Förbjudet att stanna i cykelfältet

| 6 kommentarer

Det rådde viss osäkerhet, är det okej att stanna i cykelfält?

Verboten

 

 

 

 

 

 

Eller om man så vill, Trafikförordningen, 3kap §53 st 7.

Så. Då vet alla.

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family