När ska cyklister lämna företräde?

| 18 kommentarer

När jag postade den här bilden:

 

så fick jag frågan om cyklisterna inte ska väja. Cykelfältet går ju parallellt med ett övergångsställe och cyklister ska lämna företräde när de kommer från en cykelbana och kör ut på ett övergångsställe.

I Trafikförordningen står det så här:

6 kap 6 § ”Cyklande eller förare av moped klass II som skall färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.” (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm)

Man skulle kunna tolka det som att cyklisterna (som just nu är osynliga…) på bilden ovan kommer ut på en cykelöverfart och därför ska väja för bilisterna, trots väjningspliktsskylten.

Har bilförarna alltså bara väjningsplikt mot fotgängarna och övriga bilar, men inte för cyklisterna? Nej, så är det inte. Så här ser det ut från luften:

Visa större karta

 

Det är ingen cykelbana som cyklisterna kommer ifrån, det är ett cykelfält. Det är rätt tydligt om man tittar i markhöjd:


Visa större karta

Så här skriver Transportstyrelsen:

Det är inte alltid så lätt att tillämpa trafikregerna om väghållaren har utformat trafikmiljön på ett otydligt sätt. Generellt gäller att den som kör/cyklar in på en körbana från en cykelbana har väjningsplikt enligt 3 kap. 21 § trafikförordningen. Om man kommer in på körbanan på en cykelöverfart har lagstiftaren i 6 kap. 6 § lagt till att cyklande eller förare av moped klass II som skall färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.” Detta upphäver dock inte ”utfartsregeln” som följer av 3 kap. 21 §. Om man färdas i ett cykelfält befinner man sig redan på körbanan och högerreglen och övriga väjningsregler samt regler för sidoförflyttning/körfältsbyte mellan cyklister och andra fordon gäller. (min fetstil)

 

Cykelfält är alltså som vilken fil som helst. Eftersom det sitter en väjningspliktsskylt där, så har bilisterna väjningsplikt för de fordon som färdas på vägen, oavsett fil, inklusive cyklar.

Det här är inte alltid glasklart, eftersom cykelbanor/fält ofta görs lite ad-hoc som det finns plats. På Götgatan till exempel färdas man i slalom, ömsom i cykelfält, ömsom i cykelbana. Så inför en korsning gäller det att hålla koll på i vilken typ av vägbana man befinner sig på.

Det är såklart så att det borde vara glasklart. Men så länge cyklism behandlas som ett bonusfritidsnöje så kommer trafikplanerarna fortsätta att göra egenpåhittade lösningar. Och det betyder att det, med Transportstyrelsens ord, kommer fortsätta att ”inte alltid vara lätt att tillämpa trafikreglerna”.

 

Läs ännu mer här (PDF-länk)

Bloggen Minvision har också skrivit.

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

 • Pingback: Trafikregler: När olika myndigheter säger olika saker | Cyklistbloggen()

 • Pingback: Gäller inte högerregeln cyklister? | Cyklistbloggen()

 • Framförallt ska cyklister lämna gångtrafikanter företräde på övergångsställen! Och det gäller alla övergångsställen, inte bara de ”vanliga” och med skyltar tydligt utmärkta. Får i princip dagligen hävda min rätt som gångtrafikant …

  • Absolut. Det är förmodligen den viktigaste regeln en cyklist ska hålla i huvudet – eftersom det är en av få situationer då cyklister faktiskt kan skada någon annan än sig själv.

   Jag stannar i princip alltid – men ibland känns det som om jag då riggar en dödsfälla eftersom jag invaggar fotgängarna i tron att de kan gå över. Sen kommer resten av klungan och de stannar inte.

   Det kommer en post om det här längre fram. Med video.

  • Micke

   ”Framförallt”? Är det mer ok att en bil bryter en väjningsplikt mot en cyklist än att en cyklist bryter en väjningsplikt mot en gående? Att hävda sin ”rätt” är alltid fel, det finns inga rättigheter i trafiken, bara skyldigheter.
   Stannar alltid vid övergångsställen även när jag cyklar. Ganska liten uppoffring med tanke på att det max är 5% av de gånger jag tvingas stanna för gående.
   Har ett flertal gånger fått utskällningar av folk tagit ett kliv rakt ut i cykelvägen trots att jag både plingat och hunnit stanna för dem. Hade de gjort det samma sak på en bilväg hade det troligen varit det sista de gjorde.
   Därmed inte sagt att det inte finns cyklister som beter sig illa, men jag tycker generellt att cyklister är ett väldigt litet problem när jag promenerar eller kör bil jämfört med den brist på respekt jag möts med av bilister och gående när jag cyklar.

