Cykling: Forever alone.

| En kommentar

Jobbet genomför just nu den årliga medarbetarundersökningen.

Varje dag "annat":ar jag till jobbet

 

FFS! Ingen ”cykling”? Eller är cyklister sådana som tar ett ”helhetsperspektiv” på sin hälsa?

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

  • Det hänger nog på ordvalet ”aktivt”. Att cykla till jobbet är bara vanligt ansvarstagande — alternativen i listen är däremot aktivt ansvarstagande. Det är mycket finare 🙂