Cykelutredningen: Håll er i cykelbanorna cyklister

| 21 kommentarer

Många hade hoppats att cykelutredningen äntligen skulle ta bort kravet på cyklister alltid ska cykla i cykelbanan när sådan finns. Men cykelutredaren föreslår att dagens lagtext ska vara kvar. Jag tycker inte det är ett särskilt konstigt eller kontroversiellt krav. Men vad är en cykelbana?

Idag kan en cykelbana eller ett cykelfält se ut precis hur som helst. Det här kan vara svårt att förstå för den trafikant som är van vid att alltid befinna sig i bilfälten. Men de cyklister som av någon anledning lämnat cykelbanan och begett sig ut i bilbanan vet att det kan vara en upplevelse i stil med att plötsligt uppgraderas från en tredjeklasskupé till businessclass. Plötsligt är vägen lagom stor. Den är i huvudsak rak med mjuka snälla kurvor och tydlig skyltning. Asfalten är underhållen och på vintern plogas det.

Så är det inte för cyklister. En cykelbana är bara en yta där kommunen valt att måla dit en cykel. De ser olika ut, ibland är det bara asfalt, ibland är de röda, som i Stockholm, ibland är de blå, som i Malmö. Ibland är de också trottoarer. I Stockholm kan de vara en smal bit knappt ett rännstensgaller brett:

Birger Jarlsgatan

 

Det kan vara ett fält som plötsligt slutar i en refug så man måste svänga tvärt vänster framför bilarna:

Nyinvigt refughinder augusti 2012

 

Eller ha ett träd planterat mitt i:

Raoul Wallenbergstorg / Strandvägen

 

Ett fält kan plötsligt smalna av och bli knappt ett styre brett:

Götgatan/Medborgarplatsen

 

 

Eller slutligen som här på Essingebron, vara så smalt att cykeln egentligen inte får plats alls:

Foto:Alvin Lindstam/Facebook

 

Förutom det är det inte ovanligt att fältet används som parkeringsplats:

Eller som tillfällig busshållplats.  Eller går i slalom runt parkeringsplatser, rödljus och trottoarer. Det är sammanfattningsvis en extremt oförlåtande trafikmiljö, där minsta cyklistmisstag eller tillfällig distraktion kan leda till allvarliga olyckor. Cyklisterna tvingas hela tiden ut i bilbanan. Då är det såklart frestande att stanna kvar där.

Trots det säger cykelutredaren:

I övrigt har jag inte funnit skäl att utvidga möjligheterna att cykla på körbanan. Inte heller har jag funnit skäl att utöka möjligheterna för cyklister att färdas i bredd.

Sista meningen är extra märklig för den vane pendlingscyklisten, men förmodligen inte för dem som kör bil. Hastighet för bilister är inget som kräver något speciellt, vem som helst oberoende av ålder, kroppstyrka eller kondition kan med ett lätt tryck på gaspedalen hålla 30, 50, 70 eller 110 kilometer i timmen. Det krävs inget för att hänga med i trafikrytmen.

Att däremot öka från att cykla 10 kilometer i timmen till 25-30 kilometer i timmen kräver en bra cykel och en vältränad cyklist.

Idag betyder det att den långsammaste cyklisten sätter takten och förutom att det försvårar arbetspendling, så frestar det också många cyklister att göra farliga omkörningar. Att hamna bakom någon som kör i gångfart när man är på väg till jobbet är inte kul.

Men cykelbanorna måste fungera såväl för den 25-åriga landsvägcyklisten som för den 70-åriga pensionären. Alla ska få vara med och alla måste få vara med om cyklingen ska öka i Sverige. Och det var ju själva poängen med cykelutredningen.

Därför hade jag förväntat mig att Sveriges första statliga cykelutredning hade innehållit ett krav på miniminivåer för cykelbanor och cykelfält. Har man en lag som ställer krav på cyklisterna att använda cykelbanorna måste den också ställa krav på samhället att erbjuda säkra och bra sådana. Så är det inte idag. Idag krävs det faktiskt inte ens en skylt.

För att få kallas ”cykelbana” skulle man till exempel kunna tänka sig att vägen måste vara minst en och en halv meter bred per fält, alltså tre meter för dubbelriktad cykelbana. Att det förutom vägmarkering också ska skyltas hela vägen så det syns även när det är snö. Och att ”cykelbana” ska innebära en bana där det bara finns cyklister, det vill säga inga kombinerade gång- och cykelbanor. Det skulle kunna ställas krav på att ett cykelfält ska vara fritt från gatubrunnar och rännstensgaller och att kurvor inte får vara hur tvära som helst.

