanan, som IF och Cykelfrämjandet mycket riktigt skriver, så klarar motorfordon snömodd rätt bra.

Genom att inte i praktiken ploga för privatbilism, utan bara för yrkestrafiken, så får man kapacitet över att lägga på gång- och cykeltrafiken. Alla vinner. Bussarna kommer fram och vintercykling blir säkrare och attraktivare som transportmedel för alla de korta och medelkorta resor som görs med bil idag.

Extra roligt att If och Cykelfrämjandet skriver om det här, vi har ju annars varit lite kritiska mot dem.

EDIT: GP skriver också, Helsingsborgs Dagblad, UNT och Sveriges Radio/Dalanytt.

 

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

13 Kommentarer på "Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet:”Ploga cykelvägarna först”"

Avisera mig när
avatar
trackback

[…] dock inte många minuter innan det visade sig å utmärkt.Kanske hade   kommunen hörsammat uppropet från If och Cykelfrämjandet som Cyklistbloggen skrev om? Cykelbanorna var plogade och fina med bra parkeringsmöjligheter längs […]

Jocke
Gäst

En liten detalj angående i vilken ordning man plogar olika körbanor: Eftersom de flesta snöplogar som används för bilarnas körbana är av ”landsvägstyp”, dvs skyfflar snön åt sidan, är  det inte alltid så lyckat att ploga cykelbanan först. Det som händer då är att man först röjer cykelbanan fri från snö, sen kommer storplogen och skyfflar upp en massa snö och is över hela cykelbanan. Ett mycket vanligt scenario.
Det hela bottnar ju i att man har en plog som fungerar väldigt bra när man har ett landsvägsdike att vältra ner snön i, men mindre bra när det ligger andra körbanor i anslutning till vägen/gatan. Ytterst handlar det om att själva snöröjningsverktygen är utformade efter principen att bilar är viktigast, vilket antagligen är svårare att komma tillrätta med än att göra om plogningsschemat.

Jon Jogensjö
Gäst
Jag håller med i allt. Huvudbudskapet är väldigt bra. Men det finns ett problem med att blanda ihop trafiksäkerhet med trafikflöde. Exakt samma argumentation återfinns bland motorburna trafikanter ”de farliga vägarna” när det egentligen handlar om farliga trafikanter. Ja, jag har tjatat om det förut. Det är samma fenomen som ”ingen bakom ratten”. Det är också viktigt att snöröjningen sker på rätt sätt, ibland kan det vara nyplogat men ändå i princip ofarbart. Mixade cykelbanor/gångbanor är ett stort problem för vintercykling. Fotsteg ger en kullerstensprofil på cykelbanan. Se länk nedan. http://cykelpendlarehasselby.blogspot.se/2012/12/nyplogat-skiftande-resultat-trots.html Åter till skillnaden mellan trafikflöde och trafiksäkerhet. När det är snöröjt på rätt sätt ökar framkomligheten och ett högre trafikflöde tillåts. När det är snöröjt på fel sätt eller inte alls minskar framkomligheten och trafikflödet sänks. Inga konstigheter. Men varför kan man inte hävda att det är farligt att cykla när det är halt? 1. Det är olyckligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, det ger en signal till trafikanten att den inte har ett eget ansvar att anpassa körningen efter väglag och trafiksituation. 2. Trafiklagen är skriven så att ansvaret ligger på trafikanten att anpassa körningen efter väglag och trafiksituation. 3. Det riskerar att fördumma läsaren, det förutsätts nästan att trafikanten inte förstår att… Läs mer »
Christian Gillinger
Gäst

Men att bilisterna blandas in har ju med prioritering att göra? Om mer resurser ska läggas på cykelinfrastrukturen så måste det antingen kosta mer (för att kunna ta in mer personal och utrustning för att röja cykelbanor) eller prioriteras annorlunda. Och då menar ju If och Cykelfrämjandet att man kan prioritera ner biltrafiken eftersom den inte är lika känslig för snö. Det blir tillfredställande framkomlighet med 10 cm snö för bil, men inte för cykel.

Så förstod jag det i varje fall.

