Resultatet av polisens insats mot ”aggressiv körning”

| 13 kommentarer

I början av juni genomförde polisen en extrainsats mot det de kallar ”aggressiv körning”. Nu har de publicerat resultatet.Vi skrev om det här och insatsen var inte riktad specifikt mot cyklister, utan mot alla trafikanter. Det var heller inte huvudsakligen cyklister som lagfördes:

Sammanlagt rapporterades 974 st för trafikbrott under veckan.

548 st som kört för fort.

103 st som kört körförbudsbelagt fordon.

26 st för att ha haft för kort avstånd till framförvarande bil

193 för olovlig körning

148 för att ha kört bil påverkad av alkohol eller narkotika

60 st för att ha kört bil utan säkerhetsbälte.

och 80 cyklister som rapporterades för att ha kört mot rött ljus. Det är lite oklart vad ”974” står för i texten, räknar man ihop siffrorna blir det 1158, men jag misstänker att några personer står för flera brott.

80 cyklister är såklart några stycken, men med 150,000 cyklister på vägarna dagligen (enl. siffror från 2010) så tycker kanske jag att det inte är enorma siffor. Särskilt inte jämfört med det övriga resultatet av insatsen. Men trots det väljer polisen att fokusera på just cyklister i sin text, som inleds med:

Cyklisternas beteende är oroande.

– Våra kontroller denna vecka visade att vi måste arbeta mer med regelefterlevnaden för dessa oskyddade trafikanter för att inte olyckstalen ska fortsätta att öka, säger chefen för trafikenheten Göran Bolinder. De utgör dessutom en växande grupp trafikanter.

Personligen kan jag tycka att 548 fortkörande och 148 drogpåverkade bilister snarare borde ha fört tankarna till en rubrik i stil med ”Bilisternas beteende är oroande”. Dessutom är det väl inte ”cyklisternas” beteende som i så fall är oroande utan ”de rödljuskörande cyklisternas” beteende?

Stockholms kommun hävdar dessutom att olyckstalen står stilla, eller minskar något och den forskning vi skrev om igår, både Folksams och VTI’s visar att cyklistolyckor huvudsakligen är singelolyckor (72%), inte rödljuskörande, där absolut största orsaken beror på halka. Och där VTI’s forskare pekar på det stora behovet av god infrastruktur och dessutom underhåll av den för att minska olyckstalen (och Folksams forskare pekar på att vi ska klä oss i vadderade helkroppsskydd)

Läs mer hos Polisen.

 

 

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

 • Pingback: Det bidde en… – Velonavia()

 • Pingback: FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra. | Cyklistbloggen()

 • Pingback: Trafikkontroll med inriktning på cyklister | Cyklistbloggen()

 • Pingback: Det bidde en… | Velonavia – Cykelkultur()

 • Pingback: Hur prioriterar man för att göra det säkert för cyklister? | Cyklistbloggen()

 • Pingback: Ekot: ”Ingen slump att cyklister kör mot rött” | Cyklistbloggen()

 • Ms_Xx

  Ja. Jag skulle vilja tillägga som replik till polisen att: Polisens attityd är GRAVT oroande!

  Inför cykelplikt på alla trafikpoliser, få dem att cykla i tjänsten en dag i veckan och ge dem direktivet att de måste följa alla trafikregler så kanske de kan börja inse vari det största problemet ligger.

  Varför finns det inte cyklande poliser i stan förresten (eller kanske: varför är de så få)? Jag bor granne med polishuset, och jag måste säga att cykel är det i särklass smidigaste transportmedlet därifrån till större delen av stan. Det borde gälla även poliser. HAr aldrig ett en polis på cykel vad jag vet.

  Och till alla som anser att rödljuskörning på cykel och i bil är lika allvarligt vill jag bara säga: öppna ögonen och koppla på de små grå cellerna och tänk efter lite! Men det betyder inte att cyklister ska skita i rödljus, bara att det i vissa fall faktiskt är helt ofarligt när vi gör det. Om vi gör det med omdöme och försiktighet.

  Världen är på nåt vis mindre svartvit när man sitter på en cykel än i en bil (och så måste det nog vara, precis som den är det när man går. Man är mer obeservant utan en plåt och glasbubbla runt sig).

 • Krister Isaksson

  I samband med att sk cykelboxar infördes i ett stort antal korsningar i Stockholm gjorde Trafikkontoret en genomgång av cykelolyckor i olycksdatabasen STRADA.  Vi studerade cykelolyckor med personskador mellan åren 2000-2006 och där sökte vi särskilt efter olyckor där det gick att konstatera att cyklisten cyklat mot rött. Vi hittade EN olycka, en berusad cyklist som hade cyklat mot rött i korsningen Rosenlundsgatan/Hornsgatan och blev lindrigt skadad. Cyklisters rödljuscyklande verkar inte vara ett stort trafiksäkerhetsproblem. Det är däremot fortkörning (Trafikvektet beräknar att 150 liv skulle sparas om alla höll hastigheten). Drog- och alkoholpåverkade fordonsförare är också överrepresenterade i olycksstatistiken. Men det är cyklisternas beteende som är oroande…

  Det går ju att av Polisen begära ut utdrag ur olycksdatabasen STRADA och där be dem plocka fram cykelolyckor med personskador som beror på rödljuscyklande ex.vis i Stockholms stad. Detta kan också göras av Trafikverket eller Trafikkontoret.

  • Jag frågade Gunnar Bolinder, chef för Trafikpolisen, vad han menade med att ”man måste arbeta mer med regelefterlevnaden hos cyklister för att olyckstalen inte skulle öka”, och vilken statistik över olyckor orsakade av rödljuskörande cyklister han utgick ifrån.

   Men han svarade bara: ”Med en ökad trafikström på cykel är jag lite orolig för att vi kommer att få ökade olyckstal.”

   Men, som vi skrivit tidigare här på bloggen, så visar forskning att effekten blir den motsatta. Fler cyklister leder till färre olyckor.

   Så jag tror i princip att Bolinder mest utgår från sina egna åsikter, snarare än trafikforskning och data.

 • Körde inga bilar mot rött? Eller missade jag bara det?

  • Mimi Jong

   De kanske hör under de  ”193 för olovlig körning”

   • Johan

    Öh…nä. Olovlig körning är, just det, olovlig körning – någonting helt annat. Googla det om du är osäker.

 • T G

  Antalet rödljuscyklister utgör en halv promille av alla cyklister, vilken relation har antalet alkohol/drogpåverkade till alla bilister, någon som vet?