Krav på att fält och banor som leds jämte bilparkeringar alltid måste förses med en bildörrszon.

Banor och fält som inte uppfyller miniminivåerna är då inte en cykelbana och därmed omfattas de inte av lagen. Det betyder att om kommunerna nöjer sig med undermålig infrastruktur så står det cyklisterna fritt att lämna dem och köra bland bilarna istället.

Minimikrav på cykelinfrastrukturen skulle sätta press på kommunerna att leverera välplanerad cykelinfrastruktur utifrån cyklisternas behov, inte utifrån alla andras behov: växande träd, bilister, bussar och fotgängare.

Istället nöjer sig utredaren med att konstatera att allt är frid och fröjd:

Inom området cykling och infrastruktur som berör frågor inom planering, utformning samt drift och underhåll föreslår jag inga författningsändringar. Orsaken är att såväl planeringssystemen på skilda nivåer som lagstiftningen i sig redan i dag ger möjligheter att tillskapa och underhålla en god cykelinfrastruktur

Istället föreslår utredaren åter att det räcker med att uppdatera de handböcker som redan finns. Och göra dem ”interaktiva”. Det är nog min största besvikelse när jag läser utredningen.

Nästa inlägg kommer handla om företräde vid cykelutfarter.

 Läs övriga inlägg om Cykelutredningen.

 

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

21 Comments on "Cykelutredningen: Håll er i cykelbanorna cyklister"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Håkan
Guest
Member

Eller så struntar man i detta krav och cyklar på vägen om man tycker det är lämpligt! Sunt förnuft måste gälla även i detta fall. Jmf gärna med högerregeln. Hur ofta följs den? Störst går först är regeln som gäller. Då tänker jag både på en stor buss och / eller bil som kör på en bred väg som inte är huvudled. Inte släpper man fram bilar från höger där inte. Vad gör polisen? Inget, de anser att man måste släppa på detta för att trafiken ska flyta på. Detsamma borde gälla att cykla på vägen om det finns cykelbana och även rödljuskörning för cyklister. Är det någon som känner till någon som blivit dömd för att ha cyklat på gatan bredvid en cg-väg? Skulle bli ganska intressant att se polisen stoppa CK Valhall med ca 50 träningscyklister på väg från Slussen när de cyklar på vägen bredvid diverse cykelbanor som passeras…..:)

Dimo F.
Guest
Member

Det känns som att ambitionsnivån har varit avsiktlig onåbar i vissa lägen. Till exempel föreslås ”cykelgator”. SOM OM det nånsin kommer byggas cykelgator med dagens politiker!
Och om det nu skulle bli det, så lär det ju ta några decennier.

Kika bara på Stockholms cykelvision som lanserades nyligen.
Där står det att man vill att 15% av alla pendlingsresor ska ske på cykel. Ett bra mål kan man tycka! Eller?

Kruxet: Målet är alltså för år 2030.
Känns som att ribban är rätt låg vad gäller cykelplan – Stockholm. Och låt oss inte lura oss själva, det är ändå Stockholm som utformar lagarna, det är ju här som politikerna kan ta fina pressbilder bredvid målade cykelsymboler i dörrzonen.

Arne B
Guest
Member

Problemet för oss cyklister är att utredningen visar att det inte finns en vilja till förändring. Politik är att vilja, och utredningen visar att den viljan saknas. Cyklister betraktas som ”leksakstrafikanter” som Krister Isaksson brukar kalla dem. Om det fanns en genuin vilja till förändring, en förändring där trafiken får en genomarbetad strategi för hur och var bilar och cyklar ska samverka i tätort. 

Den genuina viljan till förändring saknas i politiken, man vågar helt enkelt inte ta beslut som på något sätt inskränker biltrafiken. Förutsättningarna för god cykelinfrastruktur i exv Stockholm med närförort är ändå rätt goda. Problemet är att det inkräktar på utrymmet för bilarna. Därför kommer inget hända förrän attityderna ändras.

Mitt hopp är att någon politiker i Stadshuset (Per A?) kan bryta med gamla föreställningar om effektiv och säker trafik. Uppgradera oss till riktiga trafikanter!

Johannes Westlund
Guest
Member

Det ser också ut att finnas lite mer cykelvanlighet i ungdomsförbunden. Så med lite tur är nästa generations politiker lite mindre bilfokuserade. Om man nu kommer ifrån att man saboterar volvos marknad. 

Men träffande analys av läget!