Jon Jogensjö
Gäst
Jag upplevde att Cyklistbloggens blogginlägg och If’s pressmeddelandet inte handlade om hur man bygger infrastruktur trafiksäkert utan om snöröjningens roll för bl.a. trafiksäkerheten. Så jag förstår inte helt din invändning om förlåtande trafikmiljö. Jag skrev ju att ”Självklart ska cykelbanor snöröjas tillräckligt snabbt, ofta och på rätt sätt, ner till asfalten”.  I frågan om man ska bygga trafiksäker infrastruktur håller jag självklart med dig. Ja, infrastruktur ska absolut byggas säkert och det behövs löpande forskning där. Finns det överhuvudtaget någon som inte tycker det? Men det måste kombineras med trafikantens laga ansvar. Där brister det idag. Se på infrastruktur för motortrafik, där enorma summor plöjts ner. Ändå sker 300 dödsfall och 3000 svåra personskador i trafiken. Och nästan alla olyckor beror på medvetna felhandlingar. Förstår du inte alls mitt resonemanget om trafikflöde kontra trafiksäkerhet? Att det kan bli en signal att det inte finns ett eget ansvar när man skriver att vägar är farliga? Det är ju samma resonemang som i ”ingen bakom ratten” som Cyklistbloggen skrivit om. Vad säger du om att lagen är skriven så att ansvaret vilar på trafikanten? Det är förvisso korrekt rent logiskt att underlag med snö och is är farligt för jag kan halka och… Läs mer »
Christian Gillinger
Gäst

Jorå, jag är med på det och jag tror vi i princip är överens. Men jag menar att plogning också har en trafiksäkerhetsaspekt. Det handlar inte bara om flöde: i mitt exempel cyklade jag magnifikt långsamt och vurpade ändå. Där var det ren trafiksäkerhet menar jag: trottoaren/cykelbanan var så dåligt plogad att trottoarkanten doldes. Jag hade i princip kunnat cykla med hur stora marginaler som helst, jag hade ändå vurpat (men det är klart, hade jag haft sämre marginaler, dvs cyklat fortare, så hade vurpan också blivit allvarligare. Nu blev det mest en törn på värdigheten).

Men som sagt, jag tror vi är hyggligt överens, bara med lite olika fokus. Du fokuserer mer på individens ansvar, jag lite mer på en förlåtande infrastruktur. Men båda har vi med bägge faktorerna.

Jon Jogensjö
Gäst
Kul att du är med på resonemanget. Jag tycker nog att både förlåtande infrastruktur och det laga personliga ansvaret är lika viktigt. 50-50. Men jag tjatar mest om det personliga ansvaret eftersom det är mest eftersatt, och det har större potential, och till lägre kostnad. Dessutom kommer det troligen aldrig gå att bygga bort dödsfall och allvarliga skador i trafiken. Det kan ses i utfallet av gjorda enorma investeringar, och forskning som visar att tekniska förbättringar tenderar att minskas av motsvarande sänkta marginaler av trafikanten. Problemet med att publikt fokusera på förlåtande infrastruktur kan också vara att det i själva verket får en negativ effekt. Trafikanten får en signal att den inte behöver följa lagen eller de krav på säkerhetsmarginaler som gäller för körkort. Då ropar man på säkrare infrastruktur och det blir en nedåtgående spiral. I min egen vintercykling hittar jag i princip inget i infrastrukturen som är farligt för mig, bara avgaserna. Däremot ser jag hela tiden farliga beteenden hos medtrafikanter och mig själv i alla fordonstyper. Om konsekvenserna av det farliga beteendet ska byggas bort krävs orimliga insatser. I princip datorstyrd körning som begränsar hastighet och avstånd. Det blir väldigt svårt på en cykel. Dessutom en helt… Läs mer »
Jon Jogensjö
Gäst

Ja motortrafiken är inblandad i frågan, helt rätt, eftersom det handlar om prioritering. Jag var lite otydlig där. Men om man nöjer sig med fördelarna med ökad cykling som argument, minskar man i alla fall riskerna för uppdelningen i trafikslag och den negativa pajkastningen som följer av det. Man behöver faktiskt inte alls nämna biltrafiken även fast det handlar om prioritering. Det blir också ett problem att gå ut med hur mycket snö en bil respektive cykel klarar utan problem. Finns det verkligen fakta, undersökningar eller jämförelser om hur mycket snö olika fordonstyper klarar? Det är så många variabler att ta hänsyn till. Jag kan med lätthet cykla i 10cm dunlätt pudersnö, men är det 10cm tung våtsnö blir det tvärstopp. Även en nyplogad cykelbana kan vara i princip ofarbar för den är plogad på fel sätt. o.s.v. Samma palett av variabler borde gälla för motorfordon. 

annwolgers
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet:”Ploga cykelvägarna först” http://t.co/pkW7BqCU #cykla

gbgcyklaren
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet:”Ploga cykelvägarna först” http://t.co/pkW7BqCU #cykla

superpernilla
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet:”Ploga cykelvägarna först” http://t.co/pkW7BqCU #cykla

MattiasBengtsso
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet:”Ploga cykelvägarna först” http://t.co/pkW7BqCU #cykla

bolstad
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet:”Ploga cykelvägarna först” http://t.co/pkW7BqCU #cykla

wpDiscuz