Det är farligare att gå än att cykla

| En kommentar

Appropå If’s undersökningar om bilar som krockat med cyklister, jag hittade via @ErikSandstrom på Twitter, den här Ekoartikeln:

Varje dag behöver mer än 820 svenskar akut sjukhusvård efter att ha ramlat. Fallolyckor är den vanligaste olycksorsaken och kostar samhället 22 miljarder varje år.

– Detta är ohållbart på sikt, säger Jan Schyllander.

Det handlar alltså om fotgängare som halkar och slår sig:

– Så fort isen och snön kommer får vi en enorm ökning av antalet fallskador, säger Annika Lindqvist, sjukgymnast på IFK-kliniken i Göteborg.

Inte bara slår sig visar det sig:

I de flesta fall får olyckorna inte så svåra konsekvenser, men förra året avled nästan 1 600 personer i eller efter fallolyckor.

Jämför det med de 21 döda i cykelolyckor för samma år. Ohållbart I tell you! På sikt.

Säkrast att ta bilen istället.

Vikings and Saxons

Hjälm på när du är ute och går!

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family