Bob L
Guest
Member

Visst, man får nog hoppas på förslaget om att se över om inte även cykelinfrastrukturen borde omfattas av vägsäkerhetslagen…

Generellt slås jag annars av den något dämpade tonen i utredningen, om man så säger. Eller ligger det mera godbitar dolda som man inte fattar, typ som det här med vägsäkerhetslagen? Med tanke på de väldigt tydliga direktiven för utredaren, med de uttalade syftena 1 öka cykeltrafiken och 2 göra den säkrare, kunde man ju förväntat sig en offensiv ton. Utgångspunkt kunde ju varit en bruttoönskelista och sen analysera den och stryka bort det som sen inte visade sig lönt att gå vidare med. Tycker det vore rimligt om utredaren tagit på sig ”cykelögona” men har han verkligen det??

Johannes Westlund
Guest
Member

Det existerar redan en rad med krav på cykelinfrastruktur. Problemet är att sen kommer rapporterna från vägbyggen ”tyvärr var det inte möjligt att uppnå kraven” eller hur det nu brukar stå, enligt Krister Isakssons blogg på Kadens. Det är helt absurt.

En annan sak som han påpekar är att utredningen föreslår (eller om det var något mjukare än att föreslå, typ antyda) att det ska vara möjligt att använda bilkörbanan om man har ett cykelekipage som är för bred för cykelbanan. Det ska alltså vara tillåtet för den i sammanhanget långsamma föräldern med två barn i cykelkärra att använda bilvägen, det ses inte som ett problem. Däremot är det katastrof om en vältränad och snabb motionscyklist använder bilkörbanan. Jag har mycket svårt att se detta som något annat än ett bra sätt att tillförsäkra Volvo ett gott kundunderlag.

Jag är väldigt splittrad i hur man ska ställa sig i frågan om vart cyklister ”ska” köra. Men en sak jag är helt säker på är att vart än cyklister ska köra så ska det vara god kvalitet på infrastrukturen. 

Och för övrigt anser jag att den här utredningen är rena skämtet. Den verkar riggad.

jzandin
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Cykelutredningen: Håll er i cykelbanorna cyklister: http://t.co/0JyvOzfw #cykla

matildak
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Cykelutredningen: Håll er i cykelbanorna cyklister: http://t.co/0JyvOzfw #cykla

eriksandblom
Guest
Member

Bra inlägg, håller med!

Jag tycker ändå det är lite konstigt med en regel som säger att cyklister alltid ska hålla sig på cykelbanan. Dels är det faktiskt verklighetsfrånvänt, som dina bilder visar. Dels undrar jag vad och vem regeln är till för. Är det för cyklisternas säkerhet eller för bilisternas framkomlighet? Finns det motsvarande regel för fotgängare, att man får böter om man inte håller sig på gångbanan? 

Självklart vill inte bilister behöva sakta ner för cyklister, men det är inte ett tillräckligt tungt skäl att tvinga cyklister att använda cykelbanor. Det sorterar under allmän hyfs och stil och hör inte hemma i trafikförordningen.

Robert Andersson
Guest
Member

500 kr kostar det om man på  ej går på gångbanan/vänster sida körbana/vägren /cykelbana (cykelbana tillåtet både höger och vänster, vänster sida rekommenderas dock). (Grupper ska dock använda högersida körbana/vägren, undantaget barn, som ej bör använda körbana om det finns cykelbana/gångbana/vägren).

En del gående är även undantagna att använda gångbanan om det t.ex. inte finns plats eller annars lämpligare. Sådana är de som leder cykel, barnvagn, sparkstötting, ”åker” rullskridskor osv.

De gående verkar som det ser ut ha mycket fler möjligheter att välja annat än ”gångbanan” än vad cyklisten har.

Cyklist/moped klass II (två hjul), får enbart välja körbanan om det är lämpligare till målet. (Exempelvis dubbelriktad cykelbana på vänstersida och man ska till en fastighet på högersida.) Andra undantag är om man är hänvisad av polis/vägtrafikledare eller om bärgning eller underhållsarbete utförs på cykelbanan.
Där ligger böterna även på 500 kr.

Senaste ändringarna ifrån Riksåklagaren:
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20120262.pdf

ErikSandblom
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Cykelutredningen: Håll er i cykelbanorna cyklister: http://t.co/0JyvOzfw #cykla

jwolfers
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Cykelutredningen: Håll er i cykelbanorna cyklister: http://t.co/0JyvOzfw #cykla

kallecyklar
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Cykelutredningen: Håll er i cykelbanorna cyklister: http://t.co/0JyvOzfw #cykla