   • Tror du misstolkade mitt inlägg något. Men cyklister är nog mer noggranna med att lämna företräde för bilar, än för fotgängare, eftersom det gör mer ont att köra in i en bil än i en person. Och givetvis handlar det inte om att ”hävda sin rätt” in absurdum. 

    I Stockholm är det iaf min erfarenhet att bilisterna är väldigt duktiga på att lämna fotgängare företräde, men det är betydligt sämre ställt bland cyklisterna. 

    • Det där går åt två håll dock. Fotgängare är otroligt dåliga på att hålla uppsikt för cyklar när de korsar cykelbanor där övergångställe saknas (eller går på dem). En känga åt båda håll. Vi oskyddade måste bli bättre på att visa varandra hänsyn!

 • Ms_Xx

  Tja, enligt många andra trafikanter ska cyklister alltid lämna företräde.
  Jag vet inte jag. Litar i alla fall aldrig på att medtrafikanterna kan högerregeln när jag cyklar.

  • Medtrafikanterna har fel, men det är klart, det är ju en klen tröst när man ligger under en långtradares bakhjul,

   • Micke

    Sant, sen tycker jag tyvärr att ”det är en klen tröst att ha rätt” är ett argument som ofta används för att ”lägga över ansvaret” på cyklisten.
    Om cyklisten inte stannar när han har väjningplikt är cyklisten som struntar i alla trafikregler och är vårdslös. Har bilisten väjningsplikt är cyklisten vårdslös om han inte försäkrar sig om att bilisten följer väjningsplikten.

  • Anders

   Försöker komma undan problemet med otydligheterna genom att cycla som jag vore en bil. Dvs mitt i filen, mitt bland bilarna. Gör så i väntan på riktiga cykelbanor.

   • Ms_Xx

    Då är vi två. Där cykelbanorna inte är funtionella cyklar jag så, det är ju mycket säkrare både för mig och för bilisterna. Tydlighet är key, liksom (synd att de som planerat stadens cykelbanor inte verkar ha tänkt på det).

 • Micke

  Jag tycker mig ana en väl nedsliten väjningspliktslinje och skylt framför övergångsstället/cykelöverfarten. I trafikförordningen 2 kap 2§ gäller att ”Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln.” (samma regel som säger att man exvis skall följa en skyltad väjningplikt framför högerregeln eller ett förbudsskylt mot parkering framför generella parkeringsregler, etc).
  Så även om du kommit från en cykelbana gäller väjningspliktsanvisningen framför den generella regeln att cyklisten har väjningplikt.
  Enligt svar jag fått från trafikkontoret i Göteborg gäller väjningsplikten från den position där väjningslinjen är utmålad. Är linjen utmålad före cykelöverfarten gäller den även cykelöverfarten, är den utmålad gäller de generella trafikreglerna. Eftersom det är ett cykelfält borde det i så fall innebära väjningsplikt mot cyklisten om vägen som cykelfältet ingår i är en huvudled, annars högerregeln.

  • Jo, du har rätt, det ligger en oerhört väl nersliten väjningspliktslinje, med kanske en halv triangel kvar, precis innan övergångsstället.

   Det finns dock de som hävdar att det skulle innebära att bägge har väjningsplikt och att därför samtliga inblandade ska krypköra fram och medelst ögonkontakt komma överens om vem som åker först.

   Men nu är det som sagt ett fält, så frågan uppstår inte.

   • Micke

    Har svårt att se att det skulle finnas utrymme för en sådan tolkning i trafikförordningen annat än att man även tolkar det som att biltrafiken från vänster har väjningsplikt på samma sätt i så fall enligt 2 kap 18§ (högerregeln).
    Sen ser man ju väldigt många tolkningar ute i trafiken. Allt från att cyklister alltid skall lämna företräde oavsett trafiksituation till de som alltid släpper fram både gående och cyklister.

    • Ja och när till och med Transportstyrelsen uttrycker att miljön kan vara svår att tolka så är det väl ett tecken på att det finns en del arbete att göra…

  •  Ja lagen är tydlig.
   8 § 4 kap. Vägmarkeringar
   samt 6 § 2 kap. Vägmärken och tilläggstavlor
   Vägmärkesförordning (2007:90)

   Man ska iakta väjningsplikten ifrån linjen samt anpassa hastigheten alt föra till stopp om det krävs.